14. İSA' Y1 IZLEMENIN BEDELI Luka 9:57-621. Bu metinde Isa'yı izlemenin bedelinin ne olduğunu hesaplamaya çalışan üç kişi-
den söz edilmektedir. Siz hangi durumlarda benzer şekilde davrandınız?

2. İsa neden konuştuğu ilk adama ön koşulsuz, "Aramıza hoş geldin!" dememiştir
(57-58)?
 • 58. ayette İsa adama verdiği cevapla, ona ne anlatmak istemiştir?

  3. İsa'nın size vaat ettiği tek şey 58. ayette tasvir edilen yaşam biçimi olsaydı, nasıl
  bir tepki gösterirdiniz?
 • Tanrı'nın Oğlu olmasına rağmen, İsa yaşamını neden 58. ayette tasvir edilen ya-
  şam biçimine uygun sürdürmek zorundaydı?

  4. Sözü edilen ikinci adamın kendine göre öncelikleri neydi (59-60)?
 • İkinci adamın önceliklerini kendi önceliklerinizle kıyaslayın.
 • Bu tür bir durumda kendi çocuklannızın öncelik seçiminin ne yönde olmasını is-
  tersiniz?

  5. Aile bireylerimizden birinin ölümü nasıl olur da İsa'nın ardından gidemeyeceği-
  mizi düşünmemize sebep olabilir?

  6. Üçüncü adamın son bir kez evini ziyaret etmek istemesinin gerçek sebebi neydi
  (61-62)?
 • İsa'nın bu adama böyle küçük bir teselli payı bile bırakmak istemeyişinin sebebi
  neydi?

  7. İsa'nın ardından gitmemeyi seçtikleri taktirde bu üç adamın hayatları nasıl şekil-
  lenirdi sizce? Peki ya Tanrı'nın Egemenliği'ni ilan etmeyi seçecek ols.alar?

  8. Birçok kültürde, ki buna İsa'nın zamanındaki kültür de dahil, bir oğulun ilk görevi
  ebeveynlerine saygı göstermektir. Isa'nın bu bölümde kendi kültürünü hiçe .say-
  masının sebebi nedir?
 • İsa ayrıca, baba ve annelerin onurlandınlması gerektiğini de öğretmiştir. Bu buy-
  ruk ile şimdi okuduğumuz metin nasıl bağdaştınlabilir?

  9. Sizce kiliselerimizin gençleri, İsa'nın bu üç kişiyi uyardığı biçimde, İsa'nın ar-
  dından gitmenin zorlukları konusunda uyarılıyorlar mı?

  10. Tanrı'nın Egemenliği' nde hizmet etmeye uygun durumda olmadığınızı fark git-
  tiğiniz taktirde, ne yapmalısınız?

  MÜJDE: İsa bu sözleri Yeruşalim'e gidiş yolculuğu sırasında sarf etmiştir. Sabanı tut-
  tuktan sonra geriye bakmamış, kararlı bir biçimde acı çekmek ve ölmek üzere hareket
  etmiştir. Tanrı'nın Egemenliği'ne girmeye uygundu (hazırdı) — belki de tüm zaman-
  larda buna uygun olan yegane kişi oydu. Buna uygundu (hazırdı) ve bunu kendisi için
  değil, bizim iyiliğimiz için yapacaktı.  ***

  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com