GT Bible Studies    

    Turkish    


Navigasyon Kutsal Kitap çalışmaları

BİR MÜJDE GRUBUNU BAŞLATMAK İÇİN NE YAPMALISINIZ? • Bir yer. İnsanların evlerinde veya bir kilisede toplanabilirsiniz.
 • İki önder. Soruları soran bir baş önder ve ona yardım eden bir yardımcı önder. Bu iki önderin de daha önce Müjdeleme Amaçlı Kutsal Kitap çalışması eğitiminden geçmiş olmaları gerekir.
 • Kutsal Kitaplar. Herkesin elinde o günkü Kutsal Kitap bölümünün bir metni olmalıdır. Bu çalışmalar için en basit tercümeler tercih edilmelidir.
 • Sorular. Soruları bir kitaptan veya www.gladtidings-bs.com adresinden bulabilirsiniz.
 • Katılımcılar. Grubun ideal büyüklüğü 4 ile 8 kişi arasında olmalıdır. Hem Hristiyanlar ve hem de Hristiyan olmayanlar katılabilirler. Bir Kutsal Kitap metnini 4-8 kişilik bir grupla tartışmaya açmak daha büyük bir gruba göre daha kolaydır. Bazen toplantılarınıza 12 kişiden fazlası gelirse grubu ikiye ayırın ve bir yarısını siz yönetirken diğer yarısını yardımcı önderiniz yönetsin. Eğer bu kadar kişi devamlı geliyorsa, iki ayrı yerde toplanın.
 • Çay vs. Çay servisi abartısız olmalıdır. Yemek, sadece Bayram zamanlarinda ya da bazı özel durumlarda düşünülmelidir.
  BİR KUTSAL KİTAP ÇALIŞMASINA NASIL HAZIRLANMALISINIZ?
 • Önder ve yardımcı önder birlikte (mümkünse pederle de birlikte) soruların üzerinden geçmelidirler ve soruların anlamlarını kavradıklarından emin olmalıdırlar.
 • İki önder beraberce katılımcılar için dua ederler.
  ÇALIŞMA ESNASINDA BİR ÖNDER NE YAPAR?
 • TANITIM. Katılımcılar birbirlerini tanımıyorlarsa, tanışmayla başlayın.
 • DUA. İsa Mesih'in Kutsal Kitap sözüyle katılımcılara konuşması için dua edin.
 • KURALLAR: Önder Müjdeleme Amaçlı Kutsal Kitap Çalışmasının üç kuralını açıklamalıdır: 1) Çalışma boyunca önder kendi sorularını cevaplamayacaktır. 2) Önder hiçbir cevabı yanlış olarak nitelendirmeyecektir. 3) Birisi başka şeyler hakkında konuşmaya başladığında, önder konuşmayı metne geri döndürecektir.
 • METNİ OKUMAK. Katılımcılar metni iki defa okurlar. Önce sesli, sonra sessiz.
 • GİRİŞ BİLGİLERİ. Önder sorulara geçmeden önce giriş bölümünü (metne ait bilgi) okur ve anlaşıldığından emin olur.
 • SORULARI SORMAK. Önder her defasında bir soru sorar ve bu soruya birden çok cevap bekler. Soru -işaretiyle veya bir sayıyla işaretlenir. Parantez içindeki bir soru, sadece ondan önceki soruya kimse cevap vermediğinde okunmalıdır.
 • SORULARI CEVAPLAMAK. Cevaplama gönüllüdür. Cevap vermesi için kimseyi zorlamayın. Cevabı düşünmeleri için onlara zaman verin.
 • İNSANLARA BAKIN. Grubu yönetirken sadece sorulara odaklanmayın. Grubun içinde neler olduğunu görün.
 • NOT ALMAK YOK. Müjdeleme Amaçlı Kutsal Kitap Çalışması süresince kimsenin not almasına izin vermeyin. Katılımcılar yazmayla uğraşırlarsa konuşmazlar. Notlarını çalışmanın sonunda yazsınlar.
 • SÜREYE DİKKAT EDİN. Bir ders süresinin bir ya da bir buçuk saati aşmamasına dikkat edin. Çalışma süresi sarkarsa, katılımcılar yorulur ve gelmemeye başlayabilirler. Grup konuşkansa ve tartışmalar çok uzuyorsa, önder birkaç soruyu atlayabilir. Yine de son soruyu atlamayın çünkü onlar en önemli sorulardır.
 • MÜJDEYLE BİTİRİN. Soruların sonunda daima katılımcıları çarmıhın dibine yönlendiren bir müjde cümlesi veya sorusu vardır. Önder bunu iki defa okumalı ve katılımcıların müjdeyi anladıklarından emin olmalıdır.
 • SON TUR. Sorular bittiği zaman önder şöyle der: Şimdi, lütfen bu Kutsal Kitap çalışmasından ne öğrendiğinizi bana söyleyin. Her katılımcıdan bir şey söylemesi beklenir. Önce düşünmek için onlara bir dakika verin. Sonra sırayla tek tek sorun.
 • ÖNDERİN SON YORUMU. Artık önderin o günkü metinden neler keşfettiğini söyleme vakti gelmiştir. Eğer isterse birkaç dakikalık bir paylaşım yapabilir.
 • DUA. Son olarak önder Allah'a kelamı için şükreder ve eğer varsa katılımcıların toplantı sırasında bahsettikleri sorunları için dua eder.
 • GÜVEN. Allah'ın Sözü insanın yüreğinde çalışır. Peygamber Yeşaya'nın kitabında yazılmış olduğu gibi: Ağzımdan çıkan söz ...boş dönmeyecek, istemimi yerine getirecek, yapması için onu gönderdiğim işi başaracaktır. (Yşa 55:11)


  GENÇLER İÇİN MÜJDE ÇALIŞMASI

  İÇİNDEKİLER
  1. İsa felçli adamla karşılaşıyor Markos 2:1-12
  2. İsa bir vergi dairesinin müdürüyle karşılaşıyor Luka 19:1-10
  3. İsa bir fahişeyle karşılaşıyor Luka 7:36-50
  4. İsa varlıklı bir siyasetçiyle karşılaşıyor Markos10:17-27
  5. İsa'nın öğretileri: Kayıp oğul Luka 15:11-24
  6. İsa'nın öğretileri: Başka bir kayıp oğul Luka 15:25-32
  7. İsa'nın öğretileri: Komşum kimdir? Luka 10:25-37
  8. İsa iki haydutla karşılaşıyor Luka 23: 32-43
  9. İsa şüpheci bir öğrencisiyle karşılaşıyor Yuhanna 20:19-29

  ***


  Version for printing    
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster