GT Bible Studies    

    Turkish    


Navigasyon Kutsal Kitap çalışmaları

6. İSA'NIN ÖĞRETİLERİ: DİĞER KAYIP OĞUL Luka 15:25-32GİRİŞ: Aslında, küçük oğul kendi payını aldığı zaman baba mal varlığının yarısını büyük oğluna bırakmıştı (12. ayet). Büyük oğulun babasının sözüne inanmaması babanın suçu değildi.

1. Ebeveynlerinin kendisini sevmediğini hisseden bir genç mutlu olabilir mi?
 • Büyük oğul eğer evdeki yaşantısından mutsuzsa neden küçük kardeşiyle beraber evi terk edip yurt dışına gitmedi?
 • Sizce büyük oğulun hayatta en çok arzuladığı şey neydi?

  2. Babası ona varlığının yarısını vermesine rağmen, büyük oğul neden kendini neredeyse bir köle gibi görüyordu (12, 29, 31)?
 • Eğer bu benzetmedeki baba Allah ise ve küçük oğul da kendini Hristiyan imanından uzaklaştıran kişiyse, büyük oğul sizce kimi temsil eder?
 • Babanın iki oğluna da adil davrandığını düşünüyor musunuz?
 • Allah'ın biz insanlara daima adil davrandığını düşünüyor musunuz?

  3. Her gün tarlada emek sarf eden büyük oğul zaman geçtikçe neler düşünmüş olabilir?
 • Hayatınızda hiç büyük oğulun 29-30. ayetlerde hissettiği gibi hissettiniz mi, bu hangi durumda oldu?
 • Büyük oğulun arkadaşlarıyla eğlenmek için parti düzenlememesinin gerçek nedeni neydi (29)?
 • Büyük oğul arkadaşlarıyla eğlenmek için bir oğlak, koyun, hatta dana kesseydi babasının buna yaklaşımı ne olurdu (30-31)?

  4. Büyük oğulun bu kadar öfkelenmesinin gerçek nedeni neydi (27-28)?
 • Küçük oğul tüm köyün önünde babasını küçük düşürmüştü ve şimdi de büyük oğul aynısını yapıyordu. Buradaki baba neden kızmıyor?
 • 28-29 ve 31-32. ayetlerdeki baba figüründen edindiğiniz izlenim nedir?
 • 28-29 ve 31-32. ayetlerine bakarak Allah hakkında edindiğiniz izlenim nedir?

  5. Ona o kadar iyi davrandığı halde, büyük oğul babasını neden sevemedi?
 • Bu benzetmeyi temel alarak tartışın: Allah'ı sevemiyorsak bunun nedeni ne olabilir?

  6. Büyük oğul babasının her isteğini yerine getirdiğini düşünüyordu (29). Yine de, babasının ondan en çok beklediği şey neydi?
 • Büyük oğulun kardeşini de sevmediğini nereden anlıyoruz (30)?
 • Büyük oğul kimi seviyordu?

  7. Büyük oğulun şölene katılıp katılmadığını bilmiyoruz. İsa neden hikayesini yarım bıraktı (28, 32)?

  8. İsa'nın benzetmelerinde şölen genellikle cennet anlamında kullanılır. Bu benzetmeye göre, sonunda cennete kim girecektir?
 • Bu benzetmeye göre, birisi cennete girememişse bu kimin hatasıdır?

  9. İki kardeşin ertesi sabah birlikte tarlaya çalışmaya gittiklerini hayal edin. Büyük kardeşin tavrı ne olurdu, küçüğünki ne olurdu?
 • Dünyadaki her insan bu benzetmedeki kardeşlerden birine benzer. Siz kendinizi hangisine benzetiyorsunuz? (Bu soruyu yüreğinizde cevaplayabilirsiniz).

  10. MÜJDE SORUSU: İsa Mesih size şöyle diyor: 'Neyim varsa senindir.' O, çarmıhın üzerinde senin için gökte bir yer kazandı. Vaftiz olduğun gün sana bu mirası verdi. Göksel mirasını karşılıksız olarak alacağına inanıyor musun? Yoksa onu iyi işlerinle kazanmaya mı çalışıyorsun? (Bu soruyu yüreğinde cevaplayabilirsiniz).

 • (Herkesin cevaplaması için): Bu Kutsal Kitap çalışmasında öğrendiğiniz en önemli şey nedir?

  ***


  Version for printing    
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster