19. ZENGIN BUDALA Luka 12:13-211. En saygın ailelerde dahi miras kavgalarının sık yaşanır oluşu nedendir dersiniz?
 • 13. ayette bahsi geçen adam ile Isa'dan yardım dileyen incir de bahsi geçen diğer
  insanlar arasındaki fark neydi?

  2. 13. ayette bahsi geçen adamın asıl derdi neydi?
 • İsa bu adamın isteğini yerine getirmiş olsaydı ne olurdu?

  3. 16-20. ayetlerdeki benzetmeyi inceleyin. Bu zengin adamın sürdüğü hayatı bir dü-
  şünün. Acaba mutlu mu, mutsuz mu bir hayat sürüyordu? Neden?
 • Siz kendi çocuklannızın, tek dertlerinin 17. ayette anlatılana benzer bir dert ol-
  masını ister miydiniz?

  4. Tanrı neden, kendisine bahşettiği güneş ışığı ve yağmur için ona bir kere olsun
  şükretmemiş olan bir adama, bu nimetleri sunmuştur?
 • Bu zengin adamın dini (tannsı) neydi?

  5. Bu adamın diğer insanlarla olan ilişkisi konusunda ne öğreniyoruz?
 • Bu adamın en büyük hatası neydi?

  6. Bu benzetmedeki ana fikri, dünyamızın zengin ve fakir ülkelerinin durumu açı-
  sından düşünün. İsa, bu benzetme aracılığıyla hangi günahımıza işaret etmektedir?
 • Sahip olduğunuz para ve varlıklar' ne şekilde değerlendirmelisiniz?

  7. Zengin adamın er geç öleceğini iş işten geçmeden fark edememesinin sebebi neydi?
 • Hangi durumlarda ölümünüzü ve yargı gününü düşünürsünüz?

  8. 21. ayet ne anlama gelmektedir? (Bu zengin adam cennette nasıl servet biriktirebi-
  lirdi? Tann katında zengin olmak ne demektir?)

  9. Zengin budalayı İsa ile kıyaslayın — aralarındaki farklar nelerdir?
 • Tanrı, neden bu adamın canı= istenişine benzer biçimde, İsa'nın da canını iste-
  miştir (20)?
 • İsa'nın yeryüzündeyken edindiği kazançların faydasını kim görmüştür (20b)?  ***

  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com