32. İSA İLE ZAKKAY Luka 19:1-10NOT: İsa'nın yaşadığı dönemde vergi görevlileri sahtekârlıklanyla meşhurdular. in-
sanlardan fazla vergi toplayıp hakları olandan fazlasını kendilerine saklarlardı. Genel-
likle Isa'yı ezilenlerin ve yoksullann savunucusu olarak düşünürüz, ama bu hikayede
O'nu ezenin yanında görüyoruz. Yahudi kültüründe, birisinin evine yemeğe gitmek ar-
kadaşlık göstergesiydi.
1. Eriha' da vergi görevlilerinin başı olan Zakkay'm gündelik yaşamı nasıldı? Bu
yaşamın iyi ve kötü yönleri neydi?
2. Zakkay mesleğini ve yaşam biçimini kendi kendine nasıl izah edebiliyordu? Bu
mesleğin iyi ve kötü yanları neydi?
 • Zakkay'ın bu denli çok para istemesinin sebebi ne olabilirdi sizce?
  3. Sizce Zakkay Isa'yı neden görmek istemiştir? Çeşitli sebepler düşünün.
 • Sizce vergi görevlilerinin başı olan bu adam bir ağacın tepesinde görülmeyi ister
  miydi? Sebep?
  4. Birisinin, paranızı haksız yere aldığı bir zamanı hatırlayın. Zakkay'ın kurbanla-
  rından biri olsaydınız, İsa'nın 5. ayette geçen davranışı nasıl hisler yaratırdı sizde?
  5. İsa'nın Zakkay'la bu ilk karşılaşmasında şaşırtıcı olan nedir? Unutmayın ki, bu
  O'nun Eriha'ya ilk ve son gelişiydi.
  6. Sizce Zakkay Isa'ya ne zaman inanmaya başlamıştır (5-8)? Çeşitli olasılıkları de-
  ğerlendirin.
  7. Eğer İsa kendisine: "Hemen aşağı in ve malmın yarısını yoksullara ver. O zaman
  evine gelirim" demiş olsaydı, Zakkay nasıl davranırdı dersiniz?
 • İsa size, "Önce günahlarınızın bedelini ödeyin, o zaman arkadaşınız olurum" de-
  seydi, buna nasıl tepki verirdiniz?
  8. Sahip olduklannızın yarısından fazlasını tek bir gün içerisinde başkalarına vermek
  nasıl olurdu? Aklınızda canlandınn. Böyle bir şey yapmanız', ne sağlayabilir?
 • Zakkay, yitirdiği paranın yerine ne edindi?
  9. Eriha halkı ile Zakkay arasındaki en büyük fark nedir? (7. ayete bkz.)
 • İsa'nın, şehrin en kötü adamını ziyaret etmek istemesinin sebebi neydi?
  10. İsa bugün size şöyle diyor: "Bugün evinde kalmalıyım." Sizinle evinize dönüp
  evinizde kalmayı istiyor. Ona ne cevap vereceksiniz?
  11. Bu metinde kim kimi aramaktadır? Zakkay mı İsa'yı, İsa mı Zakkay' ı aramaktaydı
  (3, 9, 10)?
  MÜJDE: İsa, Yeruşalim'e çarmıha gerilmeye gitmeden önce yolunu uzatıp Eriha'dan
  geçmiştir. Bunu belki de sadece Zakkay'la karşılaşmak için yapmıştı. İsa Zakkay'ın
  günahların' bağışladığında, Tanrı'nın bu günahlar için öngördüğü cezayı kendisinin
  çekmesi gerekeceğini biliyordu. Zakkay'ın günahlar' bir bedel ödemeksizin bağış-
  lanmıştı, günahların bağışlanması bizim için de bedelsizdir, ama İsa bu bedeli haya-
  tıyla ödemiştir.  ***

  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com