GT Bible Studies    

    Turkish    


Navigasyon Kutsal Kitap çalışmaları

4. RAB BİR UYANIŞ GÖNDERİYORYunus 3

ÖN BİLGİLİER: Ninova kentinden Tufan’dan hemen sonra bahsediliyor –ve daha o zaman bile Ninova büyük bir kentmiş (Yaratılış 10:12). Arkeoloji bize İ. Ö. 4500 gibi erken bir dönemde Ninova’da yerleşim olduğunu gösteriyor.
Yunus ve Ninova halkı birbirlerini anlıyorlardı çünkü İbranice ve Akad dili birbirine yakın dillerdi.
Kil tabletler sayesinde Asur krallarının adları ve yönetimde kaldıkları yıllar iyi bilinmektedir. Ancak Yunus’un Ninova’ya hangi yıl gittiğini bilmediğimiz için o dönemdeki kralın adını kesin olarak bilemiyoruz. İ.Ö. 8. yüzyılın ortalarında art arda tahta çıkan birçok kral olmuştu.

Göreve çağrı – bir kez daha!
-Balık onu Doğu Akdeniz kıyılarında bir yerde sahile kustuğu zaman Yunus’un durumunu hayal etmeye çalışın. (2:11)?
 • Yunus’un hayatının bu döneminde inandığı Tanrı nasıl bir Tanrı’ydı? Bunu, yolculuğa çıkmadan önce sahip olduğu Tanrı anlayışıyla karşılaştırın? (1:9; 2:10b and 4:2)?
 • Yunus şimdi sahip olduğu Tanrı imanını nerede edindi?
 • Sizce Yunus için, misyoner olmak kaçışından önce mi daha kolaydı yoksa kaçışından sonra mı?
 • Haritaya bakın. Yunus yaklaşık olarak kaç kilometre yürümek zorunda kaldı? Sizce bu yolculuk ne kadar sürdü?

  Yunus Yasa’yı Vaaz Ediyor
  -Biri gelip sizin ülkenizin en büyük şehrinde sokaklarda şöyle vaaz vermeye başlasa sizin vatandaşlarınızın tepkisi ne olurdu: “Kırk gün sonra bu şehir yerle bir olacak”?
  -Kilisede böyle bir vaaz duysanız sizin tepkiniz ne olurdu?
  -Yunus vahşetleriyle ünlü Asurlulara böyle bir vaaz verecek cesareti nereden bulmuştu?
  -Yunus vaazında, balinanın karnından kurtuluşunun ayrıntılarını neden anlatmadı?
  -Rab Ninova’yı (örneğin Sodom’un aksine) bir felaketin yakın olduğu konusunda neden uyarmak istedi?
  -Ninova halkının bu yabancı peygamberi neden susturmadığına ilişkin gerekçeler düşünün.
 • Kralın Yunus’un mesajına verdiği karşılıkta size en çok şaşırtan nedir (6-9)?
 • Kralın Yunus’un Tanrısı’nın bu şehre merhamet gösterebilme ihtimalini dilemesine yol açan şey neydi?

  Bir uyanışın ön koşulu
 • Yunus’un mesajını bu kadar güçlü kılan neydi?
  -Eğer Yunus Ninova sokaklarında şöyle bağırsaydı ne olurdu: “Tanrı dünyadaki bütün insanları seviyor. Siz de dahil”?-Bir uyanış gerçekleşmeden önce neden Yasa’nın duyurulması gereklidir?
  -Biz kendi vatandaşlarımıza, Yunus’un Ninova’da yaptığı kadar keskin biçimde Yasa’yı duyuracak cesareti nerede bulabiliriz?
  -İsa kendisi hakkında “Yunus’tan daha büyük” ifadesini kullanıyor (Matta 12:41). İsa bununla neyi kastediyor? (Bu konuya bir sonraki oturumda tekrar döneceğiz.)

  Uğursuz bir belirti mi?
 • Asur kil tabletleri İÖ 763 yılından itibaren tekrar tekrar bir “uğursuz belirti”den bahseder; bu bir tam güneş tutulmasıdır. Bu söyleyeceğimiz sadece bir tahmin; ama varsayalım ki, söz konusu güneş tutulması Yunus Ninova’ya gelmeden hemen önce gerçekleşti. Sizce bu, oradaki insanların zihinlerini ne ölçüde etkilemiş olabilir?
 • Böyle bir uğursuzluk işareti oradaki insanları korkutmuş idiyse, Yunus’un yapması gereken neydi?

  MÜJDE: Bu olay gösteriyor ki bu dünyada umutsuz vaka diye bir şey yoktur. Ne bir şehir ne de bir insan umutsuz vaka değildir. Eğer Tanrı’nın sözü acımasız Asurluların yüreklerine ulaşabiliyorsa, bugün de bize, başka her ulusa, ve bizim hakkında kaygı duyduğumuz kişiye de ulaşabilir.  ***  Version for printing    
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster