11. YARGIÇ OLARAK İSA (Yuhanna 8:1-11)ÖN BİLGİLER: Musa’nın yasasına göre, zina ederken yakalanan kadın da erkek de, taşlanarak öldürülmeliydi. (Lev. 20:10). Ama Romalılar, işgal ettikleri İsrail’de kendilerinden başka kimsenin ölüm cezası uygulamasına izin vermiyordu.

1. Bir insanın zina işlemesine neler yol açar? Çeşitli nedenler düşünün.

 • Bu kadının, kendisine “yeni bir aşk” bulduktan sonraki yaşamını düşünün. Bu ilişki onun yaşamına ne tür mutluluklar ve ne tür acılar getirdi?

  2. Tam zina ederken yakalanmanın en kötü yanı ne olabilir?

 • Birlikte zina suçunu işlediği adam kaçınca acaba kadın onun hakkında ne hissetmiş olabilir?

 • Muhtemelen kendisi de evli olan adam açısından bu durumun en zor yanı sizce ne olabilir?

  3. Bu olaya karışan birçok insan vardı. Şu kişiler zina ve muhtemel ölüm cezası hakkında neler düşünmüş olabilirler: kadının kocası, çocukları, (hayattalarsa) anne-babası? Peki ya sevgilisinin karısı ve çocukları?

 • Bu olay, bu kadınla adamın çocuklarının geleceğini nasıl etkilemiş olabilir?

  4. Bu kadın, sürüklenerek İsa’nın önüne getirildiğinde Onun hakkında neler hissetmiş olabilir (ayetler 3-5)?

 • Kadın kendi işlediği zina suçuyla ilgili olarak sizce o anda neler hissetti?

  5. Yahudiler ölüm cezasının sadece Romalılar tarafından uygulanabildiğini bildikleri halde kadını neden İsa’nın önüne getirdiler?

 • İsa 7. ayette söylediği söz yerine neden sadece, “Bu kadına taş atmaya hiçbirinizin hakkı yok” demedi?

  6. Sizce kadını suçlayanlar neden 9. ayette belirtilen sırayla orayı terk ettiler?

 • İsa, sözlerinin dinleyenler üzerindeki etkisine bakmak yerine neden yere eğilip toprağa bir şey yazmayı tercih etti?

  7. Neden bu kadını ölüme mahkum etme hak ve yetkisi İsa’ya, ve sadece İsa’ya aitti?

 • Bu olayda İsa neden Musa’nın yasasına göre hareket etmedi?

 • Bunca insanın hayatını mahvettikten sonra bu kadının görmesi gereken cezaya ne oldu?

  8. Sizce kadın, İsa toprağa ikinci kez bir şey yazarken, kaçma fırsatı olduğu halde neden kaçmadı (8 ve 9. ayetler)?

 • Sizce kadın, günahlarının bağışlanmış olduğuna ne zaman inanmaya başladı?

  9. Sizce İsa bu kadına 11. ayetteki sözleri neden söylemek istedi?

 • İsa 11. ayetteki sözleri size de söylüyor. Sizin bugünkü durumunuzda bu sözler ne ifade ediyor olabilir?

  MÜJDE: İsa’nın yere ne yazdığı bize söylenmiyor. Belki bir yargıç gibi hareket ederek önce yasanın zina suçu için öngördüğü cezayı yazdı; yani ölüm cezası. Ve ikinci kez eğildiğinde de belki şu sözleri ekledi: “Onun cezasını onun yerine ben çekeceğim.”


  ***

  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com