20. İSA KENDİSİNE AİT OLANLAR İÇİN DUA EDİYOR (Yuhanna 17:13-21)
ÖN BİLGİLER:
Bu, İsa öğrencileriyle birlikteyken onlar için ettiği son duadır. Kısa süre sonra onu terk edeceklerini biliyordu.

Bu metinde, Yuhanna Müjdesi’nde çok sık kullanılan bir kelime var: “Dünya”. Bu sözcük bu Müjde kitabında toplam 50 kez kullanılıyor.

(Toplantı yöneticisi aşağıdaki örnekleri de okuyabilir: Yuhanna 1:9-11; 9:5; 15:18-19 ve 16:33.)

1. Yakında öleceğinizi bilseydiniz sevdikleriniz için nasıl dua ederdiniz; onlar için ne dilerdiniz?

 • İsa bu yeryüzündeki son gecesinde öğrencileri için hangi dilekte bulunuyor?

  2. KORUMA (ayetler 11,12,15)

 • Tanrı’nın sizi ve sevdiklerinizi nelerden korumasını dilerdiniz?

 • İsa kendisine ait olanları ne’den koruyacağı vaadinde bulunuyor? (Niçin İsa Babasından öğrencileri sıkıntılardan korumasını dilemiyor?)

 • İsa bizi neler aracılığıyla koruyacaktır?
  3. DÜNYA (ayetler 13-18)


 • İsa bu son duasında dünya hakkında ne diyor?

 • İsa’nın öğrencileriyle dünya arasındaki en büyük fark nedir?

 • Dünya neden Hristiyanlardan nefret eder (ayet 14)?

 • Bir Hristiyan’ın dünyayla ilişkisi bakımından iki tehlike nelerdir? (İsa neden kendisine ait olanların dünyadan izole olmalarını istemiyor –örneğin neden onları bir manastıra koymuyor?- 18. ayete bakınız.)

 • Sizin dünyayla olan ilişkiniz hakkında düşününüz. Bu ilişki İsa’nın olmasını istediği şekilde midir?

 • Hristiyan kardeşlerinizle olan ilişkinizi bu bakımdan nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu ilişki, İsa’nın son duasında dilediği türden bir ilişki midir?

  4. SEVİNÇ (ayet 13)

 • Bir Hristiyan’ın tam ve gerçek sevinci nereden gelir?

 • İsa, dünya öğrencilerinden nefret eder ve onlara eziyet ederken nasıl onların sevinçli olmalarını isteyebildi?

 • “Sevinç” kelimesini tanımlayınız – İsa bununla neyi kastediyor?

 • Eğer hayatınızda hiç sevinç olmadığını hissediyorsanız bunun sebebi sizce ne olabilir?

  5. TANRI’NIN SÖZÜ (ayetler 14,17,19)

 • Tanrı’nın Sözü’nün yani Kutsal Kitap’ın doğru olduğuna inanmak sizin için zor mudur kolay mı (ayet 17)? Nedenlerinizi söyleyiniz.

 • Eğer bir Hristiyan, Kutsal Kitap’ın bir kısmını, günümüzde artık geçerli olmadığı gerekçesiyle reddederse ne olur?

 • İsa, gerçeğin bizi kutsal kılacağını söylerken neyi kastetmektedir (ayet 17)?

  6. ÖZET

 • İsa’nın duası bize, “ruhsal savaş” denen şeyle ilgili olarak ne öğretiyor? (Eğer bu tabir size yabancı geldiyse bu soruyu atlayabilirsiniz.)

 • Bu duada sizin kalbinizi en derinden etkileyen şey nedir?

  MÜJDE: "İşte, dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı Kuzusu!" (Yuhanna 1:29).
  " Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlunu verdi." (Yuhanna 3:16).


  ***

  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com