4. ELİNDE KAMÇI OLAN İSA (Yuhanna 2: 13-22)ÖN BİLGİLER:
Tapınak Yahudiler için dünyanın en önemli yeriydi. Kendi evlerinden bile daha önemliydi.

Birinci tapınağı Kral Süleyman, ikincisini ise Ezra inşa etmişti. İsa’nın dönemindeki tapınak, Büyük Hirodes’in restore ettirip büyüttüğü muhteşem bir yapıydı. İsa çarmıha gerildikten sonra bu yapı sadece 30-40 yıl ayakta kalabildi.1. 14-16. ayetleri okuyun. İsa’nın davranışında sizi en çok şaşırtan nedir?

 • İpleri birbirine bağlayıp kamçı yapmak biraz zaman alır. Sizce İsa bu işi yaparken nasıl görünüyordu (ayet 15)?

 • 15. ayette anlatılan anlarda tapınağın içinde ne tür gürültüler duyuluyor olabileceğini hayal edin.

  2. İsa masaları devirip elinde bir kamçıyla insanlara bağırdığında neden hiç kimse ona engel olmadı?


 • İsa’yı bu kadar kızdıran şey tam olarak neydi?

  3. Sizce günümüzde Tanrı’nın tapınağı / kilisesi bir pazar yerine çevrilebilir mi? Nedenlerinizi belirtiniz.


 • Tapınakta kurbanlar sunmanın amacı, bunları sunan kişinin günahlarının bağışlanmasıydı. Bu sistemin, Tanrı’nın baştaki tasarısıyla uyuşmayacak şekilde bozulmuş olması nasıl mümkün olmuş olabilir?

  4. Kutsal Kitap’ın Tanrı’sı sadece gösteriş için yapılan törenlerden neden nefret eder?


 • Kendi ayininizi, dualarınızı düşündüğünüzde, bunların ne kadarı sadece gösteriş amaçlıdır?

 • Bugün sizin yüreğiniz İsa tarafından ne gibi şeylerden arındırılmalıdır? (İçinizden cevap verebilirsiniz.)

  5. İsa’nın öfkesiyle bizim öfkemiz arsındaki fark nedir (ayetler 16-17)?

  6. Bu ayetlerde İsa tapınakla kendi bedeni arasında paralellik kuruyor (ayetler 19-21). Tanrı bu dünyada neden bir tapınak daha yapma gereğini duydu? (İsa çarmıha gerilirken tapınağın hangi fonksiyonlarını kendi bedeninde gerçekleştirdi?)

  7. İsa masaları devirip elinde bir kamçıyla insanlara bağırdığında neden hiç kimse ona engel olmadı? Tanrı İsa’nın çarmıha gerilmesinden 30-40 yıl sonra Hirodes’in tapınağını Romalıların yerle bir etmesine sizce neden izin verdi? (Yeruşalim’deki tapınağa artık neden gerek yoktur?)

  8. Tapınak olan İsa’nın bedeni sadece onun çarmıh üzerinde sunduğu kurbanı değil, aynı zamanda onun yeryüzündeki tapınağı olan Hristiyan Kilisesi’ni de temsil eder (1. Korintliler 12:27). Sizce bugün Hristiyan Kilisesi İsa’nın Yeruşalim’deki tapınakta başlattığı türden bir reformasyona / yenilenmeye ihtiyaç duyuyor mu? Nedenlerinizi belirtiniz.


 • Kilise liderleri hangi durumlarda bir “kamçı” hazırlamalıdır?

  ***

  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com