GT Bible Studies    

    Turkish    


Navigasyon Kutsal Kitap çalışmaları

2. İSA BİR VERGİ DAİRESİNİN MÜDÜRÜYLE KARŞILAŞIYOR Luka 19:1-10GİRİŞ: İsa'nın zamanında, vergi tahsildarları aşağılık tavırlarıyla tanınırlardı. Öncelikle, işgalci güçlere (Romalılar) hizmet ediyorlardı. Üstelik vergi parasını genellikle cebe indirip vatandaşlarının sırtından zenginleşiyorlardı. Yedinci ayette Zakkay'ın kendi kentinde hiç de sevilmediğini görüyoruz. Bildiğimiz kadarıyla, İsa Eriha'ya sadece bir kez gitti ve bu ziyareti ölmeden bir hafta önce gerçekleştirdi. İsa üç yıldır halka hizmet ediyordu ve herkes O'nun bir vergi görevlisini öğrencisi olarak seçtiğini biliyordu.

1. Herkesin hakkında hırsız olduğunu düşündüğünü bilen bir insan mutlu olabilir mi?
 • Her zaman yaşıtlarından daha kısa boylu bir çocuk olmak Zakkay üzerinde nasıl bir etki bırakmış olabilir (3)?
 • Gençlikte uğranılan saldırılarla nasıl başa çıkılır?

  2. Zakkay'ın vergi görevlisi olmasının değişik nedenlerini düşünün.
 • Fakir bir ailenin son parasını veya koyununu aldıklarında, vergi tahsildarları kendilerini nasıl haklı çıkarabilirlerdi?
 • Bu şartlar altında büyük şehirdeki bir vergi dairesinin başında olan bir adamdan ne beklenir? İyi yürekli bir adamın Eriha vergi dairesinin müdürü olabileceğini düşünür müsün? Gerekçelerinizi söyleyin.

  3. Zakkay Eriha'daki herkesin kendisini hor görmesini nasıl karşılabilirdi (7)?
 • Bir yerin başına müdür olmak genellikle zaman alır. Zakkay muhtemelen 50 yaşlarındaydı ve yetişkin çocukları vardı. Sizce babalarının işi hakkında ne düşünüyorlardı?
 • İnsanlar 50 yaş civarında amaçlarını ve değerlerini yeniden gözden geçirme eğiliminde olurlar. Bu noktada Zakkay'ın hayatının geri kalanından beklentisi sizce neydi?

  4. Vergi tahsildarlarının genellikle dindar kişilerle pek işi olmazdı. Zakkay neden bu kadar ısrarlı bir şekilde İsa'yı görmek istiyordu (4)?
 • Orta Doğu kültüründe saygın insanlar asla koşmazlar. Zakkay'ın İsa'yı görmek için koşmak ve ağaca tırmanmak gibi son derece garip bir yol seçmesi neyin göstergesi olabilir (4)?
 • Bir yabanıl incir ağacı, meşe ağacı kadar büyüyebilir. Sizce: Eriha vergi dairesi müdürü ağaçta otururken görünmeyi umursamıyor muydu, yoksa kendini yaprakların arasına saklamak mı istiyordu? Gerekçelerinizi söyleyin.

  5. Bu İsa'nın Eriha'yı ilk ziyaretiydi. Bir anda İsa'nın ağzından kendi adının zikredildiğini duyunca Zakkay ne düşündü (5)?
 • Aynı sofrada birlikte yemek o kültürde dostluk işaretidir. İsa Zakkay'ın evini ziyaret etmeye ne zaman karar verdi? Farklı olasılıkları düşünün (5)?

  6. Eğer İsa ona şöyle deseydi Zakkay'ın tepkisi ne olurdu? 'Önce iyi bir adam ol, sonra senin dostun olmak isteyeceğim.'
 • Biri size şöyle derse siz ne tepki verirsiniz? 'Önce kötü alışkanlıklarını değiştir, sonra dostun olmak isteyeceğim.'
 • Sadece böyle söyleyerek bir insan neden değişmez?

  7. İsa'nın neden acelesi vardı (5)?
 • Vergi dairesinin müdürü tüm Eriha halkının önünde ağaçtan aşağı indiğinde kendini beceriksiz gibi hissediyor muydu (6)?

  8. Zakkay parayı hep sevmişti. Yüreğini bu kadar aniden değiştiren şey neydi (8)?
 • Zakkay'ın kendisi için sakladığı servetinin yaklaşık oranını hesaplayın (8).
 • Eriha halkı, kentin en kötü adamının evine konuk olduğu için İsa'yı eleştirmişti. Zakkay büyük servetinin yarısıyla bir okul yaptırmış olsa ve sonra ev ev dolaşıp topladığı haksız vergileri dört katıyla geri ödemiş olsa halkın tepkisi nasıl olurdu?

  9. İbrahim Yahudilerin ilk atasıydı ve Hristiyanlar için de 'iman babası'dır. İsa Zakkay'a 'İbrahim'in oğludur' derken ne söylemek istiyordu (9)?
 • İsa 10. ayetteki sözleriyle ne demek istedi?

  10. Sizce Zakkay İsa'ya ne zaman iman etti? Ayeti söyleyin.
 • Zakkay'ın yaptığı kötü şeylerin karşılığındaki cezasına ne oldu?
 • Bir hafta sonra İsa'nın çarmıhta öldüğünü duyduğunda Zakkay ne düşündü?

  11. MÜJDE SORUSU: İsa Yeruşalim'e giderken Eriha'ya uğrayıp oradaki en kötü adamla buluştu. İsa Zakkay'ın dostu olduğunda, onun yerine cezalandırılacağını biliyordu. Zakkay'ın günahlarının bağışlanması karşılıksızdı ve bu bizim için de karşılıksızdır. Ama İsa bunun için canını verdi. İsa Mesih bugün sana 10. ayetteki sözleriyle sesleniyor. Cevabın nedir? (Bu soruyu yüreğinizde cevaplayabilirsiniz).
 • (Herkesin cevaplaması için): Bu çalışma sırasında öğrendiğiniz en önemli şey nedir?

  ***

  Version for printing    
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster