36. İSA'YLA BIRLIKTE ÇARMIHA GERİLEN IKI SUÇLU Luka 23:32-43NOT: Isa'nın yaşadığı dönemde, kişiler sadece en ağır suçları işlediklerinde çarmıha ge-
rilerek cezalandırıhrlardı. Dolayısıyla bu iki hırsızın, paralarını çalmak için birilerini öl-
dürdükleri ya da benzeri ağır bir suç işledikleri kanısına varabiliriz.
1. Bu iki adamı hırsızlığa, kavga dövüşe vb. davranışlara sevk etmiş olan şey ne olabilir?
Bu davranışları sergilemelerinin çeşitli sebepleri ne olabilir?
 • Bu iki adamın da anneleri ve muhtemelen de eşleri vardı. Bu iki eşin gündelik yaşam-
  larını aklınızda canlandırmaya çalışın.
 • Hırsızlar neden bu hazin sonla karşılaşana dek yanlış davranışlarına son vermemiş-
  lerdir?
 • Kendimize ve diğer insanlara zarar verdiğini bildiğimiz davranışları sergilemeye neden
  her zaman son vermeyi beceremeyiz?
  2. Bu iki hırsız Isa'nın çarmıha gerilişine herkesten daha yakından tanık olmuşlardır. Bu
  iki adamdan biri İsa'nın sözleri ve davranışlarından etkilenmişti, onu etkileyen neydi
  (34-38)?
 • Bu iki adam nefret ve intikam duygulanyla dolu bir yaşam sümıekteydiler. İsa'nın 34.
  ayette geçen duası hakkında ne düşünmüşlerdi?
  3. Hırsızlardan birinin, günahlarının farkına varmasını sağlayan neydi?
 • Günahlarımızı haklı çıkarmaya çabalamamız yerine onları itiraf etmemizi sağlayan
  nedir?
  4. Hırsızlardan birinin İsa'nın bir kral olduğuna inanmasını sağlayan neydi (37, 38, 42)?
 • İsa o durumdayken başka krallara kıyasla nasıl bir kraldı?
  5. Diğer hırsızın İsa'nın ne Mesih, ne de bir kral olduğuna inanmasının sebebi neydi?
 • Neden kişinin günahlı oluşunun farkına yarışı her zaman gerçek imana ulaşmasından
  önce gelir?
  6. 42. ayette kısa bir dua görüyoruz: "Ey İsa, kendi egemenliğine girdiğinde beni an." Bu
  hırsız neden Isa'dan kendisini egemenliğine almasını istememiştir?
 • Acı çektiğimiz vakitlerde, değer verdiğimiz insanların bizi anıyor olduklarını bilmek
  neden teselli kaynağı oluştur?
 • Bu hırsız, bir katil olarak cehennemde cezasını çekerken, İsa'nın anmasım neden iste-
  mektedir?
 • Bir düşünün, siz ne tür bir durumda kaldığınızda böyle bir dua edebilirsiniz?
  7. Hırsız ne zaman kurtuluşa erdi?
 • Bu adamın günahlarma ne oldu?
  8. Bu adamın bir Hıristiyan olarak yaşamı çok kısa oldu, yaklaşık altı saat kadar. Son
  saatlerinde mutlu muydu, mutsuz muydu? Ne dersiniz?
 • Sizce bu adam ölüm anında herhangi bir kimseye karşı nefret besliyor muydu?
 • İnsani açıdan bakıldığında, bu hırsız kendi yaşamını mahvetmişti. Ancak buna rağmen
  hayatı ne şekilde önem kazanmıştır?
  MÜJDE: Cennetin kapıları Adem ve Havva zamanından beri günahkârlara kapalıydı.
  Şimdi ise bir katil için açılmıştı bu kapılar. Ancak o sırada bu kapılar, cehennemin kapı-
  larından geçmek zorunda olan Isa'ya da kapanmıştı.  ***

  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com