5. FERİSİ VE TUNÇ YILAN (Yuhanna 3:1-16)ÖN BİLGİLER:
Her ne kadar Nikodim dinsel konularda sözde bir uzman olsa da, görülemeyen Tanrı egemenliğine girmiş değildi.

Nikodim’in dinsel bir konuda konuşmak için İsa’ya gelmesi biraz tuhaf görünüyor çünkü İsa hem ondan daha gençti, hem onun kadar okumuş değildi, hem de onun kadar yüksek bir sosyal sınıftan değildi.

Nikodim Yahudiye parlamentosu konumundaki Sanhedrin’in bir üyesiydi, yani bir tür parlamenterdi.

1. Bu metinde gördüklerinize dayanarak, Nikodim’in karakterindeki zayıf ve güçlü yönleri söyler misiniz? (Nikodim’in İsa’nın yanına gündüz değil de gece gelmesi onun hakkında bize ne gösteriyor?)

 • Nikodim İsa’nın yanına ne konuşmak için gelmişti?

  2. Ömrü boyunca Tanrı’ya inanmış olmasına rağmen Nikodim’in kurtuluş hakkında kesin bir güvencesi olmamasının nedeni neydi?

 • Biz hangi nedenlerle kurtuluşumuz konusunda emin olmayabiliriz?

  3. Şimdi ise İsa’nın burada kullandığı “yeniden doğmak” ifadesini ele alalım. Bir insan yeniden doğunca neler değişecektir (ayetler 3-8)?

 • Bir insanın “sudan ve Ruh’tan doğması” ne demek olabilir (ayet 5)?

  4. Nikodim İsa’ya şöyle sorar: “Bu (yeniden doğmak) nasıl olabilir?” (ayet 9). İsa’nın ona verdiği cevabı kendi sözlerinizle açıklayınız (ayetler 10-16).

  5. İsa yeniden doğuşu açıklarken İsrail’in çöldeki yolculuğundan bir örnek veriyor; yani Tanrı’nın, halkının günahlarını cezalandırmak için bir yılan göndermesi olayını. Ama daha sonra Tanrı bu zehir için bir ilaç da vermişti: Musa’nın yukarı kaldırdığı tunç yılana kim bakarsa kurtuluyordu (Çölde Sayım 21:4-9). Bu olayın, İsa’nın çarmıh üzerindeki ölümüyle ortak yönleri nedir? Mümkün olduğunca çok sayıda benzerlik düşünmeye çalışın (ayetler 13-16).

  6. Tunç yılana bakmaya karar veren insanlar neye inanmışlardı?

 • Kutsal Kitap bize o gün çok sayıda insanın öldüğünü söylüyor. Tanrı’nın sağladığı şifaya neden herkes inanmadı?

 • Eski Antlaşma’da geçen bu olayın yeniden doğmakla ilgisi nedir?

  7. Kutsal Kitap’ta yılan hemen hemen her zaman, Tanrı’nın düşmanının yani Şeytan’ın bir simgesidir. Sizce İsa neden bu örnekte yılanla kendisi arasında bir paralellik kurmuştur?

  8. 16. ayet bize yeniden doğmakla ilgili ne öğretiyor?

  9. (Eğer zaman kalırsa) Yeniden doğuşla ilgili olarak sizin ne tür yanlış anlamalarınız oldu? Bunlar hakkında bu metnin ışığında konuşunuz.

  MÜJDE: Tanrı seni o kadar çok sevdi ki biricik Oğlu’nu verdi. Öyle ki eğer Ona iman etmek istersen, mahvolmayacaksın; aksine, sonsuz yaşama kavuşacaksın.
  ***

  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com