7. BELİRTİLER, HARİKALAR VE İMAN (Yuhanna 4:46-54)


ÖN BİLGİLER:
Bu ayetlerde İsa’yı arayan memur, Hirodes Antipas adına çalışmaktaydı. Vaftizci Yahya’yı tutuklatıp öldürtmüş olan Hirodes Antipas, Beytlehem’de bebekleri öldürtmüş olan Antipas’ın torunuydu.

Hirodes ailesi yarım Yahudi’ydiler ve Yahudiler tarafından hiç ama hiç sevilmezlerdi.

Kefernahum ile Kana arasındaki mesafe 38 kilometre idi.


1. Sizce bu saray görevlisinin, oğlu hastalanmadan önceki hayatının iyi ve kötü yönleri nelerdi?

2. Sizce neden bu adam İsa’ya yalvarmaya hizmetkârlarından birini göndermedi de kendisi gitti?
a. Şu anda bulunduğunuz yerden yaklaşık 40 kilometre uzakta olan bir yer düşünün. Bu baba, Kana’ya giden yol boyunca yürürken acaba neler düşünüyordu?

3. Bu adam için İsa’dan bir iyilik istemek neden son derece zor olmuş olabilir?
a. Sizin de İsa’ya yaklaşmanızın son derece zor olduğu bir durumu hatırlamaya çalışın? Bunun nedeni neydi?

4. İsa’nın 48. ayette söylediği sözlerin, olayın geri kalan kısmıyla ilgisi nedir?
a. İnanmak için belirtiler ve harikalar aramakta yanlış olan nedir?
b. Sizce, İsa’nın 48. ayetteki sözlerini bu adama uygulamak mümkün müdür? Nedenlerinizi söyleyiniz.

5. Adam ondan kendisiyle birlikte Kefernahum’a gelmesini istediği halde İsa neden onunla Kefernahum’a gitmedi (ayetler 47 ve 50)?
a. Adamın imanı İsa’yla karşılaşmakla ne şekilde değişti (ayet 50)?

6. Tanrı’nın yardımını bizzat görüp tecrübe etmeden önce bile Onun Sözüne inanabilmek neden bu kadar zordur?
a. Tanrı’nın, tam şu anda tutunmanız gereken vaadi hangisidir?

7. Çocuğun iyileştiği saat Kutsal Kitap’ta neden özellikle kaydedilmiştir (ayet 52)?
a. Eğer çocuk tam İsa’nın vaatte bulunduğu anda değil de başka bir saatte iyileşmiş olsaydı, bu, baba açısından fark eder miydi? Ederse bu fark ne olurdu?

8. Bu parçaya göre, “iman”ın anlamı nedir?
a. Kendi imanınızla bu babanın imanını karşılaştırınız?

9. Bu olay bize İsa’nın sözü hakkında ne öğretiyor?
a. Tanrı sözü olmadan acı çekmekle, acı çekerken Tanrı’nın vaatlerine tutunmak arasında ne fark vardır?

10. İsa, güçlü sözünü Kendisi ölüme yaklaştığı zaman neden kullanmadı?

MÜJDE: İsa’nın sözü, O bunun için çok büyük bir bedel ödediği için bu kadar güçlüdür: Saray memurunun oğlu yaşayabildi, ama onun yerine Tanrı’nın Oğlu’nun ölmesi gerekti.***

? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com