GT Bible Studies    

    Turkish    


Navigasyon Kutsal Kitap çalışmaları

3. RAB BİR BALIK GÖNDERİYORYunus 2

GENEL BİLGİLER: Bu bölüm ‘Yunus’un Mezmuru’ olarak bilinir. O dönemde tapınak ibadetlerinde ilahi kitabı olarak kullanılan Mezmurlar Kitabı’ndan alıntılarla doludur. Bu “balığın” bir balina mı yoksa daha sonra soyu tükenmiş bir deniz canlısı türü mü olduğunu bilmiyoruz. (İsa Matta 12:40’ta “koca balık” diye çevrilen ve “büyük deniz yaratığı” anlamına gelen bir ifade kullanıyor). “Üç gün üç gece”lik zaman süreci İbrani sistemine göre sayılmaktadır: buna göre yeni gün güneş batarken başlar ve gün batımından bir saat öncesi veya sonrası bütün bir gün olarak sayılır.

Yunus’un Mezmuru

 • Yunus’un durumunu hayal edin ve o üç gün boyunca hayatını ve akıl sağlığını tehdit edebilecek mümkün olduğunca çok etken bulmaya çalışın.
 • Bu mezmurun sadece bir şiir olmayıp aynı zamanda bir dua olduğunu nasıl görebiliyorsunuz?
 • Bu mezmurdaki hangi özellik Yunus’un duasını, balığın karnından çıktıktan sonra değil, henüz balığın karnındayken yaptığını göstermektedir? (Ayet 1 ve 10). Yunus o ana kadar huzurundan kaçmaya çalıştığı Tanrı’ya dua etme cesaretini ne zaman buldu?
 • Böyle bir durumdaki bir kişinin ne hakkında dua edeceği beklenebilir?
 • Sizce Yunus neden bu durumda “ilahi kitabından” alıntılar yaptı, yani bildiği bazı mezmurlardan ayetler okudu?
  -2. ayette şaşırtıcı olan durumlar nelerdir?
 • Yunus çektiği sıkıntıları kimin elinden çekiyordu? (3)
 • 4. ayette Yunus’un imanı hakkında ne görüyoruz?
 • Siz, hayatınızın en şiddetli fırtınanın ortasındayken 3 ve 4. ayetlerdeki sözleri söyleyebilir miydiniz? Evetse neden? Hayırsa neden?
 • Yunus burada neden tapınaktan söz ediyor? (4,7)
 • Yunus Rab’bin onu “mezarından” kaldıracağını nereden biliyor? (5,6)
 • 7. ayeti kendi hayatınıza uygulayınız.
 • Yunus 8. ayette Yunus kimden söz etmektedir ve bu ayetin mezmurun geri kalanıyla nasıl bir bağlantısı vardır?
 • Yunus 9. ayette aslında neye söz veriyor?
 • “Rab’bin kurtarışı” cümlesi İbranicede, “Kurtarıcı” olan İsa adına bir gönderme içerir. Sizce Yunus duasını neden bu sözlerle bitiriyor? (9b)
 • Yunus’un duasında yüreğinize en çok dokunan sözler hangileridir ve neden?
 • Bu mezmurdaki hangi ayetler İsa’nın cehenneme/Şeol’a girmesinden sonraki duruma uygulanabilir?
 • Romalılar 6:4’ü okuyun ve bu mezmuru kendi vaftizimize nasıl uygulayabileceğimiz üzerinde düşünün.
 • Bu metne göre, eğer hayatınızı tıpkı Yunus gibi alt üst etmiş durumdaysanız ne yapmanız gerekir?

  Tarih mi efsane mi?
 • Görüşünüz nedir: bir insanın bir balina ya da bir deniz canavarının karnında 30 saat boyunca canlı kalmasının imkânı var mıdır? Gerekçelerinizi belirtiniz.
 • Günümüzdeki çoğu teoloğun böyle bir mucizenin mümkün olamayacağını düşünmelerinin nedeni sizce nedir?
 • Daha sonra göreceğimiz gibi İsa Yunus’u tarihsel bir kişi (yani gerçekten yaşamış bir kişi) olarak görür ve hatta onu kendisine benzetir. Yunus kitabını sadece bir tür efsane olarak görürsek imanımız ve Tanrı anlayışımız bundan nasıl etkilenecektir?

  MÜJDE: İsa çarmıhtayken, tıpkı Yunus’un balığın karnında yaptığı gibi, Mezmurlar kitabından alıntılar yapıyordu. O da Şeol’da (İbrani tarzı zaman ölçme yöntemine göre) üç gün geçirdi. Yunus’un kurtulacağına inandığı gibi İsa da dirileceğine inanıyordu. Aslında, Yunus’un mezmuru da, Kurtarıcımız tarafından çarmıh üzerinde söylenmeye son derece uygun düşerdi.


  ***


  Version for printing    
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster