12. DÜNYA’NIN IŞIĞI (Yuhanna 9:1-7, 18-23 ve 35-41)ÖN BİLGİLER: İsa’nın en çok dikkat çeken mucizesi, doğuştan kör olan bir adamın gözlerini açtığı olaydır denebilir (Yuhanna 9:32, 10:21, 11:37).

Eğer bir insan kör olarak doğarsa, göz bebekleri gelişmez. Bunun yerine diğer duyuları, örneğin işitme duyusu, son derece keskin olur.


1. Ayetler 1-7

 • Aileye engelli bir çocuk doğduğu zaman anne-babanın yaşamı nasıl değişir?

 • Bu anne-babanın söz konusu durumla başa çıkma biçimleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

 • Kör bir dilenci için sıradan bir günün nasıl olabileceğini hayal etmeye çalışın?

 • Sizce bu adam Tanrı’nın sevgisi konusunda ne düşünüyor olabilirdi?

 • Kör adam, gelen geçenlerin onun engeli hakkında neler konuştuklarını birçok kez işitmişti. Sizce bir insan, öğrencilerin yaptıklarına benzer yorumları (ayet 2) duymaya alışabilir mi?

 • Biz insanlar çevremizdeki acılar için neden her zaman birilerini suçlarız?

 • Sizin ya da ailenizden birinin başına gelmiş trajik bir olayın, bir başkasının suçu olduğunu düşündüğünüz durumlar oldu mu? Ne gibi durumlarda böyle düşündünüz?

 • Dilenci, İsa’nın öğrencilerinin sorusuna verdiği cevabı duyduğunda ne hissetmiş olabilir (ayetler 3-5)?

 • Sizce, Tanrı’nın işleri sizin hayatınızda en iyi şekilde nasıl görülebilir (ayet 3)?

 • Yabancı bir adamın gelip gözlerine bir parça çamur sürmesine bu adam itiraz etmedi? Bu neyi gösteriyor (ayet 6)?

 • İsa neden adamı oracıkta iyileştirmektense Siloam Havuzu’na gönderdi?

  2. Ayetler 18-23. Anne-babanın tepkisi. Sinagog dışı edilmenin toplum dışı edilmek anlamına geldiğine dikkat ediniz (düğünleri, cenazeleri vs. düşününüz).

 • Bu anne-baba, 2. ayettekine benzer yorumlar duyduklarında sizce nasıl tepki gösteriyorlardı?

 • Anne-baba, neden oğullarının şifa bulmasına pek de sevinmiş gibi görünmüyordu?

 • İyileşen adam, anne-babasının aksine, neden sinagogdan atılmaktan pek korkmuşa bezemiyordu (ayet 22)?

 • Anne-babanın yerinde olsaydınız nasıl davranırdınız?

  3. Ayetler 35-43. İyileşen adamın İsa’yla ikinci karşılaşması.

 • Sizce İsa bu adamla neden bir kez daha konuşmak istedi?

 • İsa adama neden, “Bana inanıyor musun?” diye sormadı da, “İnsanoğlu’na inanıyor musun?” diye sordu (ayet 35)?

 • İsa bugün da aynı soruyu sana soruyor. Ona ne cevap veriyorsun?

 • İsa’nın dünyanın ışığı olması ne demektir (ayet 5)?

 • 39. ayet ne anlama gelir?
 • Sizce İsa, dünyanın ışığı olduğu halde, neden cehennem karanlığını tecrübe etmek zorundaydı?

  MÜJDE: Sizin ve sevdiklerinizin çektiği acılar Tanrı’nın işleri sizin yaşamınızda görülsün diye size verildi. İsa’nın 3. ayetteki sözlerini kendinize söylenmiş kabul edin ve bugün giderken yanınızda götürün.  ***

  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com