GT Bible Studies    

    Turkish    


Navigasyon Kutsal Kitap çalışmaları

1. İSA FELÇLİ BİR ADAMLA KARŞILAŞIYOR Markos 2:1-12GİRİŞ: İsa'nın zamanında evlerin kireçtaşı ve kerpiçten oluşan düz damları vardı. Evin dışında damın üzerine doğru çıkan basamaklar bulunurdu. Orta yaşlı veya yaşlı birinin beyin kanaması geçirmesi genelde felçle sonuçlanır. Felçli bir insan ne konuşabilir ne de hareket edebilir. İnsanoğlu, İsa'nın kendisi için kullandığı isimdir.

1. Sizce yatağında konuşamadan ve kıpırdayamadan yatan biri mutlu olabilir mi?
 • Bu adamın her gün nasıl bir bakıma ihtiyacı vardır?
 • Bu adamın bakımını üstlenen kişinin günlük yaşamını hayal edin.

  2. O zamanlarda tüm Yahudiler Allah'a inanırlardı. Bu adam felç olduktan sonra Allah ve iman hakkında ne düşünmüş olabilirdi?

  3. Beşinci ayette bu adamın vicdanında günahlar olduğunu görüyoruz. Konuşamayan ve hareket edemeyen biri ne tür günahlar işleyebilir?
 • Fikriniz nedir: Acı ve hastalık bizi insan olarak daha iyiye mi yoksa kötüye doğru mu değiştirir?

  4. Felçli bir adamı battaniyeye sararak şehirde bir yerden başka bir yere taşıyarak götürmenin zorluğu nedir?
 • Neden evdeki diğer adamlar dışarı çıkıp bu zavallı adamın içeri taşınmasına ve İsa'ya götürülmesine fırsat vermediler (4)?
 • Adamı getiren dört arkadaşı kapıdan içeri girmenin imkansız olduğunu görünce neden geri dönmediler?

  5. Bu dört adamın felçliyle ilişkisi neydi? Farklı olasılıkları düşünün (3).
 • Felçli adamı dama taşırken hangi koruyucu önlemler alınmalıydı? (Evle ilgili giriş kısmına bakın).
 • Damı kırıp açmak için ne tür aletlere ihtiyaç vardı? Bu dört adam bunları nereden buldu?
 • Dam kırılırken çıkan sese aşağıdaki odadan nasıl bir tepki verilebilirdi?

  6. Dört adam, şifa bulması için arkadaşlarını İsa'ya getirmişlerdi. İsa neden önce adamın günahlarını bağışladı (5)?
 • İsa neden şu sırayla çalıştı: Önce günahların bağışlanması ve sonra hastalığın iyileştirilmesi?
 • Geçmişte yapmış olduğu hataların bağışlanması felçli adam için ne anlama geliyordu?

  7. İsa'ya gidip O'ndan en büyük sorununuzu çözmesini istediğinizi hayal edin. Şöyle cevap verseydi ne olurdu: 'Oğlum\kızım, günahların bağışlandı.' Üzülür müydünüz yoksa sevinir miydiniz?
 • Seçme şansınız olsaydı, hangisini tercih ederdiniz: İyi bir vicdan ya da en büyük sorununuzun çözümü?
 • Sonunda cennete gideceğini kavradığında, felçli adamın hastalığına karşı olan tutumu nasıl değişti?

  8. Beşinci ayette İsa felçli adamın değil, arkadaşlarının imanı hakkında konuşuyor. Belli ki, İsa'yla karşılaşmadan önce felçlinin her hangi bir iman hayatı yok. Adamın İsa'ya inanmaya başladığını düşündüğünüz ayeti söyleyin?
 • Din bilginleri, İsa'nın insanların günahlarını bağışlayabileceğine neden inanmıyorlardı (6-7)?

  9. Dokuzuncu ayette İsa'nın ortaya attığı soruları cevaplayın.
 • Bu adamı iyileştirmenin İsa için bedeli neydi? Günahlarını bağışlamasının İsa için bedeli neydi?
  *10-12. ayetlerde anlatılanlara kendi gözlerinizle tanıklık etmiş olsaydınız İsa hakkında ne düşünürdünüz?

  10. MÜJDE SORUSU: Yaptığınız yanlış bir şeyden dolayı yüreğinizin sizi suçladığını duyuyorsanız, İsa'nın size söylediklerine kulak verin: 'Oğlum\kızım günahların bağışlandı!' Bu vaadini yerine getirmesi için İsa'nın çarmıhta ölmesi gerekti. Bugün O'nun vaadi senin için ne ifade ediyor? (Bu soruyu yüreğinizde cevaplayabilirsiniz).

 • (Herkesin cevaplaması için): Bu çalışma sırasında öğrendiğiniz en önemli şey nedir?

  ***  Version for printing    
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster