34. DUL KADININ BAĞIŞI Luka 21:1-4NOT: Eski Antlaşma'da dullar ve öksüzler için birçok vaat verilmiştir. Örneğin Mezmur
10:14, 17, 18 ve 68:5. Metnimizde bahsi geçen dul kadın da büyük olasılıkla verilmiş bu
vaatlerden haberdardı. Bağış kutusuna atılan bağışlar, İ.S. 63 yılında tamamlanıp İ.S. 70'te
(bu olaylardan yaklaşık kırk yıl sonra) yıkılan tapınağın inşasında kullanıldı.
1. Neden tüm dinlerde insanlar bağışta bulunurlar?
 • Markos bu hikayeyi anlatırken bağış kutusunun gözle görünür bir noktada bulun-
  duğunu da belirtir (Markos 12:41). Eğer bağış yapan kişi, yaptığı bağışın miktarının er
  geç diğer insanlarca bilineceğinin farkında ise, bu onu nasıl etkiler?
 • Eğer bahsi geçen dul kadın İsa'nın kendisini dikkatli bir şekilde izlediğini bilseydi ne
  düşünürdü?
  2. O zamanların Yahudi toplumunda ne sosyal güvence sağlayan bir kurum, ne de ka-
  dınlann evlerinin dışında bir işte çalışma hakları vardı. Kocanın kaybettiğinizi ve bu
  durumdayken çocuklannıza da bakmaya çalıştığınız! düşünün. Sizi en fazla zorlaya-
  cak olan ne olurdu?
 • Yukarıda bahsedilen durumda kalmış olsaydınız, kim için ya da ne tür bir amaç için
  cebinizdeki son kuruşu bile gözden çıkarırdınız?
  3. Bir kişinin Tanrı'ya, "geçinmek için elinde ne varsa" vermesinin sebebi ne olabilir
  (4b)? Çeşitli sebepler düşünün.
  4. Eğer Tanrı bu dul kadını son kalan parasını vermesi için zorlanuş olsaydı, kadın bunu
  yapan Tanrı hakkında ne düşünürdü?
 • Sahip olduklarından dolayı müteşekkir olup bağışta bulunan bir kimse ile Tanrı'dan
  bir karşılık bekleyerek bağışta bulunan bir kimsenin imanları birbirinden ne şekilde
  farklıdır?
  5. Bu dul kadının imanı hakkında ne söylenebilir?
 • Dul kadının, çocuklarının ihtiyaçlarının Tanrı tarafından karşılanac ağına inanmasını
  sağlayan neydi?
 • Tanrı'nın sizin ve çocuklannızın da maddi ihtiyaçlarını karşılayacağına inanmanız zor
  mudur?
  6. Tanrı'nın bu dul kadına verdiği neydi?
 • Tanrı'nın size verdiği nedir (dul kadına verdiğine kıyasla)?
  7. Sizce bu dul kadının çocukları o gece yataklanna aç kannla mı girmişlerdir? Sebep?
 • Sizce çocuklannızın ya da torunlannızın yokluk çekmeleri mi, yoksa her istediklerine
  sahip olabilmeleri mi onlar için daha zararlıdır?
  8. Tanrı'nın, bugün kendisine ya da acı çeken bir kömşunuza bağışlamanızı istediği şey
  nedir? (Cevabınızı yüreğinizde saklayabilirsiniz.)
  9. Bu dul kadın çocuklarına miras olarak ne bırakmıştır?
 • Metinde bahsi geçen zenginlerin çocuklarına bırakacakları miras ile dul kadının bırak-
  tığını kıyaslaym.
 • Öldüğünüzde çocuklannıza bırakmayı en çok isteyeceğiniz şey nedir?
  MÜJDE: İncil'de günahlanmız astronomik miktarlarda olan bir borca benzetilmiştir — on
  bin talant. Borcunu ödeyemeyenlerimiz hapse (yani cehenneme) atılır. Isa bizi bu devasa
  borcun yükünden kurtarmak istediğinde, tazminat olarak "geçinmek (yaşamak) için elinde
  ne varsa" — paha biçilmez kanını bizim için dökmüştür.  ***

  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com