GT Bible Studies    

    Turkish    


Navigasyon Kutsal Kitap çalışmaları

3. İSA BİR FAHİŞEYLE KARŞILAŞIYOR Luka 7:36-50GİRİŞ: 44-46. ayetlerde İsa'nın zamanında saygıdeğer bir misafirin nasıl ağırlanacağı anlatılır. İnsanlar yerde oturarak veya uzanarak yemek yerdi; bu yüzden kirli ayaklı bir komşu iştah kapatıcı olabilirdi. Yahudi kültüründe, bir yabancının önünde bir kadın asla saçlarını göstermezdi. Ferisi Allah'a inanan dindar insan demektir. Simun, İsa'nın öğrencilerinden biri olan Simun'la aynı kişi değildir.

1. Size göre, bir fahişe mutlu bir hayat yaşayabilir mi? Gerekçelerinizi söyleyin.
 • O kentteki herkes o kadının para karşılığı bedenini sattığını biliyordu. O kızın fahişe olmasına neden olabilecek farklı olasılıkları düşünün?
  2.
 • Ferisi Simun için hayattaki en önemli şeyler (değerler) neydi?
 • Simun İsa'yı evine davet ettiği halde neden kölelerinden birine O'nun ayaklarını yıkamasını buyurmadı (36, 44-46)?
 • Simun'un İsa'yı evine davet etmesinin nedenleri neler olabilirdi? Farklı olasılıkları düşünün (36).

  3. Bu kadın Simun'un evine hatta yemek odasına nasıl sızabildi? Çeşitli olasılıkları göz önüne getirin.
 • Güzel kokulu bir yağla dolu çakmaktaşından bir kap oldukça pahalı olmalıydı. Bu kadın nasıl olur da böyle bir kaba sahip olabilir? Ya da hangi amaçla bu kabı satın almış olabilir? Farklı seçenekleri düşünün.

  4. Kadın hoş görülmeyeceğinin tamamen farkında olarak, bir Ferisi'nin evine girmeye cüret edecek kadar İsa'yı görmeyi neden istiyordu?
 • O zamanlar, dindar insanların sözde günahkarlarla hiçbir teması olmazdı. Kadının içinde İsa'nın farklı olduğu umudunu yaratan ve buna inanmasını sağlayan şey neydi?

  5. Kadın neden İsa'ya dokunmak istiyordu (38)?
 • Bir fare, yılan veya iğrendiğimiz bir kişi bize dokunursa ne olur?
 • Dokunuşundan İsa'nın ürkmediğini gören kadın bundan ne sonuç çıkarttı?

  6. Bu kadının son ağlayışından bu yana ne kadar zaman geçtiğini tahmin edin?
 • Birinin ayaklarını yıkamak için kaç damla gözyaşı gerekir?
 • Bu kadını İsa'nın ayaklarını ıslatacak kadar ağlatan neydi?
 • Kadın İsa'nın ayaklarını neden eşarbıyla veya giysisinin kenarıyla değil de saçıyla kuruladı?
 • Akşam yemeği boyunca kadının ağzında tek bir söz çıkmadı. Ama davranışıyla ne söyledi?

  7. 41-42. ayetlerde, İsa tefeci ve borçlularıyla ilgili kısa bir benzetme anlatır. Tefeci Allah'ı simgeler, ama İsa borçluları kime benzetir?
 • İsa günahı borçla kıyaslar. 500 dinarlık bir borç ortalama bir işçinin 1,5 yıllık maaşına karşılık gelir. 50 dinarlık bir borç da 1,5 aylık maaşa denk gelir. Kullandığımız para birimiyle hesaplarsak bunlar ne kadardır?
 • Varsayalım, işlediğiniz her günahın karşılığı size borç yazılsın; günah başına 10 Euro\30 TL. Şimdiye kadar Allah'a birikmiş borcunuz ne kadar olurdu? (Bu soruyu yüreğinizde cevaplayabilirsiniz).

  8. Simun neden hem İsa'yı hem de kadını hor gördü (39)?
 • Kendi günahlarımız yerine başkalarınınkine odaklanmak neden daha kolaydır?

  9. Hangisi önce oldu: Kadın günahlarının bağışlandığına mı inandı, yoksa günahlarının bağışlanması için İsa'yı mı sevdi? 42-43 ve 47. ayetlere dayanarak gerekçelerinizi söyleyin.
 • Kadının Allah'a olan borcunu kim ödedi?
 • Simun'un Allah'a olan borcuna ne oldu?
 • İsa tüm insanların borçlarının karşılığını hangi para birimiyle ödedi?

  10. MÜJDE SORULARI: İsa Mesih tüm günahlarımızı bilir. Buna rağmen bize şöyle diyor: 'Günahların bağışlandı. İmanın seni kurtardı, esenlikle git!' (48. ve 50. ayet). Yalnızca O'nun bunu demeye hakkı vardır, çünkü günahlarımızın (borçlarımızın) bedelini kanıyla ödedi. Ona cevabın nedir? (Bu soruyu yüreğinizde cevaplayabilirsiniz).

 • (Herkesin cevaplaması için): Bu Kutsal Kitap çalışması sırasında öğrendiğiniz en önemli şey nedir?

  ***


  Version for printing    
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster