GT Bible Studies    

    Turkish    


Navigasyon Kutsal Kitap çalışmaları

5. RAB BİR KENEOTU VE BİR BİTKİ KURDU GÖNDERİYORYunus 4

ÖN BİLGİLER: 2. Bölüm’de Yunus bir iman ikrarı dile getiriyor ki bu da Eski Antlaşma’nın bazı merkezi metinlerinin tekrarıdır (onlara yapılan göndermeler içerir).
O bölgede sıcaklık, özellikle de çöl rüzgârları estiği zaman, 50 dereceye kadar çıkabilir. Yunus buna rağmen bir aydan uzun bir süreyle Ninova surlarının dışında açık havada oturmaya karar vermişti. 6. ayette sözü edilen bitki muhtemelen, kısa sürede dört metre kadar büyüyebilen bir sukabağı türü idi. Ama Tanrı’nın mucizesi olmaksızın bu büyüme bir gecede olamazdı.
Tanrı gazabından vazgeçiyor
 • Yunus’un Tanrı’nın Ninova’yı yok etme planından vazgeçeceğini nereden bildiği hakkında fikirler yürütünüz (3:10-4:1).
 • Yunus 3:10 ayeti ile şu ayetler nasıl bağdaşabilir: ”Eğer bir peygamber Rab’bin adına konuşur fakat söylediği söz yerine gelmez ya da gerçekleşmezse o söz rabden değildir. Peygamber saygısızca konuşmuştur. Ondan korkmayın.” (Yasa’nın Tekrarı 18:22).
 • Günümüzde peygamber olduğunu iddia eden birinin ön görüsünün yanlış çıktığını farz edelim. Sizce bu kişi Yunus’u örnek göstererek kendini savunabilir mi yoksa sahte bir peygamber midir?
 • 4:2b ayeti Ninova’nın ve bütün dünyanın durumu / kaderi hakkında bize ne anlatıyor? Dünya ölçeğindeki müjdeleme faaliyetleri hakkında buradan nasıl bir sonuç çıkarabiliriz?
  Müjdeleme Görevlisi öfkeleniyor
 • Sizce Rab neden çocuğuna büyük bir başarının ardından bir ayartmaya uğramasına izin veriyor?
 • Yunus’un Tanrı’ya bu kadar öfkelenmesinin nedeni tam olarak neydi (4:1-2)?
 • Sizce Yunus’un öfkesi anlaşılabilir ve mazur görülebilir bir öfke midir? Gerekçelerinizi paylaşınız.
 • Yunus’un öfkesiyle başa çıkabilmek için elinde hangi araçlar vardı?
 • Yunus bu bölümde kendisi için iki ayrı yerde ölümü dilemektedir (4:3,8). Yunus neden ölmek istedi?
 • Yunus’un Tanrı’nın sorusuna (4) cevabı ne oldu?
 • Yunus’un, kelimenin psikolojik anlamıyla bir depresyonda olduğuna ilişkin yorum ve açıklamalar hakkında ne düşünürsünüz?
 • Bu bölüm, bir kilise görevlisinin ya da Tanrı için çalışan herhangi bir kişinin öfkesi veya depresyonu (bunalımı) hakkında bize neler gösteriyor?
 • Yunus evine dönmek yerine neden şehrin dışına çıktı (5)?
  Keneotu
 • Yunus çölde otururken, sıcaklık dışında onun durumunu dayanılmaz hale getiren diğer faktörler nelerdi?
 • Yunus’un öyküsünün tamamı içinde onun bir şeye sevindiğinin söylendiği tek ayet 6. ayettir. Bu durum onun hakkında bize ne gösteriyor?
 • 6-7 ayetlerine göre, Tanrı’nın Yunus’la ilgileniş biçimi hakkında ne düşünürsünüz?
 • Tanrı Yunus’a aynı soruyu ikinci kez soruyor. Neden? (4,9)?
 • Balığın karnındaki Yunus’la çölde oturmakta olan Yunus’u kıyaslayınız. Farklar nelerdir?
 • Yunus, Eski Antlaşma’da putperestlere vaaz etmek için gönderilen tek peygamberdir. Yunus hangi bakımlardan müjdeleme görevlilerinin prototipi, modelidir?

  Uygulama
 • 4. Bölüm’den sizin öfkeniz ile ilgili neler çıkarılabilir?
 • Tanrı’nın size kasten ters davrandığını düşündüğünüz oldu mu? Olduysa ne zaman?
 • Tanrı’nın size kendinizi daha iyi hissetmeniz için gönderdiği “keneotu” neydi?
 • Bir kilise görevlisi Tanrı’ya öfkelenmişse ne yapmalıdır?
 • 4. Bölüm’de bizim için ne gibi bir teselli vardır?

  Son
 • Son ayetler bize Tanrı’nın kişiliği ile ilgili olarak ne göstermektedir (10-11)?
 • 11 ayette sözü edilen “hayvanlar” ifadesinin önemi nedir?
 • Tanrı onunla konuştuktan sonra Yunus’a ne oldu? Çeşitli alternatifler üzerinde düşününüz.
 • Yunus’un zamanındaki İsrailliler Yunus’un Ninova’ya yaptığı yoluculuğu duysalardı acaba ne derlerdi? Kral II. Yerovam ne derdi?
  MÜJDE: Yunus Kitabı Tanrı’nın putperestlere gösterdiği lütuf ile bitiyor. Son ayetlerine baktığımızda neden Oğlu’nu dünyaya göndermek istediğini anlıyoruz.
  Yunus AsurluluLarın er ya da geç İsrail’i ele geçireceğinden endişelenmekte haklıydı. Ninova’nın uyanışı sadece bir nesli etkiledi. 745 yılından itibaren Asur Krallığı kuzey İsrail’i azar azar fethetmeye başladı. Güneş tutulmasından kırk yıl kadar sonra (722) Samiriye’yi yıktı ve dokuz oymağı sürgüne götürdü ve bu kabileler geri dönmediler.
  Ama sonunda Ninova’nın da sonu geldi. İÖ 612 yılında Babilliler şehri ele geçirerek yakıp tamamen yok ettiler. Yunus’un öngörüsü 40 gün sonra değil ama 150 yıl sonra gerçekleşmiş oldu. Yüzyıllar boyunca kimse Ninova’nın nerede olduğunu bilmiyordu. Ancak 1840’larda çöl kumlarının altında kalıntıları bulunabildi. Ninova çoktan yok olup gitti ama Yunus Kitabı hala elimizdedir. Tıpkı İsa’nın dediği gibi: “Gök ve yer geçecek ama benim sözlerim geçmeyecektir” (Luk.21:33).

  ***

  Version for printing    
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster