9. YAŞAM EKMEĞİ (Yuhanna 6:1-15)ÖN BİLGİLER:
14. ayette sözü edilen peygamber, Musa’nın dünyaya geleceğini önceden bildirdiği peygamberdir. Bu peygamberin Musa gibi olacağı düşünülüyordu (Yasa’nın Tekrarı 15 ve 18. Bölümler).

Musa’nın zamanında halk çölde man ile beslendiğine göre bu peygamber de mutlaka benzer bir mucize gösterebiliyor olmalıydı.

O dönemde, beş küçük somun ekmek ve iki balık, bir öğün yemeği oluştururdu.


1. İsa’nın halk tarafından yoğun ilgi görmesinin sırrı neydi (ayet 2)?

 • İsa’nın popülerliği neden uzun sürmedi?

 • Ünlü insanlar, tanınmışlıkları azalmaya başladığında genellikle ne yaparlar?

  2. İsa neden öğrencilerinin imanını tekrar tekrar denedi (ayetler 5-6)?

 • Sizce öğrenciler bu iman denemelerinin ardından herhangi bir şekilde olgunlaştılar mı?

 • Tanrı sizin imanınızı parasal sıkıntılar aracılığıyla nasıl denedi /deniyor? (İçinizden cevaplayabilirsiniz.)

  3. O dönemde 200 dinar sekiz aylık işçi ücretine denk geliyordu. Bugün bizim ülkemizde sekiz aylık maaşla kaç kişiye yemek ısmarlayabilirsiniz (ayet 7)?

  4. Sizce çocuk yemeğini öğrencilerinden birine teklif ederken ne hissetmiş olabilir (ayet 9)?

 • Sizce Andreas İsa’ya çocuktan bahsederken bir mucize bekliyor muydu? Nedenlerinizi söyleyiniz.

  5. Bazı teologlar yiyeceğin beş bin kat artmasının, yiyeceği olanların olmayan komşularıyla yiyeceklerini paylaşması yoluyla olduğunu iddia ediyorlar. Bu parçadaki hangi ayrıntılar bu yorumun yanlış olduğunu gösteriyor?

 • Bu mucizenin dört Müjde kitabında da kaydedilecek kadar önemli olmasının nedeni nedir?

  6. İnsanlar tarih boyunca nasıl yöneticileri tercih etmişlerdir (ayet 15)?

 • İsa, Davut’un soyundan gelen biri olarak Yahudilerin kralı olmayı iddia etmeye hakkı olduğu halde o aşamada neden kral yapılmak istemedi?

  7. Bugün “kalabalıklar”, İsa’dan her şeyden önce ne almak istiyorlar?

 • Siz ;İsa’dan her şeyden önce ne almak istiyorsunuz?

 • İsa’nın kalabalıkları doyurma mucizesi sizin için kişisel olarak ne ifade ediyor?

  8. İnsanlar bu özel mucizeyi tecrübe ettikten sonra neden hâlâ İsa’dan mucizevi bir belirti görmek istediler (ayet 30)?

  9. İsa bu mucizenin ardından, yaşam ekmeğinin kendisi olduğunu söylerken neyi kastediyordu (ayet 35)?

  MÜJDE: 48. ayetten 51’e kadar okuyunuz. 5000 kişinin doyurulması mucizesi İsa’dan, -onun yaşam ekmeği olmasından- bahsetmektedir. Onun ekmeğini yiyerek sonsuza dek yaşayabilelim diye İsa’nın ölmesi gerekiyordu. Yaşam ekmeği aynı zamanda Kutsal Komünyon ekmeği anlamına da gelir.


  ***

  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com