16. KUL (HİZMETKAR) OLAN EFENDİ (Yuhanna 13:1-17)ÖN BİLGİLER:
İsa bir oda kiralayarak öğrencilerine Fısıh yemeğini orada hazırlamalarını söyledi. Odada su, bir leğen ve bir havlu da hazır bulunuyordu ama yemekten önce konukların ayaklarını yıkaması gereken bir hizmetkâr yoktu.

İnsanlar bağdaş kurmuş halde yemek yerlerdi ve yıkanmamış ayaklar yandaki kişinin iştahını kaçırabilirdi.


1. İsa ertesi gün öleceğini biliyordu. Siz yarın öleceğinizi bilseniz bugün ne yapardınız?

 • 3. ayetin, olayın geri kalan kısmıyla ilgisi nedir?

  2. Neden hiçbir öğrenci bir hizmetkârın (kulun) yapması gereken işi yapmak istememişti? (Neden grubun en genç üyesi bile, diğerlerinin ayaklarını yıkayarak hizmet sunmak istememişti?)

 • Sizce, hiyerarşik sıra biz insanlar için neden önemlidir?

  3. Sizce öğrenciler, Fısıh yemeğinin ayaklar yıkanmadan önce başlamasını nasıl karşıladılar?

 • Sizce İsa neden öğrencilerinin ayaklarını onlar yemeye başladıktan sonra yıkadı (ayet 4)?

  4. Bu eylemle İsa kendisi hakkında neyi açığa çıkarmak istiyordu?

  5. Daha önce sizin yapmayı reddettiğiniz bir işi İsa’nın yaptığını görseniz ne hissederdiniz?

  6. Petrus neden İsa’nın onu yıkamasına karşı çıktı (ayetler 6-8)?

 • 8a’daki (8. ayetin ilk cümlesindeki) sözler Petrus hakkında hangi gerçeği ortaya koyuyor?

 • Sizce eğer bir insan İsa tarafından yıkanmayı reddederse neden onunla paydaşlığı olamaz (ayet 8)?

  7. Sizce neden Petrus birden İsa’nın, yalnızca ayaklarını değil ellerini ve başını da yıkamasını istedi (ayet 9)?

 • İsa Petrus’a 10. ayette verdiği cevapla neyi kastetmektedir? (“yıkanmak” ve “ayakların yıkanması” ifadeleri ile İsa neyi kastetmektedir?)

 • İsa’nın sizin günahlarınızı yıkayıp sizi temizlediğini söyleyebilir misiniz? Eğer söyleyebilirseniz bu nerede ve ne zaman oldu?

  8. İsa neden Yahuda’nın bile ayaklarını yıkamak istedi (ayetler 2, 11)?

 • İsa önünde eğildiği zaman sizce Yahuda ne hissetmiş olabilir?

 • Sizce Yahuda İsa’nın sevgisine inanıyor muydu (ayet 10)?

 • Yahuda’nın yaptığı büyük hata neydi?

  9. Günümüzde Hristiyanlar İsa’nın önlerine koyduğu bu örneği nasıl izleyebilirler (ayetler 12-17)?


 • Kendi ayakları daha önce İsa tarafından yıkanmamış bir Hristiyan’ın başkalarının ayaklarını yıkayabilmesi neden imkânsızdır?

  10. İsa’nın bu özel eylemi neden onun, "sonuna kadar sevdiğini" gösteriyordu (ayet 1)?

  MÜJDE: İsa şu sözleri söylemekle, kendisinin çarmıh üzerindeki ölümünü bir hizmetkâr ya da bir kölenin işiyle özdeşleştiriyordu: “Aranızda büyük olmak isteyen, diğerlerinin hizmetkârı olsun. Aranızda birinci olmak isteyen, hepinizin kulu olsun. Çünkü İnsanoğlu bile hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları uğruna fidye olarak vermeye geldi” (Markos 10:43-45).


  ***

  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com