GT Bible Studies    

    Turkish    


Navigasyon Kutsal Kitap çalışmaları

5. İSA’NIN ANNESİ (Rut 4:1-22)


İLK OLARAK:
Gizli buluşmanın ertesi günü Naomi ve Rut için oldukça uzun geçmiş olabilir. Muhtemelen bütün gün dua ederek beklediler. Boaz ise hemen işlerini halletmeye başladı. Kent kapısına gidip oturdu. O zamanlarda kentin kapısı önemli bir yerdi çünkü hukuksal sorunlar orada çözülürdü. Boaz kentin ileri gelenlerinden on adam toplayıp yakın akrabalarından olan bir adamı da yanına çağırdı. Görülüyor ki Boaz her şeyi yasaya göre ve doğru şekilde halletmek istiyordu.
(Yakın akraba terimi geçen derste anlatılmıştı)
SORULAR:
Beytlehem kentinin kapısında
- Boaz neden söze evlilik konusuyla değil de tarla konusuyla başladı (ayetler 1-4)?
- Düşünün; Boaz başka bir akrabanın, ”Yakın akrabalık görevini ben yaparım” dediğini duyunca ne düşünmüş olabilir?

- Diğer akraba neden kararından vazgeçmiş olabilir? (ayet 5-8)
- Boaz Rut’la evlenmekle nasıl bir fedakârlık yapmak zorunda kaldı (ayetler 9-10)?
- Beytlehemliler Boaz’ın Moavlı Rut ile evlenmesi hakkında ne düşündüler (ayetler 11-12)? Rut‘u İsrail soyunun anaları Rahel, Lea ve Tamar ile kıyaslamak sizce ne anlama gelir?
- Matta 1:3-5‘i okuyun. Sizce o sözler ne tür kehanet sözleriydi?

Küçük Ovet
- Rut’un ikinci sevgisi ve evliliği ilklerinden ne şekilde farklı olmuş olabilir (ayet 13)?
- Kadınlar Naomi’nin torunu dünyaya geldiğinde onu tebrik ettiler. Siz onların bu sözleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu sözler sıradan tebrikler miydi? Yoksa bir olağanüstülük mü söz konusuydu (ayet 14-15)?
- Naomi küçük Ovet’e dadılık yaptı. Ona dadılık yapmak kendi çocuklarına bakmaktan nasıl farklı olmuş olabilir (ayet 16-17)?
- Kafanızda canlandırın, Naomi’nin hayatının geri kalanı nasıl olmuş olabilir? Sizce o kocası ve oğulları için hayatı boyunca kederlendi mi?
- Ovet’in doğumundan Kral Davut’un doğuma kadar yaklaşık kaç sene geçti? Zihninizden hesaplayın. Sizce Davut büyük büyükannesini görebildi mi (ayet 18-22)?

Acıların nedeni
- Allah Naomi’ye üç büyük acı verdi (Naomi evini, kocasını ve oğullarını kaybetti). Rut Kitabı‘nın sonunu incelediğimizde Allah’ın amacının ne olduğunu söyleyebiliriz?
- Hangi anda Naomi acılarının nedenini anlayabildi?
- Sohbet edin: Hayatımızın boyunca çektiğimiz acıların nedenlerini anlayabilir miyiz?
- İsa’nın soy kaydında neden bir putperest yani İsrailli olmayan biri de bulunuyordu?
- Rut Kitabı‘nın tamamını düşünün. Sizin için en önemli mesaj ne oldu?

SON OLARAK:
Naomi’nin acılarının bir tek nedeni vardı. İsrail’e Moavlı bir kız getirmesi onun görevi idi ve bu yüzden acı da çekmek zorunda kaldı. Aslında Allah başlangıçtan beri kendi Oğlu için Moavlı bir ana istemişti. Öyle yapmakla Allah putperestlerin de Israil’in Tanrısı’nın kanatlarının altına sığınabileceğini gösterdi. Allah sadece İsraillileri değil, bütün halkları korumak ve onlara merhamet göstermek istiyordu.

Büyük ihtimalle Naomi acılarının sebebini tam olarak anlamadığı halde yine de bir sebebi olduğuna inandı. Her şeye kâdir Allah, çocuğuna boşu boşuna acı vermez. Acılarının sebeplerini bilmesen de buna sen de inanabilirsin.

***

Version for printing    
Downloads    
Contact us    
Webmaster