1. İSA'NIN DOĞUMU ÖNCEDEN BİLDİRİLİYOR Luka 1:26-38NOT: Bu olaylar gerçekleştiğinde, Meryem muhtemelen daha 20 yaşına dahi bas-
mamıştı. Marangozluk yapan Yusuf' la evlenmek üzere nişanlanmıştı. Eski Antlaş-
ma'da evlilik öncesi cinsel girilmesi kesin bir dille yasaklanmıştı.

1. Meryem nasıl biriydi? — Bu metinden ne gibi sonuçlar çıkarılabilir?
 • Meryem' in Tanrı ile ilişkisi nasıldı?
 • Meryem' in Nasıra Köyü'ndeki gündelik yaşamını aklınızda canlandmn. Acaba bu
  yaşamın sevinçli ve sıkıntılı yönleri neydi?

  2. Tanrı'nın, kendi oğluna annelik yapmak üzere bu genç kızı seçmiş olmasının se-
  bepleri ne olabilir?
 • Melek Cebrail' in selamına Meryem'in şaşırmasının sebepleri ne olabilir (ayet 29)?

  3. Tanrı'nın, Cebrail' i, Meryem'e görünmesi için gönderişinin sebebi neydi?
 • 32-33 numaralı ayetleri okuyun. Gebe kalıp doğuracağı çocuk hakkında Meryem'e
  ne iletildi? Kendi cümlelerinizle açıklayın.

  4. Meryem bakireydi. Nasıl oldu da, gözle görünür bir kanıta sahip olmamasına rağ-
  men bakireden doğum olabileceğine inanabildi? (Başka bir deyişle, rahminde her-
  hangi bir hamilelik belirtisi olmadan)
 • Neden, birçok kişi, günümüzde bakireden doğum fikrini kabullenmekte zorluk
  çekmektedir?

  5. incir in Matta bölümünü okuduğumuzda Yusuf'un da ilk başta bakireden doğum
  fikrini kabullenmekte zorlandığını anlıyoruz. Eğer İsa' ya annelik yapacağı için
  kendisini ne tür acıların beklediğini bilseydi, acaba Meryem bu görevi üstlenmek
  ister miydi?

  6. Cebrail iki kere Meryem'in Tanrı'nın lütfuna eriştiğini söyledi (28,30). "Lütuf'
  kelimesi, günahların affedilmesi anlamını taşır. Bu affediliş, Meryem için neden
  gerekliydi?

  7. Kimi zaman sorunlarmızın Tanrı'nın bile üstesinden gelemeyeceği boyutta oldu-
  ğuna inanmışsınızdır belki. 37. ayeti okuyup sorunlarmızı tekrar gözden geçirin.
  Şu anki durumunuzda bu ayet size ne ifade ediyor?

  8. Meryem, otuz küsur yıl sonra, oğlunun çarmıhının dibinde durmaktaydı. Bu du-
  rumdayken, Tanrı'nın 32-33. ayetlerde verdiği sözler hakkında ne düşünüyordu?

  9. Tanrı size Meryem'in hayatı gibi lütufla dolu, ama aynı zamanda acıyla dolu ola-
  cak bir hayat sunsa, kabul eder misiniz?


  ***

  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com