9. DÜŞMANLARINIZI SEVİN Luka 6:27-38NOT: Bu metni okurken, geçtiğimiz haftayı düşünün — gündelik yaşamınızda bu buy-
ruklara ne derecede sadık kalabildiniz.

27-30. Ayetler
1. Çoğumuz, insanların Isa'nın bu bölümde öğrettiği şekilde yaşamaları gerektiği
fikrine muhtemelen katılmaktadır. Bu şekilde yaşamak, neden bu denli zordur?
 • İsa sadece, "Düşmanlarınıza iyi davranın!" demiş olsaydı, O'nun öğretisine sadık
  kalmak daha kolay mı olurdu?

  2. Bu kurallara aile, okul ve ya da iş ortamınızda da sadık kaldığınızı hayal edin.
  Evinizde, okulunuzda, iş yerinizde ne gibi değişiklikler olur sizce?
 • Sevmediğiniz bir kimse ile ilişkiniz, kendisi için dua ettiğiniz taktirde düzelebilir
  mi sizce (28)?

  3. İsa bu kurallara harfi harfine sadık kaldı. Neden buna rağmen, birçok düşmanı
  vardı?

  4. Nefret duygusunun, nefreti besleyen kişiye ne tür bir zararı vardır?

  31-38. Ayetler
  5. Bu ayetlerdeki açıklamalar ışığında "Yüce Olan'ın oğulları" ile "günahkârlar"
  arasındaki en belirgin fark nedir?
  Hangi bakımlardan Yüce Olan'ın oğullanna, hangi bakımlardan günahkârlara ben-
  ziyorsunuz?

  6. Enine boyuna düşünmeden, başka kimselerden şikayetçi olan insanlar ne yönden
  hatalıdırlar (36-38)?
 • Karşılıksız sevgiye en çok muhtaç olanlar kimlerdir?

  7. 35. ayet ayrıca, İsa'nın düşmanı dahi olsak bize duyacağı sevgiyi de anlatıyor.
  Ayeti okuyup soruyu cevaplayın: Bu tür bir karşılıksız sevginin varlığına inanmak
  insan için kolay mı, zor mu?

  8. Bu buyruklara uyanlara büyük bir ödül vaat edilmiştir (35). İsa buyruklara uyma-
  sına karşın, ödül almak yerine çarmıha gerildi. Neden?

  9. Düşmanlanmızı sevmeyi nasıl öğrenebiliriz?
 • Düşmanlarını sevmeyi beceremeyenler, nasıl Yüce Olan'ın oğullanndan biri ola-
  bilirler?

  MÜJDE: Kelimenin tam anlamıyla Yüce Olan'ın tek Oğlu İsa idi. Düşmanlarını
  "son"una kadar sevdi ve onlar için dua etti. Ancak ödülü kendisi için almadı; ama bu
  buyruklara uymayı başaramadıklanndan dolayı af dileyenlere armağan etti.  ***

  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com