19. KEDER SEVİNCE DÖNÜŞECEK (Yuhanna 16:20-24, 32-33)DİKKAT: Burada İsa, ertesi gün gerçekleşecek olan ölümünün, öğrencileri üzerindeki etkilerinden söz ediyor.

1. Dünya İsa’nın ölümüne neden sevinmiş olabilir (ayet 20)?

2. İsa, doğum yapan bir kadın benzetmesini kullanmakla bize ne anlatmak istemektedir (ayet 21)?

 • Yeni bir şeyin doğması neden her zaman sancılı olur?

 • Sizin ya da bir sevdiğinizin hayatında, size acı veren, zor gelen bir sonuç sonunda doğan yeni bir şey oldu mu?

 • 21. ayette İsa muhtemelen kendi ölümünden söz ediyor. Burada doğum benzetmesini kullanmakla, bu ölüm hakkında ne anlatmak istiyor?

  3. Keder ve sevincin el ele olmasının nedeni nedir (ayet 22)?

 • Ne gibi şeyler bizden sevincimizi alabilir (ayet 22)?

 • Hiç kimsenin ve hiçbir şeyin bizden alamayacağı sevinç nedir?

  4. İsa’ya göre, duanın işitilmesinin koşulu nedir (ayetler 23,24)?

 • Tanrı’ya dua etmekle Tanrı’ya İsa’nın adıyla dua etmek arasındaki fark nedir?

  5. İsa, ondan her ne istersek vereceğini vaat ederken neyi kastetmektedir (ayetler 23,24)?

 • 23 ve 24. ayetlerdeki vaatlerin sizin için de geçerli olduğunu düşünüyor musunuz? Nedenlerinizi söyleyiniz.

 • Bir Hristiyan olarak hayatınızda duanıza verilmiş en harika cevap ne oldu?

  6. 33. ayette İsa Hristiyanların dünyada oldukları sürece sıkıntıları olacağını söylüyor. İsa “sıkıntı” derken ne tür şeyleri kastediyor?

 • Neden birçok Hristiyan sıkıntısız, sorunsuz bir hayat aramaktadır?

  7. Sıkıntıların ortasındayken bile İsa’da esenliğimizin olması ne demektir?

 • Sizce bir Hristiyan, sıkıntılarının Tanrı’nın elinden çıktığına inanmıyorsa o sıkıntıların içinde esenliği olabilir mi? Nedenlerinizi söyleyiniz.

  8. İsa’nın dünyayı yenmiş olması ne demektir (ayet 33)?

 • İsa 33. ayeti bugün şahsen sana söylemek istiyor. Onun sözleri senin özel koşullarında sana ne ifade ediyor?

  ***

  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com