24. GÖRMEDEN İNANMAMAK! (Yuhanna 20:19-29)ÖN BİLGİLER:
Tomas’ın söylediği sözler Yeni Antlaşma metinlerinde sadece üç kez geçmektedir.

(Çalışma yöneticisi Yuhanna 11:7-8,16 ve 14:5-6 ayetlerini okuyabilir.)

1. Tomas’ın karakter yapısındaki olumlu özellikler nelerdi? Ve olumsuz olanlar nelerdi?

 • Sizce İsa böyle bir kişiyi neden öğrencisi olarak seçmiş olabilir?

 • Tomas’ın İsa’nın dirildiği pazar gününün akşamında, diğer öğrencilerle birlikte olmamasının olası nedenlerini düşününüz.

  2. Öğrencilerden bazıları boş mezarı ve çözülmüş keten bezlerini görmüşler, Mecdelli Meryem’in tanıklığını duymuşlardı. Bu adamlar o noktada İsa’nın dirildiğine iman etmişler miydi (ayet 19)?

  3. Şu üç şey İsa’nın dirilmesinin gerçekten olduğunu kanıtladığı halde Tomas neden buna inanmamakta ısrar etmişti: 1) Eski Antlaşma peygamberlikleri 2) Bizzat İsa’nın önceden söylediği sözler ve 3) Tomas’ın en iyi on arkadaşının tanıklıkları (ayet 25)?

 • Şunlardan hangisi sizin için daha anlaşılırdır: Tomas’ın bütün bu kanıtlardan dolayı diriliş olayına inanması mı yoksa hâlâ inanamaması mı?

  4. Sizce, görmeden inanılması en güç olan şey nedir? (İçinizden de cevap verebilirsiniz.)

  5. Ertesi hafta boyunca Tomas sevinç dolu öğrenciler arasında, mutlu olmak için bir sebebi olmayan tek kişiydi. Bu sekiz gün boyunca sizce kendisini nasıl hissetmiş olabilir?

 • Tomas yine de neden, ayrılıp gitmek yerine diğer öğrencilerle bir arada kalmaya devam etti?

 • Tomas o noktada arkadaşlarını terk etseydi ona ne olurdu?

 • Hristiyan inancının gerçekliğiyle ilgili bazı şüpheler duyduğumuz zaman Hristiyan cemaatimizi terk edersek bize ne olur?

  6. Tomas bir hafta sonra kendi sözlerini dirilmiş Rab’bin ağzından duyduğunda neler hissetmiş olabilir (ayet 27)?

 • Tomas’ın parmağını İsa’nın yarasına dokundurduğunu gerçekten düşünüyor musunuz? Nedenlerinizi söyleyiniz.

 • Bu olay aracılığıyla Tomas, İsa’nın çarmıhının anlamı hakkında ne gibi yeni şeyler öğrendi?

  7. Tomas bütün Yeni Antlaşma metinlerinde İsa’ya, “Tanrı’nın Oğlu” ifadesinin ötesinde, “Tanrı” diyen ilk kişidir (ayet 28). İsa’nın bizzat Tanrı olduğuna inanmak neden bu kadar önemlidir?

 • Siz de İsa hakkında Tomas’ın yaptığı şekilde iman ikrarında bulunabilir misiniz?

  8. 29. ayet bugün size kişisel olarak ne söylüyor?

 • Tanrı’nın merhametine ve yardımına, bu merhamet ve yardımı henüz tecrübe etmeden önce bile inanmaya sizce neden ihtiyacımız vardır?

  9. Bu metne göre, İsa, ona iman etmek isteyen ama edemeyen birine nasıl davranır?

 • Kuşkularla mücadele eden bir imanla hiç kuşkulanmamış bir iman arasındaki fark nedir?

  MÜJDE: İsa çarmıhta asılı durumdayken, görmeden inanıyordu. O anda Tanrı’nın sadece lanetini tecrübe edebiliyordu ama yine de Tanrı’ya ‘Tanrı’m’ diye hitap etti (Matta 27:46). İşte o, bütün kuşkucu Tomas’ların cezasını bu şekilde çekti ve bu şekilde, bize şimdi bile yardım etmeye gücü vardır.  ***

  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com