15. ÖLEN BİR BUĞDAY TOHUMU (Yuhanna 12:20-33)ÖN BİLGİLER:
O gece Mesih’in yeryüzündeki son gecesiydi. Ertesi gün öldürüleceğini biliyordu. Bu sözleri aracılığıyla Kurtarıcı, ölümünden önce bize yüreğinde yaşadığı şiddetli mücadeleyle ilgili bazı şeyler açıklıyor.

1. Grekler dileklerini neden doğrudan doğruya Mesih’e yöneltmediler (ayetler 20-21)?

 • Filipus dileğini neden doğrudan doğruya Mesih’e yöneltmedi (ayet 22)?

  2. “Kendi canını sevmek” pratikte ne anlama gelir (ayet 25)?

 • “Bu dünyada kendi canından nefret etmek” pratikte ne anlama gelir (ayet 25)?

 • Biz insanlar kendi canımızla ilgilenmeyi en büyük amacımız haline getirirsek neden mutlu olamayız?

 • Öğrencilerin yaşantısında 26. ayet ne anlama geliyordu?

 • 26. ayeti kendi hayatınızda nasıl uygulayabilirsiniz?

  3. O anda Mesih’in yüreğinde ne gibi mücadeleler gerçekleşiyordu (ayetler 27-28)? (Yani İsa’nın seçenekleri nelerdi?)

 • İsa, daha bu dünyaya gelmeden önce, insanlığın günahları için ölmeyi seçmişti. Buna rağmen neden bu durumdayken derin ıstıraplar çekti?

 • İsa’nın, (toprağa düşüp çok ürün veren) buğday tanesi olmayı seçmesinin nedeni neydi?

  4. Seçme hakkınız olsa şu ikisinden hangisini alırdınız: başka hiçkimseye hiçbir faydası olmayan mutlu bir hayat mı, yoksa başkalarına büyük bereketler getiren, çilelerle dolu bir hayat mı? Nedenlerinizi söyleyiniz.

  5. Kendi çilelerinizle ilgili olarak İsa’nın söylediği şeyi söyleyebilir misiniz: "Ben bu amaç için bu saate geldim" (ayet 27)? Nedenlerinizi belirtiniz.

  6. İsa, hayatının en önemli amacı olarak neyi belirlemişti (ayetler 28-29)?

 • Baba Tanrı’nın adı neden en fazla Oğlu’nun ölümüyle yüceltilir?

  7. 31 ve 32. ayetler ne anlama geliyor?

  8. İsa’nın Filipus ve Andreas’ın isteğine cevabı neydi (ayetler 23-33)?

  MÜJDE: İsa bize olan sevgisinden ötürü kendi canından vazgeçti. Bizim de ona olan sevgimizden ötürü kendi canlarımızdan vazgeçmemiz gerekmez mi!  ***

  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com