13. İYİ ÇOBAN (Yuhanna 10:1-16)1. Ayetler 1-6. Bu aşamada İsa kendisinden bahsetmekte olduğunu henüz açıklamamıştır. Dolayısıyla Kutsal Kitap çalışmanızdaki konuşmalar, şu an için normal bir çoban ve koyunları hakkında olmalıdır.

 • Bu altı ayete göre bir koyunun karakteristik özellikleri nelerdir?

 • Bu ayetlere göre bir çobanı diğer kişilerden ayıran durum nedir?

 • Bir koyun neden çoban olmadan kendi başının çaresine bakamaz?

 • Bir çobandan başka bir çobana geçmek, çoban değiştirmek neden kolay değildir?

 • Bir çobanla bir hırsız arasındaki farklar nelerdir?

 • Bir koyunun yaşamında, bir gözeticinin rolü nedir?

  2. Ayetler 7-10. Hırsızlar, soyguncular ve kapılar

 • İsa’nın kapı olmasının anlamı nedir? (O nereye açılan bir kapıdır?)

 • İsa 8. ayette kimden söz etmektedir?

 • Bir insan Hristiyan paydaşlığına / cemaatine neden kapıdan değil de “çitin üstünden” girmek ister (1. ayetle de karşılaştırın)?

 • İsa, Hristiyan cemaatinin içinde “çalmak, öldürmek, yok etmek” isteyecek kişilerin de olacağını söylerken ne kastediyor?

 • İsa’nın şu sözleri sizin yaşamınızla da ilgili midir: “Bense onlarda yaşam olsun, bol yaşam olsun diye geldim” (ayet 10)?

  3. Ayetler 11-13: İsa, Eski Antlaşma’da birçok peygamberin söz ettiği İyi Çoban’ın kendisi olduğunu ancak şimdi açıklıyor (Örnekler Hezekyel 34 ve Mezmurlar 23).

 • Bir çobanla ücretli çalışan arasındaki farklar nelerdir? (Ücretli kişi, en başta işi neden kabul eder sizce?)

 • İsa “ücretli işçi” derken kimleri kastetmektedir?

 • İsa’yla iyi bir çoban arasında kurulabilecek mümkün olduğunca çok sayıda benzerlik bulmaya çalışınız.

 • Çocuğunuz köpeği için canını feda etse ne hissederdiniz?

 • Şu ikisinden hangisi size daha anlamlı görünüyor: bir insanın bir hayvan uğruna canını vermesi mi yoksa Tanrı’nın insanlar uğruna ölmesi mi?

 • İsa senin uğruna ölmeye neden razı oldu?

 • Hristiyanlar arasındaki “kurt”lara bir örnek verin.

 • Günümüzdeki çobanlar Hristiyan kardeşliğimize saldıran “kurtlarla” nasıl mücadele etmelidirler?

  4. Ayetler 14-16: İyi Çoban’ı tanımaya başlamak

 • Bir koyunla bir çoban birbirlerini nasıl tanırlar? (İsa bizi nasıl tanır ve biz onu nasıl tanırız?)

 • Bu parça İsa’nın sözleri hakkında bize ne öğretiyor (3,4,5,8,16)?

 • İsa’nın sesini diğer seslerden ayırt etmeyi nasıl öğrenebiliriz?

 • Dünyanın bütün Hristiyanlarının ortak yönü nedir (ayet 16)?

 • İyi Çoban’dan bahsederken neden mutlaka onun ölümünden de bahsetmemiz gereklidir?

  MÜJDE: Okuyucu Mısır’dan Çıkış. 12:7,13 ayetlerine bakabilir. Bu metin koyun imgesiyle kapı imgesini bir araya getiriyor ve İsa’nın bizim yaşamlarımızda nasıl bir kapı olduğunu bize öğretiyor. 3. ayeti, İsa’nın bugün sizin için söylediği bir söz olarak yanınıza alıp evinize götürün.  ***

  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com