2. BİZ MESİH’İ BULDUK (Yuhanna 1:43-51)ÖN BİLGİLER:
Haritadan, Beytanya (1:28), Beytsayda (1:44) ve Nasıra’nın (1:46) nerede olduğuna bakın.

Eski Antlaşma’da Nasıra’dan Mesih’le ilgili peygamberliklerde söz edilmiyor ama İbranice “dal” anlamına gelen sözcük “Nasıralı” anlamına gelen sözcüğe ses bakımından çok benzer (İşa.11:1, 53:2, Yer.23:5, 33:15).

(Toplantı yöneticisi, önceden Yakup’un merdiveni ile ilgili öyküyü de okumalıdır [Yar.28:10-22], çünkü son soruda o ayetlerden bahsediliyor.)1. Filipus İsa’yla daha yeni tanıştığı halde neden hemen arkadaşına ondan söz etmek istedi? (ayetler: 43-45)?

 • İsa’yla ilk tanıştığınız ânı hatırlayın. İnsanlara ondan söz etmek istemiş miydiniz? Eğer öyleyse neden böyle hissettiğinizi açıklayın.

  2. Natanyel’in Filipus’un sözlerinden şüphelenmesinin nedeni neydi?

 • Neden Natanyel yine de İsa’yı görmeye gitti?

  3. İsa Natanyel’i selamlarken kullandığı ifadeyle neyi kastediyordu (ayet 47)?

 • Sizce Natanyel İsa’nın selamını duyunca kendisini nasıl hissetti?

 • Eğer bugün İsa size “İşte kendisinde bir haksızlık olmayan gerçek bir Hristiyan” deseydi ne hissederdiniz?

  4. Natanyel İsa’nın incir ağacının altında olanları bildiğini duyunca gerçekten çok şaşırdı. Natanyel’in orada neler düşündüğü veya hangi konularda dua ettiği hakkında çeşitli ihtimalleri düşünün?

  5. Son zamanlarda, yalnızken neler düşündüğünüzü hatırlayın. İsa’nın da orada olduğunu ve sizin düşüncelerinizi açık bir kitap gibi okuduğunu anladığınızda neler hissedersiniz?

 • Bir insan için, başka bir insanın onun gerçek benliğini görebilmesi ne anlam ifade eder?

  6. İsa’nın 47. ayetteki sözleri Mezmur 32:1-2’den dolaylı bir alıntıdır (Soruları yönelten kişi bu ayetleri okusun). Bu ayetlere göre, bir insan, yüreğinde hiçbir bozukluk olmayacak şekilde doğru olabilir mi?

  7. Natanyel neye dayanarak birden İsa’ya ‘Tanrı’nın Oğlu ve İsrail’in Kralı’ dedi (ayet 49)?

  8. Toplantı yöneticisi Yaratılış 28:10-22’i özetleyebilir. İsa 50-51. ayetlerde neyi kastediyor? Çeşitli ihtimaller üzerinde düşününüz.

 • Yakup’un merdiveniyle İsa’nın çarmıhının ortak özellikleri nelerdir?


  ***

  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com