GT Bible Studies    

    Turkish    


Navigasyon Kutsal Kitap çalışmaları

6. YUNUS’UN BELİRTİSİ: TANRI OĞLU’NU GÖNDERDİMatta 12:38-41 ve 16:1-4

ÖN BİLGİLER:
Kutsal Kitap dilinde belirti (işaret, alamet) iki anlama gelebilir: a) Bir antlaşmanın işareti olan ve belli bir kişi ya da grubun Tanrı Halkı’na ait olduğunu kanıtlayan şey (örneğin Şabat günü, sünnet, vaftiz gibi). Ya da b) Tanrı’nın gücünü ve kudretini insanlar görsün diye yaptığı bir mucize.
 • Eğer hayatınızda, Tanrı’dan bir belirti (işaret) almak istediğiniz bir durum olduysa ne zamandı? (o olaydan bahseder misiniz?)
 • İsa bu iki küçük konuşmayla Ferisilere ne söylemek istiyor? Kendi sözcüklerinizle ifade ediniz.

  Kötü ve vefasız kuşak (Kötü ve zina edici kuşak)
 • Ninova’nın iman uyanışının sahiciliği konusunda İsa’nın fikri neydi (41)?
 • Yunus’un vaazına Ninova halkının verdiği tepki ile İsa’nın vaazına Ferisilerin verdiği tepkileri karşılaştırın. Farkın nedeni neydi?
 • Sizce İsa’nın öğretilerine, Hristiyanlığın yaygın olduğu ülkelerde günümüzde gösterilen tepki neden Ninovalıların değil Ferisilerin tepkisine benzemektedir?
 • Ferisiler İsa’nın birçok mucizesini zaten görmüşlerdi. Neden bir belirti daha görmek istediler (12:38 ve 16:1)?
 • Muhtemelen ne tür bir belirti Ferisileri İsa’nın Tanrı olduğuna ikna edebilirdi?
 • Neden İsa’nın dirilişi bile Ferisileri İsa’nın Tanrı olduğuna ikna edemedi?
 • İsa kendisi için “Yunus’tan daha büyük” ifadesini kullanırken neyi kastediyordu?

  Belirti
 • Günümüzde insanlar genellikle ne tür durumlarda belirti (işaret, mucize) arıyorlar ve kimlerden ne gibi belirtiler istiyorlar?
 • Bir belirtiye dayanarak büyük kararlar vermek neden bazen tehlikelidir?
 • “Yunus’un belirtisi” ile insanların imanlarını güçlendirmek için görmek istedikleri belirtiler arasındaki fark nedir?
 • “Yunus’un belirtisi” Tanrı’nın merhametini nasıl içermektedir?
 • Günümüzde yaşayan insanlar “Yunus’un belirtisi” ile nasıl temas kurabilirler?
 • Yunus’un vaazı hangi bakımdan, Tanrı’nın onların şehrinde bulunduğuna dair bir belirtiydi (işaretti)?
  -Yunus’un denizin dibine yaptığı yolculuk hangi bakımdan Hristiyan vaftizinin bir ön gölgesiydi? Ayrıca bakınız Romalılar 6:3-5?
 • Rab’bin Sofrası’na “Yunus’un Belirtisi” diyebilmemizin dayanağı nedir?
 • Bir kez daha: neden Kutsal Kitap, vaftiz ve Rab’bin Sofrası “Yunus’un belirtileri”dir?
 • İmanımızı güçlendirmek için neden “Yunus’un belirtisi” dışında bir belirti, başka bir işaret aramamalıyız?
 • Neden Batı ülkelerinin yargılanması Hristiyan olmayan ülkelerin yargılanmasından daha zorlu olacak?
 • Yunus’un belirtisinin dünyada mümkün olduğunca çok sayıda insana götürülmesine nasıl yardım edebiliriz?

  MÜJDE: Hristiyan vaftizi İsa’nın ölümünü ve dirilişini içerir (Romalılar 6:3-5). Rab’bin Sofrası da öyledir. İsa’nın ölümü ve dirilişi bütün Kutsal Kitap’ın ana konusudur. Eğer İsa’nın Tanrı’nın Oğlu olduğunu nasıl bilebileceğinizi soruyorsanız cevap şudur: Yunus’un belirtisine bak. Bu yüzden bu bir tek belirti (işaret) diğer hiçbir belirti olmasa bile, bütün hayatın boyunca senin için yeterli olmalıdır.

  ***

  Version for printing    
  Downloads    
  Contact us    
  Webmaster