18. GERÇEK ASMA (Yuhanna 15:1-11)ÖN BİLGİLER: Daha önceden, İsrail Tanrı’nın asması idi. Ama Tanrı’yı üzdü çünkü ona meyve vermedi (Yeşaya 5:1-7).

İsa bu metinde kendisinin, Tanrı’yı hoşnut eden gerçek asma olduğu iddiasında bulunuyor.

Asmalar her kış dıştaki dalları kesilerek budanırlar. Bir asma ne kadar çok budanırsa o kadar güçlü olur.1. Bir asma ile İsa arasında mümkün olduğunca çok benzerlik bulmaya çalışınız.

 • Hristiyanlarla asma dallarının ortak noktası nedir?

  2. Sizce çok meyve veren bir Hristiyan nasıl bir insandır?

 • İlk dört ayetin ışığında, meyve verme süreci hakkında düşününüz. Dalların (yani bizim), asma gövdesinin (İsa’nın) ve bahçıvanın (Tanrı’nın) bu süreçteki sorumlulukları nelerdir?

  3. Bir asmanın en dikkat çeken ve en güzel yeri yapraklarıdır ama yine de yaprakları kesilip atılmalıdır. Sizin hayatınızda “büyütmek, yetiştirmek” istediğiniz ama Tanrı’nın budayıp, kestiği şeyler neler oldu? (İçinizden de cevaplayabilirsiniz.)

  4. Bir dalın asmadan düşmesinin çeşitli nedenleri üzerinde düşününüz. (Örneğin, özsuyunun dallara ulaşmasını ne engelleyebilir?)

 • Bir Hristiyan hangi sebeplerden dolayı İsa’dan uzak düşebilir?

 • Özellikle sizi, İsa’dan uzak düşme tehlikesine sokan şey nedir? (İçinizden cevap verebilirsiniz.)

  5. İmanlarını bırakan insanlara ne olur? 6. ayet bu bakımdan ne anlama gelmektedir?

  6. Bu parçaya bakarak, meyve vermek için gerekli mümkün olduğunca çok sayıda koşul bulunuz?

 • Bu parçada “kalmak” fiili kaç kez geçmektedir?

 • Bir öğrenci meyve vermek için nerede “kalmalıdır”?

 • İsa’nın sözleri nasıl bizde kalır (ayet 7)? (İsa’nın sözlerinin bizde kalmasının tersi olan durum ne olabilir?)

  7. Eğer bir ilişkide bir taraf diğer tarafın isteklerini dikkate almazsa bu o ilişki hakkında neyin göstergesidir (ayet 10)?

 • Eğer bir Hristiyan İsa’nın emirlerini önemsemiyorsa bu o kişi hakkında neyi gösterir?

 • Eğer İsa’nın emirlerine itaat etmediğinizi fark ederseniz ne yapmanız gerekir?

  8. Biz nasıl başka bir insanın sevgisinde kalabiliriz (ayet 9)?
 • İsa’nın sevgisinde nasıl kalabiliriz (ayet 9)?

  9. Bu Kutsal Kitap çalışmasında alıp eve götüreceğimiz ayet 9. ayettir. Babası’nın onu sevdiği kadar İsa’nın da bizi seviyor olması, sizin için ne anlama geliyor?

  MÜJDE: Hiçbirimiz vermemiz gerektiği kadar çok meyve vermiş değiliz. Meyve vermeyen dallar olan bize yapılması gereken şey, bizim yerimize İsa’ya yapıldı: Her ne kadar o diğer herkesten daha çok meyve verdiyse de, “ateşe atıldı ve yakıldı” (ayet 6).


  ***

  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com