GT Bible Studies    

    Turkish    


Navigasyon Kutsal Kitap çalışmaları

2. RAB BİR FIRTINA GÖNDERİYORYunus 1:4-16

ÖN BİLGİLER: Yelkenli gemiler çağında Akdeniz’de deniz yolculuğu mevsimi Eylül sonunda kapanırdı; çünkü daha sonra sonbahar fırtınaları deniz yolculuklarını çok tehlikeli bir hale getirirdi. Elçilerin İşleri’nde büyük bir yelkenli gemide 300 kadar insanın yolculuk yapabildiğini okuyoruz (Elçilerin İşleri 27:37). Bu tür gemilerin kürekleri olurdu (13). “Rab” (“Yahweh”) İsrail’in Tanrısı’nın özel adıdır (9,14,16).
Fırtınanın ortasında:

 • Rab’bin insanları cezalandırmak veya kaçak bir peygamberi durdurmak için (örneğin fırtınalar, depremler, tsunamiler gibi) doğal afetleri kullanması hakkında ne düşünüyorsunuz? (4)
 • Tanrı doğal güçlere hâkim olamasaydı O’nun hakkında ne düşünürdünüz?
 • Metinde geçen denizciler hakkında ne tür bir izlenim edindiniz?
 • Denizcilerin kendilerini kurtarmak için yaptıkları şeyleri metinde bulunuz. Hangi sırayla ilerlediler?
 • Yunus fırtınadan korktu mu korkmadı mı? Cevabınızın gerekçelerini belirtiniz?
  -Yunus’un fırtınanın ortasında bile uyanmayacak kadar derin uyumasının nedeni neydi?
 • İsa’nın da fırtınanın ortasında derin bir biçimde uyumuş olduğunu İncillerden öğreniyoruz. Onun uykusuyla Yunus’un uykusu arasındaki fark neydi?
  -Denizciler suçla ilgili sorunu (fırtınadan kimin sorumlu olduğu sorusunu) kura çekerek çözmeye karar verdiği zaman Yunus sizce neler hissetti (7. ayetin ilk bölümü)?
 • Yunus’un itirafıyla hayatı arasında ne gibi bir çelişki var? (9)?
 • Yunus denizcilere neden kaçışıyla ilgili gerçeği örtbas etmeye çalışmayıp doğruyu söyledi? (10)?
 • Yunus’un itirafı karşısında denizcilerin verdiği tepki bize onlar hakkında ne anlatıyor (8,10-11)?
 • Yunus neden kendini denize atmak yerine denizcilerden onu denize atmalarını istedi? (12)?
  -Yunus 12. ayetteki sözleri söylerken sizce motivasyonu neydi?
 • Denizciler, fırtınanın onun kabahatinden kaynaklandığını bildikleri halde onu denize atmakta isteksiz davranmalarının nedeni neydi (13-14)?
 • 15. ayet hakkında ne düşünüyorsunuz?
 • Gemicilerin imanı geçici olarak mı yoksa temelli olarak mı değişti (14, 16)? Gerekçelerinizi belirtiniz.
 • Gemicilerin Yunus’un Tanrısı’na verdikleri söz muhtemelen neydi? Çeşitli alternatifler üzerinde düşününüz (16)?

  Uygulama:
 • Bu metnin, şu veya bu şekilde Tanrı’dan kaçmak isteyen bir Hristiyan’a söylediği şey nedir?
 • Tanrı’nın bugün Yunus gibi olan insanları yakalamak için ne tür farklı araçları ve yöntemleri vardır?
 • Metne bir kez daha göz atıp şu soruya cevap veriniz: Tanrı, çocuğunun kaçışını bile, Egemenliği’nin iyiliği için nasıl kullanıyor?
 • Bu bölümde yüreğinizi en çok etkileyen ne oldu?

  MÜJDE: Bu ayetlerde de Yunus İsa’nın bir ön gölgesidir. Kurtarıcımız, biz ateş gölüne atılmayalım diye alev ve kükürt dolu ateş gölüne kendi atılmaya gönüllü oldu. Tanrı’nın öfke fırtınasını biz günahkârların üzerine gelmesini engelleyen de buydu.

  ***

  Version for printing    
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster