8. HERKES TARAFINDAN TERK EDİLMİŞ OLMAK (Yuhanna 5:1-18)ÖN BİLGİLER:
Bu parça İsa ile Yahudiler arasında Şabat günüyle ilgili ilk tartışmayı ele alıyor.

Şabat, Yahudilerin kutsal dinlenme günüydü. İnançlarına göre, bir Şabat günü bütün ulus tarafından tutulmadığı sürece Mesih gelmeyecekti.

Yeruşalim’de yapılan arkeolojik kazılar, Beytesta havuzunu eyvanlarıyla birlikte ortaya çıkarmıştır.

1. Bu adamın Beytesta havuzunun eyvanları altında 38 yıl boyunca nasıl bir hayat yaşadığını hayal etmeye çalışın.

 • 5. ayette geçen Grekçe “astheneia” kelimesi “hastalık” anlamına da gelir ama daha çok sadece “zayıflık” anlamındadır. Değişik alternatifler üzerinde düşününüz. Bu adamın derdi neydi acaba?

 • Hastalığının ilk 10 yılı, son 10 yılından muhtemelen ne şekilde farklıydı?

  2. Neden ailesi onunla ilgilenmiyordu (ayet 7)? (Bunda kusur onunsa bu ne olabilirdi? Aynı şekilde bu diğer insanların suçuysa onların suçu acaba ne olabilirdi?)

 • Bu adamın karakteriyle ilgili olarak nasıl bir izlenim ediniyorsunuz? 7. ayetteki sözlere bakınız.

  3. İyileşmeyi bekleyen hasta insanların arasındaki ilişki muhtemelen nasıldı?

 • Diğerleri neden, onlardan daha uzun süredir bekliyor olsa bile, bu zavallı adamın, havuza önce girmesine izin vermiyorlardı?

  4. Bu adamın iman nesnesi aslında neydi (Yardımı nereden bekliyordu?)

 • Günümüzde hasta insanlar ne tür tuhaf “şifalara” bel bağlıyorlar?

 • Bu adamın, İsa’nın 14. ayette söz ettiği günahı neydi?

  5. Sizce İsa, oradaki başka hastalardan birine değil de neden özellikle bu adama yöneldi?

 • İsa adama neden cevabı belli olan bir soru sordu (ayet 6)?

 • Adam neden İsa’nın sorusuna net bir cevap vermedi (ayet 7)?

 • Eğer İsa size, çok büyük bir sorununuzun çözülmesini isteyip istemediğinizi sorsa, ne cevap verirdiniz?

  6. İsa’ya göre, son 38 yıldır çile çekmiş olmaktan daha kötü olan nedir (ayet 14)?

 • İsa’ya göre, sizin şu anda çektiklerinizden daha kötü olan nedir?

  7. Adam iyileştikten sonra sizce hangi amaçla tapınağa gitti (ayet 14)?

 • Bu adam İsa’ya ne zaman iman etti (Eğer ettiyse)?


  8. İyileşen adam 15. ayette yaptığı şeyi neden yaptı? Çeşitli olası açıklamalar üzerinde düşününüz.

 • İsa bu olayın nasıl sonuçlanacağını önceden biliyor olmalıydı. Öyleyse acaba neden bu adamı iyileştirdi?

  MÜJDE: Sonunda İsa metindeki adamla aynı kaderi paylaşmak zorundaydı. Herkes tarafından terkedildi. İsa, otuz sekiz yıl süren bir hastalıktan bile daha zor bir deneyimi yaşamalıydı. Yani, Göksel Baba’sı tarafından terk edilmeyi. İşte bu sayededir ki, terk edilmiş olan herkese İsa şimdi şu sözleri söyleyebiliyor: “Seninle ilgilenen biri var. Ben varım.”


  ***

  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com