GT Bible Studies    

    Turkish    


Navigasyon Kutsal Kitap çalışmaları

1. RAB BİR GÖREVLİ GÖNDERİYORKrallar 14:24-27 ve Yunus 1:1-3

YUNUS KİTABININ TAMAMI İÇİN GENEL BİLGİLER (İlk Kutsal Kitap çalışmasından önce herkesin okuması için çoğaltılmalıdır.)
 • Yunus’un hayatı en azından kısmen, İsrail Kralı II. Yerovam’ın hayatıyla (793-753 BC) aynı döneme rastlar. Davut ve Süleyman’ın devleti (krallığı) İ.Ö. 930’da ikiye bölünmüş ve güneyde Yahuda, kuzeyde İsrail krallıkları oluşmuştu. Yunus İsrail’de yaşadı. Nasıra yakınındaki Gat Hefer köyünde doğdu. Tapınak Yahuda’daydı ama İsrailliler oraya gitmezlerdi ve Yunus’un dönemine gelininceye kadar yoğun bir putperestliğin içine düşmüş durumdaydılar.
 • Asur Krallığı bin yıldan uzun bir süre var oldu. Bu krallık iki altın çağ yaşamıştır ve bunlardan ikincisi (İ.Ö. 900-612), Yunus’un yaşadığı dönemle kesişir. Yunus doğmadan yüz yıl öncesinden beri Asur kralları, vahşetiyle ünlü emperyalist savaş kampanyaları yürütüyorlardı. Yenilen halklar Asur devletine haraç vermek zorunda kalıyorlar ve çoğunlukla da zorla ülkelerinden çıkarılıp Asur ülkesine esir olarak getiriliyorlardı. İsrail bir devlet olarak hâlâ mevcuttu ama Asur Devleti’ne korunma karşılığında büyük miktarlarda paralar ödüyordu.
 • Ninova Asur’un en büyük şehriydi. Arkeologlar Ninova harabelerinde on binlerce yazılı kil tablet buldular. Bu tabletlerde Asur savaşlarının betimlenişinde sadistçe bir nitelik vardır: parçalanan bedenler, sivri direklere fırlatılan ve orada asılı tutulan çıplak insanlar şehir kapılarının yanlarında kafataslarından oluşturulmuş dağ gibi yığınlar…
  2.Krallar.14:24-27
  Gat Hefer’i ve Hamat ile Ölü Deniz arasındaki sınır bölgesini bir haritada bulunuz. 24. ayetteki Nevat oğlu Yerovam, I. Yerovam’dır. ‘Yerovam’ın günahı’ ifadesi birinci Yerovam’ın Beytel ve Dan’da diktiği iki buzağı putuna işaret eder.
 • İkinci Yerovam’ın kırk yıllık İsrail Krallığı performansını nasıl değerlendirirsiniz?
 • Yerovam’ın krallığını düşündüğümüzde, diğer tanrılara değil de Yahveh’e tapan İsraillilerin durumu acaba nasıldı?
 • Sizce İsrail halkı Yunus’u bir peygamber olarak nasıl değerlendiriyordu?

  Yunus 1:1-3

  Ninova
 • Yunus’un peygamber olarak aldığı yeni görev onun bir önceki peygamberlik görevinden ne bakımdan farklıydı?
 • Rab neden peygamberinin kendi ülkesindeki putperestliğini karşı vaaz vermesini emretmedi de onu uzak bir kent olan Ninova’ya gönderdi?
 • Dünyanın en çok şiddet ve kötülüklerinin yaşandığı başkente bir misyoner göndermekle Tanrı neyi amaçlamış olabilir?
 • Yunus’a Ninova’da duyurması emredilen mesaj hakkında ne düşünüyorsunuz? (1-2)
 • Rab Ninova’da yaşayan insanları neden başka yollarla, örneğin kentin kapılarına bir düşman ordusu göndererek korkutmadı? Neden bir misyoner gönderdi?
 • Yunus Ninova’da nasıl karşılanacağını merak ediyordu? Böylesine şiddetle dolu bir şehirde yabancı bir misyonerin başına muhtemelen neler gelebilir?
 • Sizce Tanrı bu görevlendirmesiyle neyi gerçekleştirmeyi istedi a) misyonerin kendi ülkesinde b) misyonerin yaşamında?

  Kaçış
  Haritada Ninova, Yafa ve Tarşiş’I bulunuz. Ninova günümüz Irak’ındaki Musul kenti yakınlarındadır. Tarşiş günümüz İspanya’sında, dır ki bu ülke o dönemde dünyanın öbür ucu, bilinen en uzak noktaydı). Yafa şehri günümüzdeki Yafa şehriyle aynıdır.
 • Yunus’un Tanrı’nın verdiği görevden kaçmak istemesinin mümkün olduğunca çok sayıda nedenini bulmaya çalışınız.
 • Haritaya bakarak önce Gat Hefer’le (Nasıra’yla) Ninova arasındaki, sonra da Gat Hefer’le Tarşiş arasındaki mesafeyi ölçünüz? Bu iki mesafeden hangisi daha uzundur?
 • Sizce Yunus gerçekten de Tanrı’nın gözlerinden kaçabileceğine inanıyor muydu? Gerekçelerini belirtiniz.
 • Kutsal Kitap (İbranice metinde) Yunus için “Tanrı’nın huzurundan kaçmak istedi” darken neyi kastediyordu? (3)
 • Yunus’un Tarşiş’e gitmek için ne kadar yol parası ödediğine ilişkin kabaca bir tahminde bulunmaya çalışınız? (Bir kişinin aylık maaşıyla karşılaştırma yaparak).
  -Sizce Yunus Tarşiş’e gitmek üzere yola çıkarken ailesine ne söylemiştir?
 • Yunus evine geri dönebileceğini muhtemelen ne zaman düşünmeye başladı?

  Uygulama
 • Tanrı size hangi göreve çağırdı ve bu çağrıyı nasıl yaptı?
 • Sizin Tanrı’nın sözünü duyurmanız istenen “Ninova halkı” kimlerdir?
 • Eğer Tanrı’nın huzurundan kaçmaya çalıştığınız olduysa, bunun nasıl ve neden olduğunu lütfen anlatır mısınız?
 • Yunus’un yaptığı hataların aynılarını yapmaktan kaçınabilmek için ne yapabiliriz?

  MÜJDE: Yunus’un aksine İsa, bütün dünya için bir çağrı görevlisi olmak üzere gönüllü olarak geldi ve bunun sonucunun ne olacağını son derece iyi biliyordu. Dirilişinden sonra kendi elçilerini, bizim şehirlerimiz de dahil olmak üzere, bütün dünyaya gönderdi, ve bunu biz onu davet etmeden yaptı. Bu da İsa’nın dünyadaki her bir şehri ne kadar sevdiğinin göstergesidir.

  ***

  Version for printing    
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster