22. TAMAMLANDI! (Yuhanna 19:25-30)ÖN BİLGİLER:
Çarmıha gerilme, bir insana işkence etmek için icat edilmiş belki de en vahşice yöntemdi. Çarmıha gerilmiş bir kişinin konuşurken acı duymasına yol açan şey, nefes alırken ağırlığını ayaklarındaki çivilere vermek zorunda olmasıydı.

İsa çarmıhta asılı dururken aslında cehennemdeydi, çünkü Tanrı tarafından terk edilmişti.

İsa’nın sevdiği öğrenci aslında Yuhanna’nın kendisiydi. (ayet 26)


1. Ayetler 25-27

 • Sizce neden İsa’nın çarmıhın dibinde toplanmış dostlarının çoğu kadındı? (Sizce, rahata erme ihtimali kalmayan bir acıya tanıklık etmek bakımından, erkeklerle kadınlar arasında bir fark var mıdır?)

 • İsa’nın annesi olan Meryem neden Oğlu’nun çarmıhından uzak kalamadı?

 • Bu durumdayken Meryem’in yaşadığı en büyük zorluk sizce neydi?

 • O durumda Meryem ne olmasını umut ediyordu? Bir mucize gerçekleşmesini mi yoksa Oğlu’nun bir an önce ölmesini mi? Nedenlerinizi söyleyiniz.

 • Meryem İsa’nın aşağılanmasına tanık olurken hâlâ onun Tanrı’nın Oğlu olduğuna inanıyor muydu? Nedenlerinizi belirtiniz?

 • Oğlu’nun son sözleri Meryem için ne ifade ediyordu? İsa’nın ölmek üzereyken annesine hiçbir şey söylemediği bir durumu hayal edin.

 • İsa neden annesini başka birinin değil de Yuhanna’nın sorumluluğuna teslim etti? (İsa’nın ölümünden sonra Meryem kalan dört oğlunun yanına dönseydi ne fark ederdi? Onların henüz İsa’ya iman etmediklerine dikkat ediniz.)

 • Sizce İsa bu olay vasıtasıyla sizin anne babanızla ilişkiniz konusunda nelere dikkat çekmek istemiş olabilir?

  2. Ayetler 28-29

 • Çarmıha gerilen insanların aşırı derecede susamalarının çeşitli nedenlerini düşününüz.

 • İsa çarmıha gerildikten sonra sudan başka neyin susuzluğunu çekti?

 • İsa bir keresinde bir kalabalığın önünde, “Bir kimse susamışsa bana gelsin, içsin” demişti (Yuhanna 7:37). İsa Diri Su’yun sahibi olduğu halde neden şimdi büyük bir susuzluk çekmek zorunda kalıyordu?

  3. Ayet 30

 • Çalışma yöneticisi, Matta 3:15 ayetini okumalıdır; yani İsa’nın vaftiz olmadan hemen önce söylediği sözleri. Bu sözleri ayet 30 ile karşılaştırınız.

 • İsa’nın sizin yerinize doğruluğu Tam olarak yerine getirdiğine (yani Tanrı’nın bütün emirlerine sizin yerinize tam olarak uyduğuna) inanıyor musunuz?

 • “İsa öldü” ifadesiyle “İsa ruhunu verdi” ifadesi arasındaki fark nedir?
  İsa’nın son saatleriyle, ölümüne tanık olduğunuz birinin son saatlerini karşılaştırınız. (İsa’nın davranışını bu denli benzersiz kılan neydi?)  ***

  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com