24. ŞÖLEN BENZETMESİ Luka 14:12-24NOT: İlk davet edilenler, aslen Yahudi'ydiler. Tann'nın, vaftiz ve Tanrı sözü aracı-
lığıyla seslendiği kişileri, şimdi 16-20. ayetler ışığında tekrar düşünelim.

1. En son ne zaman bir parti (şölen) düzenlediğinizi hatırlayın. Birisi size 12-14.
ayetlere uygun davranmanızı söylemiş olsa, ona ne söylerdiniz?
 • İsa'nın, düzenlediğimiz partilere (şölenlere), yoksulları ve kötürümleri davet gitme-
  mizi istemesinin sebebi nedir?

  2. 18-20. ayetleri okuyun. Bu üç adamın, şölene gelmeyi reddetmelerinin gerçek se-
  bebi neydi?
 • Çoğu zaman servetimizi (18), işimizi (19) ve aşk hayatımızı (20) Tanrı Egemen-
  liği'nden daha üstün tutmamızın sebebi nedir?
 • Bu üç bahaneden hangisi sizin hayatının yansıtmaktadır? (Cevabınızı yüreğinizde
  saklayabilirsiniz.)

  3. Davet edilen adamlar, şölen sahibine ne derece saygı duymaktaydılar?
 • Davetlilerin, bu daveti geri çevirmelerinin bir sebebi yakın gelecekte bu davete
  karşılık veremeyeceklerini bilmeleri olarak açıklanabilir (12b). Eğer bu açıklama
  doğru ise, bu bize daveti geri çevirenlerle ilgili ne anlatır?
 • Daveti geri çevirenlerin yaptıkları en büyük hata neydi?

  4. Bu benzetmedeki şölen, cenneti temsil etmektedir. Çoğu kimsenin oraya ulaşmaya
  can atmamasının sebebi nedir?

  5. İlk davet edilenler ile, onların daveti geri çevirmesi üzerine şölene iştirak edenler
  arasındaki farklar nedir?
 • İlk davet edilenlerin daveti geri çevirmelerine rağmen, bahsi geçen ikinci grubun
  daveti kabul etmesinin sebebi nedir?

  6. Günümüzde, cennete daveti memnuniyetle kabul eden "...yoksullar, kötürümler,
  körler ve sakatlar" kimlerdir (21)?
 • Bu kişilerin davete karşılık verme meselesini dert etmemelerinin sebebi nedir?
  7. 23. ayet kime gönderme yapmaktadır?
 • Bu ayet bize müjdecilik (Müjde'yi ilan etmek) konusunda ne öğretmektedir?
  8. Siz bu iki gruptan hangisine dahilsiniz? (Cevabınızı yüreğinizde saklayabilirsiniz.)
 • Tanrı sizi, daveti reddeden insan grubundan ayınp kabul eden gruba dahil etmek
  için hayatınızda ne gibi değişiklikler yapmıştır?
  9. "Buyurun, artık her şey hazır!" (17). Bu şöleni düzenleyip sunabilmek için İsa'nın
  ödemesi gereken bedel neydi?
 • İsa size şunu söylemektedir: "Buyurun, artık her şey hazır!" Sizin cevabınız nedir?

  MÜJDE: İsa cennetteki şöleni sağlayabilmek için bir nevi "yoksul, kötürüm, sakat ve
  kör" olmak zorundaydı. Davetin, katılmak isteyen herkese artık açık oluşu bu saye-
  dedir.  ***

  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com