21. MEYVE VERMEYEN AĞAÇ Luka 13:6-9NOT: Bu benzetmeyle aslında İsrail halkına bir gönderme yapılmaktadır. İsa, meyve
vermemelerine rağmen üç senedir bu ulusun insanlarına seslenmekteydi. Ancak bu
benzetme, bizi de ilgilendirmektedir. Siz incir ağacısımz, Tanrı bağın sahibi ve İsa da
ağacın bakımını yapan bağcıdır. Ek bilgi edinmek için Matta 21:18-19'u da okuyabi-
lirsiniz.

1. Genelde üzüm bağlannın toprakları, mevcut olan en verimli topraklardır. İsa bu
benzetmedeki incir ağacını, asmalann arasına yerleştirerek, İsrail konusunda ne
anlatmaya çalışıyordu?
 • Bu verimsiz incir ağacı, kendisini çevreleyen asmalara ne tür bir zarar vermek-
  teydi?

  2. Tanrı son üç senedir sizin yaşamınızın ne şekilde meyve vermesini beklemektedir?
  (Cevabınızı yüreğinizde saklayabilirsiniz.)
 • Tanrı egemenliği için meyve vermenizi engelleyen sebepler nelerdir?

  3. Bağcı, verimsiz incir ağacı konusunda ne düşünmektedir?
 • İsa'nın meyve vermeyen Hıristiyanlar'ı bile sevmesinin sebebi nedir?

  4. İsa'nın, Babası'nın önünde durup sizin için ek süre alabilmek üzere dua edişini ak-
  lınızda canlandınn. Bunu yapmasının sebebi nedir?

  5. Bağcı, ağacın çevresini kazıp gübreleme sözü vermiştir. İsa'nın, Göksel Babası
  için meyve verir hale gelebilmeniz için son üç senede yaşamınıza ne gibi etkileri
  oldu?
 • Yaşamımızda karşılaştığımız hayal kırıklıkları ve keder, meyve verişimizi ne şe-
  kilde etkiler?

  6. Bu benzetmeye göre, meyve verir hale gelmeyen bir Hıristiyan'ın sonu nedir?

  7. Şimdi Matta 21:18-19'a bakın. (Önder bu kısmı okuyabilir.) Bu olay İsa'nın yaşa-
  mının son haftasında gerçekleşti. İsa'nın aniden, verimsiz bir incir ağacını lanet-
  lemek istemesinin sebepleri ne olabilir?
  Bu iki ayetin İsa'nın ölümüyle ne ilgisi vardır?

  MÜJDE: Verimsiz incir ağacını lanetleyen İsa, onun görevini yüklenmiştir — İsrail'in,
  sizin ve benim de görevlerimizi yüklenmiştir. "...Mesih bizim için lanetlenerek bizi
  Yasa' nin lanetinden kurtardı. Çünkü, 'Ağaç üzerine asılan herkes lanetlidir' diye ya-
  zılmıştır" (Ga1.3: 13-14).  ***

  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com