6. DİRİ SU (Yuhanna 4:5-19)
ÖN BİLGİLER:
Samiriyeliler karışık ırklardan oluşan bir milletti; bu yüzden Yahudiler onları küçümserlerdi.

Eğer bu kadının o sırada otuzlarının başlarında olduğunu düşünürsek demek ki her iki yılda bir partner değiştirmişti.1. Bu kadının, Sihar’da adet olan şekilde akşama doğru (gün batımında) değil de öğlen saatlerinde su çekmeye gitmesinin nedeni sizce nedir? (Acaba bu kadın her gün su çekmeye yalnız başına giderken neler hissediyordu?)

 • Bu kadın kiminle birlikte olabilir?

 • Acaba gelecekle ilgili ne gibi korkular ve umutlar besliyordu?

  2. Hangisi daha zordur: Art arda beş sevgiliyi terk etmek mi yoksa beş kez art arda terk edilmek mi? Nedenlerinizi belirtiniz.

 • Altıncı bir ilişkiye başlamak sizce nasıl bir duygu idi. Üstelik de bu kez evli bir erkekle?

 • Köyün bazı çocuklarının babasını çalmış olmasını acaba nasıl haklı göstermeye çalışıyordu?

  3. Acaba bu kadın a) kendi hakkında; b) genel olarak erkekler hakkında; c) aşk hakkında ne düşünüyor, ne hissediyordu?

  4. Yahudi erkekleri bir kadınla halka açık yerlerde konuşmaktan kaçınırlardı. Hele tek başlarına iken bunu hiç yapmazlardı. Acaba İsa eleştiri, kınama ve dedikodulardan neden korkmadı?

 • Acaba İsa sohbete neden kadından bir iyilik istemekle başladı (ayet 7)?

  5. Kadın, İsa’nın 10. ayetteki sözlerini ne şekilde yanlış anladı?

 • Bu kadının susuzluğu neye yönelikti?

 • Sizin hayattaki en büyük susuzluğunuz neye yöneliktir? (İçinizden cevap verebilirsiniz.)


  6. 14. ayetteki sözleri İsa bizzat size söylüyormuş gibi okuyun. Sizin şimdiki kişisel durumunuzda bu sözler size ne ifade ediyor?

 • Yüreğinde bir diri su kaynağı olan bir insan (bir Hristiyan) nasıl bir kişidir?

  7. İsa, kadının isteğini neden, “Git, kocanı çağır, gel” diyerek cevaplıyor (ayetler 15-16)?

 • Eğer 16-17. ayetlerdeki konuşma olmadan İsa kadına doğrudan 18. ayeti duyursaydı ne olurdu?

 • İsa neden bize diri suyu vermeden önce günahlarımızı bize göstermek istiyor?

  8. Bu kadın, İsa’nın onun bütün hayat hikâyesini bildiğini anlayınca acaba neler hissetti?

  9. Konuşmanın sonraki kısmında İsa, Mesih olduğunu kadına açıklıyor. Bu gerçeği birçok insandan gizlemişti. Sizce neden böyle yaptı? (Neden Mesih olduğunu bu kadına açıkladı?) (Ayetler 25-26.)

  10. 28 ila 30. ayetlere bakın. İsa’dan diri suyu almış olması, bu kadının hayatında ne gibi pratik / somut sonuçlar doğurdu? (Kendi günahlarına yönelik tavrı nasıl değişti? Köylülerle olan ilişkileri nasıl oldu?)

  MÜJDE: İsa çarmıhta “Susadım!” diye haykırdı (Yuhanna 19-28). Diri su kuyusunun sahibi olan kişi, büyük bir bedensel ve ruhsal susuzluk çekiyordu. Bize bugün bile vermekte olduğu diri su için ödemesi gereken bedel buydu.

  ***

  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com