21. İSA TUTUKLANIYOR (Yuhanna 18:1-14)ÖN BİLGİLER:
Yeruşalim haritasına bakarak Kidron Vadisi’ni ve Getsemani’yi bulunuz.

Yahuda’yla ilgili olarak, Yuhanna 12:6’ya bakınız. Bu olaydan birkaç gün sonra Yahuda intihar etti.

Tutuklama işlemini yapan kişilerin çoğunlukla tapınak bekçileri olduklarına dikkat ediniz (ayet 3).


1. İsa’nın öğrencileri arasında bulunan Yahuda’nın bu olaydan önceki üç yıl boyunca neler yaşamış olabileceğini hayal ediniz. Ne gibi iyi deneyimler yaşamış olabilir? Ne gibi hayal kırıklıkları olmuş olabilir? Cevaplar bu metnin içinde bulunmamaktadır.

 • Sizce İsa Yahuda’yı da diğer öğrencilerini sevdiği kadar sevdi mi?

 • Yahuda İsa’nın sevgisine inanıyor muydu? İnanıyorduysa neden? İnanmıyorduysa neden?

  2. Sizce neden İsa Yahuda’yı para kesesinin sorumlusu olarak görevlendirmişti (Yahuda 12:6)?

 • Para hırsının insanlar üzerinde nasıl böylesine büyük bir gücü olabilir?

 • Siz hangi koşullarda muhtemelen İsa’ya ve Hristiyan imanınıza ihanet ederdiniz?

  3. Sizce neden İsa gündüz vakti değil de gece tutuklandı?

 • Getsemani bahçesindeki sahneyi gözünüzde canlandırın. Zeytin ağaçlarının arasında; birden karanlığın içinde ayak sesleri duyulmaya başlıyor, sonra meşalelerin ışıkları görülüyor, bağırışlar duyuluyor… Bu sahneden kim korkmuş gibi görünüyor ve kim cesaretiyle sizi etkiliyor (ayetler 3-6)?

  4. İsa neden öne çıkarak, karanlıkta onu soran askerlerin onu rahatça görebilmelerini sağladı (ayet 4)?

 • İsa “Benim” diyerek Tanrı’nın adını söylüyordu. (“Yahveh” = Ben, Ben’im). Onu tutuklayan kişiler bu sözü duydukları zaman neden yere düştüler (ayet 6)?

  5. Tutuklanması sırasında İsa’nın en çok önemsediği konu neydi?

 • 8. ve 9. ayetler “yüce değiş tokuşu” betimlemektedir. İsa günahkarların yerine geçti ve bunu yapmakla günahkarların Tanrı’nın öfkesinden kaçmalarını sağladı. Bu iki ayetteki sözleri İsa’nın sizi ve sevdiklerinizi kastederek Şeytan’a söylediğini gözünüzde canlandırın. Bu sözleri bu şekilde okuduğunuzda size ne ifade ediyorlar?

  6. Petrus, kılıcıyla adama vururken neyi amaçlıyordu (ayet 10)?

 • Diğer Müjde’ler, burada İsa’nın son mucizesi olarak Malkus’un kulağını iyileştirdiğini yazıyorlar. İsa neden böyle yaptı?

 • Sizce Malkus o gece olanlarla ilgili olarak ailesine ne anlattı?

  7. Birkaç dakika önce İsa Babasından dilekte bulunarak bu sıkıntıdan kendisini kurtarmasını istemişti. Şimdi neden bunu özgür ve lütufkâr bir biçimde kabul ediyordu?

 • Bu sıkıntıyı/çileyi İsa’ya veren kimdir (ayet 11)?

 • Siz kendi çektiğiniz sıkıntılardan İsa’nın 11. ayette söz ettiği şekilde söz edebilir misiniz?

 • Acınızı kimin elinden yaşadığınız --yani çektiğiniz sıkıntının Şeytan’dan mı, kötü insanlardan mı, Tanrı’dan mı geldiği-- ne gibi bir fark oluşturur?

  MÜJDE: 11. ayetteki kâse dünyanın bütün günahları ve pislikleriyle doludur: yani gazetelerde her gün çıkan bütün kötülüklerle (karşılaştırınız: Vahiy 17:4). Bu kâseden içmekle İsa, bütün bu pislikleri, kötülükleri kendi içine almış ve onları kendisine mâl etmiş gibidir. Onun, sen dâhil olmak üzere dünyadaki her günahkârın yerine geçmesi bu şekilde olmuştur.  ***

  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com