17. YOL, GERÇEK VE YAŞAM (Yuhanna 14:1-11)ÖN BİLGİLER:
Ertesi gün işkence ile öldürüleceğimizi bilseydik, kaçımız başka insanların yürek sıkıntıları hakkında düşünebilecek zihin bütünlüğüne sahip olabilirdik?


1. Sizce sıkıntılı bir yürek ve çökkün bir ruh hali, iman eksikliğinin bir göstergesi midir? Nedenlerinizi söyleyiniz (ayet 1).

 • Bu gün sizin yüreğinize sıkıntı veren şey nedir? (İçinizden de cevap verebilirsiniz.)

  2. 1. ayetin anlamı nedir?

 • İnsan kaygılı olduğu zaman Tanrı ve İsa hakkındaki hangi gerçeklere inanmalıdır?

  3. Bu 11 ayette İsa iman hakkında ne diyor? Kutsal Kitap’ta bu konudan bahsedilen başka yerlere de bakınız.

  4. 2 ve 3. ayetlerden cennet hakkında ne öğreniyoruz?

 • Birinci ayetin ikinci ve üçüncü ayetlerle ilgisi nedir?

  5. Hangi koşullarda cennet sizin için önemli bir kavram oldu?

  6. İsa “Yol benim” derken ne demek istiyor (ayet 6)?

 • Bir insanın, “Yol odur “ demesiyle, “Yol benim” demesi arasındaki fark nedir?

 • Neden İsa dışında hiç kimse cennete girmeyi başaramaz?

  7. İsa’nın “gerçek ve yaşam” olması ne demektir (ayet 6)?

  8. 7 ilâ 11. ayetler Tanrı ile İsa arasındaki ilişki hakkında bize ne öğretiyor?

 • Bir insan İsa’nın Tanrı olduğuna iman etmeden neden Hristiyan olamaz?

  9. İsa’nın cesaretlendirme amacıyla bütün bu sözleri söylediği öğrenciler nasıl kişilerdi (Karşılaştırma için bakınız Yuhanna 13:27-38, 14:5,8,9)?

 • Öğrenciler İsa’yla birlikte geçirdikleri 3 yıl boyunca kendileri hakkında da İsa hakkında da neden bu kadar az şey öğrendiler?

  10. İsa öğrencilerine kaygılanmayı yasaklıyordu ama yine de kendisi aynı gece büyük bir keder yaşadı. (Soruları okuyan kişi Matta 26:37-38. ayetlerini de okuyabilir.) İsa’nın sözleriyle bu durum arasındaki görünüşteki farklılığı nasıl açıklayabilirsiniz?

 • Getsemani Bahçesi’nde İsa neden korkuyordu?

  MÜJDE: İsa, Tanrı’nın öfkesinden ve günahın ücretinden (karşılığından) başka hiçbir şeyden korkmadı. O bu şeyleri bizim yerimize taşıdığından, bize, “Yürekleriniz sıkılmasın. Tanrı’ya güvenin. Bana da güvenin” deme hakkı vardı. Bu sözler bugün size İsa’dan gelen özel bir selâmlama olsun.


  ***

  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com