25. BENİ SEVİYOR MUSUN? (Yuhanna 21:15-19)


ÖN BİLGİLER:
Dikkat ederseniz, Petrus, daha önce İsa’yı kaç kez inkâr etmişse, şimdi de ona olan sevgisini aynı sayıda ifade ediyor. Ayrıca Matta 26:23’e de bakınız.


1. Farz edin ki arkadaşınızı aldattınız. Onunla tekrar bir araya geldiğinizde aniden size şöyle bir soru sordu: “Beni, diğerlerinin sevdiğinden daha çok seviyor musun?” Acaba onun size bu soruyu hangi nedenle sorduğunu düşünürdünüz?
 • İsa Petrus’a, onu diğerlerinden daha çok sevip sevmediğini neden soruyor? (ayet 15)?

  2. Orijinal Grekçe metinde Petrus cevabını İsa’nın sorusunda kullandığından başka bir kelimeyle veriyor (İsa “Beni seviyor musun?” diye soruyor, Petrus, “Evet, ben senin dostunum” diye karşılık veriyor.) Petrus neden kelimeyi değiştiriyor? (ayetler 15-16)?
 • Bu üçüncü soruda İsa, kelimeyi değiştirerek Petrus’un baştan beri kullandığı kelimeyi kullanıyor (Benim dostum musun?). Acaba İsa neden böyle yapıyor (ayet 17)?

  3. İsa sorusunu üçüncü defa sorduğunda Petrus neden üzülüyor? Olası açıklamalar üzerinde düşününüz.
 • Petrus Rabbini inkâr etmeden önce ona olan sevgisinden % 100 emindi. Sizce o zaman Petrus’un sevgisi gerçek miydi? Nedenlerinizi söyleyiniz.
 • Petrus’un İsa’ya olan sevgisinin nedeni nedir?

  4. İsa bugün de aynı soruyu sana soruyor: “Beni seviyor musun?” Bu soruya cevap vermek senin için zor mudur yoksa kolay mı? Neden?

  5. İsa neden bu soruyu açıktan, diğer öğrencilerin önünde soruyor?
 • İsa Petrus’u neden üç kez görevlendiriyor?
 • Eğer bu konuşma olmasaydı, Petrus’un geleceği muhtemelen nasıl olurdu?

  6. Bir Hristiyan cemaatinde kuzuları otlatmak, koyunları gütmek ve koyunları otlatmak pratikte ne demektir?
 • Bu olay Petrus’un o günden itibarenki vaazlarını nasıl etkiledi?
 • Bir Hristiyan cemaatinde “çoban” olan ama İsa’yı sevmeyen bir insan hayal etmeye çalışın. Böyle bir kişi, görevini nasıl yapardı?
 • Bu ayetlere göre, İsa’nın bir görev verdiği kişiler nasıl kişilerdir?

  7. Petrus bir ay önce ölüm korkusundan dolayı İsa’yı inkâr etmişti. 18 ve 19. ayetlerde İsa, Petrus’un şehit olacağını önceden bildiriyor. Sizce Petrus bu ilahi bilgiyi nasıl karşıladı ve yaşamının geri kalanını bu bilgiyle nasıl yaşadı?
 • Petrus neden artık ölümden korkmadı?
 • Eğer siz, sadece yaşamınızla değil, ölümünüzle de Tanrı’yı yücelteceğinizi öğrenseydiniz, bunu nasıl karşılardınız (ayet 19)?

  8. Daha önce siz de Petrus gibi İsa’yı inkâr etmiş olabilirsiniz. Öyle bile olsa, İsa, Petrus’a verdiği emrin aynısını bugün de size veriyor: “Beni takip et”. Ona ne cevap vereceksiniz?  ***

  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com