10. GİZLİ MESİH (Yuhanna 7:40-52)ÖN BİLGİLER:
40. ayette söz edilen peygamber de, gelmesini Yahudilerin bin yıldan uzun zamandır bekledikleri yeni Musa’dır (Yas. 18:15,18).


1. Bu metinde ne tür farklı insan grupları bulunuyor?

 • Bu grupların İsa’ya karşı ne tür farklı duruşları vardır?

  2. İsa’nın çağdaşlarının onun Mesih olduğunu neye dayanarak anlamaları gerekirdi?

 • İsa neden herkese şu şekilde bir açıklamada bulunmadı: “Ben Nasıra’da büyüdüm ama Bethlehem’de doğdum ve Davut’un soyundanım” (ayet 41-42)?

  3. Sizce İsa’nın Mesih olduğuna inanmak şimdi mi daha kolaydır yoksa o yeryüzündeyken mi daha kolaydı? Gerekçelerinizi belirtiniz.

  4. İsa’nın mesihliği neden gizli tutulmalıydı? (İsa’nın Mesih olduğu gerçeği daha en baştan açıkça bilinseydi ne olurdu?)

  5. Bir tek kişinin bir grup insanın gücü karşısında durabilmesi neden zordur (ayetler 45-48)?

  6. 49. ayet bize Ferisilerin düşünme biçimleri konusunda ne anlatıyor?

  7. 45 ilâ 52. ayetlerde anlatılan din adamları toplantısında yapılması muhtemelen önceden planlanmış olan şey neydi?

 • Tapınak görevlilerini İsa’nın mucizelerinden çok sözleri etkilemiş gibi görünüyor? Bunun nedeni neydi (ayet 46)?

  8. Nikodim sessiz kalsaydı muhtemelen ne olurdu (ayetler 50-51)?

 • Daha önce, Nikodim İsa’nın yanına geceleyin gelmek zorunda kalmıştı. Büyük ihtimalle diğer Ferisilerden korktuğu için böyle yapmıştı. Nikodim şimdi düşüncelerini söyleme cesaretini nereden buldu?

 • Sizin, hiç kimse sizinle aynı görüşte olmasa da, düşüncelerinizi dile getirme cesaretiniz var mıdır?

  9. Sizce Nikodim’in sözleri istenen etkiyi yarattı mı? Eğer öyleyse, bu nasıl oldu?

 • Sonunda insanlar tarafından sert bir biçimde eleştirilen Nikodim sizce söylediklerinden pişmanlık duydu mu (ayet 52)? Nedenlerinizi söyleyiniz.

  10. (Zaman varsa) Çoğunluğun yanlış bir karara varmak üzere olduğu bir durumda, bir birey ne yapmakla yükümlüdür?

 • Sizce Tanrı, İsa’nın Mesih olduğunu neden herkesin görebileceği şekilde açıkça ortaya çıkarmadı?  ***

  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com