GT Bible Studies    

    Turkish    


Navigasyon Kutsal Kitap çalışmaları

5. İSA'NIN ÖĞRETİLERİ: KAYIP OĞUL Luka 15:11-24GİRİŞ: İsa'nın anlattığı hikayelere benzetme denir. Baba henüz hayattayken miras asla kabul edilmezdi. İsa'nın zamanında evler tepelerin üzerinde tek tek değil, dar köy sokaklarında yan yana konumlanmışlardı. Köyün dışını görebilecek tek yer evlerin damıydı (20). Daha önce de değindiğimiz gibi, dünyanın bu tarafında erkekler asla koşmazdı.

1. Ebeveynlerinin özgürlüğünü sınırladığı bir genç mutlu olabilir mi?
 • İyi bir evi ve iyi bir babası olduğu halde, küçük oğul neden mutlu değildi?
 • Babanın yerinde olsaydınız, oğlunuzun isteğine siz nasıl cevap verirdiniz (12)?

  2. Oğlunun gitmesine izin verdiğinde ne olacağını gayet iyi bildiği halde, baba hayal kırıklığını ve üzüntüsünü neden sakladı (12)?
  *Bu benzetmedeki baba figürü Allah'ı simgeler. Buradaki oğul da, inandıktan ve \veya vaftiz olduktan sonra Allah'ı terk eden insan olabilir. Allah çocuğunun kendisinden uzaklaşmasına neden engel olmuyor?

  3. Neden günümüzde birçok genç bu benzetmedeki genç gibi yurt dışında yalnız, sorumluluk almadan, cebinde bol parayla yaşayacağı bir hayat tarzını çekici buluyor?
 • Bu genç adam babasının parasını nasıl harcadı: 13. ve 30. ayetlere bakın?
 • Bu genç adam şansı döndüğünde de yanında olabilecek gerçek dostları neden edinemedi?

  4. Domuz Yahudiler arasında temiz olmayan bir hayvan olarak kabul edilirdi. Bir domuz çiftliğinde iş aramak zorunda kaldığında, bu genç adam ne düşünmüş olabilir (14-15)?
 • Neden açlığını bastırması için domuz yemi bile yemesine izin verilmedi (16)?

  5. Bu umutsuz durumda intihar etmek yerine onun 'aklını başına getiren' şey neydi (17)?
  *18-19. ayetlerde genç adamın babasına karşı yapmayı planladığı itirafı bulacaksınız. babasına karşı işlediği günahlar nelerdi?
 • Genç adamın 'Göğe (Allah'a) karşı' işlediği günahlar nelerdi (18)?
 • Sizin a) Göğe b) Ebeveynlerinize karşı işlediğiniz günahlar nelerdir? (Bu soruyu yüreğinizde cevaplayabilirsiniz).

  6. Neden bu genç adam babasından kendisini tekrar bir oğul olarak kabul etmesini isteyemedi (19)?
 • Ne tür insanlar Allah'ın çocukları olarak anılmaya layık olmadıklarını düşünürler (19)?

  7. Oğlunu ayağını sürerek, yalın ayak ve üstü yırtık pırtık köye yaklaşırken gören baba ne düşünmüş olabilir (20)?
 • Baba oğlunu o kadar uzaktan nasıl tanıyabildi (20)? (Gerekli bilgilere bakın).
 • Sizce baba oğlundan uzak kaldığı yıllar boyunca ne yapıyordu (20)?

  8. Oğul neden söylemeyi planladığı her şeyi babasına söylemedi (18-19 ve 21)?
 • Babasının sözleri ve davranışı genç adama ne mesaj verdi (22-23)?
 • Baba oğlunu ne zaman bağışladı? Ayeti söyleyin.
 • Oğul babasının sevgisine ve bağışlamasına ne zaman inanmaya başladı? Ayeti söyleyin.
 • Baba 24. ayetteki sözleriyle ne demek istedi?

  9. Allah'ın sevgisiyle insanın sevgisi arasındaki fark nedir?
 • Bu benzetme bize insanın imana gelmesi hakkında ne söylüyor?

  10. MÜJDE SORULARI: 'Çünkü benim bu oğlum ölmüştü, yaşama döndü.' İsa Mesih de Babası'nın evini terk edip bu dünyaya geldi; ama Babası'nın isteğine karşı isyan etmek için değil, gerçekleştirmek için. Eve dönüş yolunda göğün kapısı yüzüne kapandı ve 'Allah'ım, Allah'ım, neden beni terk ettin?' diye bağırmak zorunda kaldı. Bu benzetmedeki oğulun aslında İsa Mesih'in hak ettiği şekilde kabul edilmesinin nedeni nedir? Ve neden İsa Mesih aslında bu çocuğun hak ettiği reddedilmeyi yaşadı?

 • (Herkesin cevaplaması için): Bu çalışma sırasında öğrendiğiniz en önemli şey nedir?

  ***  Version for printing    
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster