14. DİRİLİŞ VE YAŞAM (Yuhanna 11:1-5 ve 32-46)ÖN BİLGİLER:
İsa Lazar’ın hastalığını duyduğunda Beytanya’dan bir günlük yürüme mesafesindeydi.

Ayetler 1-5
1. Bu üç kardeş İsa’nın onları sevdiğini nereden biliyorlardı (ayetler 3 ve 5)?

 • İsa’nın sizi ve ailenizi sevdiğini nereden bilirsiniz?

  2. İsa neden Lazar’ı iyileştirmek için hemen yola çıkmadı?

 • İsa 4. ayetteki sözleriyle neyi kastediyordu?

 • İsa’nın 4. ayetteki sözlerini aynı zamanda sizin acılarınız için de söyleyebileceğini düşünüyor musunuz?

  Ayetler 25-26
  3. Bu ayetler ne anlama gelmektedir?

 • İsa’ya iman eden kişinin ölümden korkmasına neden gerek yoktur?

  Ayetler 32-46
  4. Meryem, 32. ayetteki sözleri söylerken İsa hakkında sizce ne hissediyordu? Çeşitli olasılıklar üzerine konuşunuz.

  5. İsa’nın “ruhunu hüzün kaplamasının, yüreğinin sızlamasının” nedeni tam olarak neydi (ayet 33)?

  6. İsa’nın onunla birlikte ağlaması, Meryem için ne ifade etmiş olabilir (ayet 35)?

 • Sizin yaşamınızda çektiğiniz acılar, örneğin bir sevdiğinizden ayrılmak veya buna benzer bir üzüntü nedeniyle İsa’nın sizinle birlikte –siz farkında olmasanız da- ağlaması, sizin için ne ifade ediyor?

  7. İsa’nın mezarın açılmasını istemesini Marta neye bağladı (ayetler 38-39)?

 • Marta İsa’nın, kardeşini ölümden diriltebileceğine inanıyor muydu? Nedenlerinizi belirtiniz.

 • İsa 40. ayetteki sözleriyle neyi kastediyor?

  8. İsa 41-42. ayetlerdeki duasında tam olarak ne istedi?

 • Sizce orada bulunanlar Lazar’ın mezardan dışarı çıktığını gördükleri zaman neler hissettiler ( ayetler 43-44)?

  9. Lazar’ın mezarında gerçekleşen olaylardan sonra Marta ve Meryem’in imanı nasıl değişti?

 • Bu mucize orada bulunan Yahudileri nasıl etkiledi (ayetler 45-46)?

 • Bazı insanların, bunun gibi mucizeler görseler bile imansızlıkta ısrar etmelerinin nedeni nedir?

  10. Hayata geri döndürüldükten sonra sizce Lazar neler hissetti?
 • İsa, daha sonra bu yaptığı için ödeyeceği bedeli bildiği halde neden Lazar’ı ölümden diriltti (ayet 53)?

  MÜJDE: İsa, kendi ücretini almış olan bir adamı ölümden diriltti (çünkü günahın ücreti ölümdür). Bundan kısa bir süre sonra, İsa Lazar’ın günahının kefaretini kendi ölümüyle ödedi. Bu sayede İsa bugün senin için, benim için ve sevdiklerimiz için diriliş ve yaşam olabiliyor.  ***

  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com