3. YENİ BİR BAŞLANGIÇYaratılış 8
1-5
1b (1. ayetin ikinci kısmı), Kutsal Kitap’ın başlangıç ayetlerine benzer. İbranice kelimenin orijinali “rüzgâr” anlamının yanı sıra ruh/Ruh olarak da çevrilebilir. Gemide bir dümen mevcut değildi, geminin manevra yapamamasının ve yönlendirilememesinin nedeni budur. Nuh ve ailesinin gemide bir yıldan fazla zaman geçirmek zorunda kalacağını henüz hiçkimse bilmiyordu.
 • Nuh ve ailesinin, dünyada kendilerinden başka insan kalmadığını bilmeleri onlara neler hissettirmiş olabilir?
 • Gemide geçen bu bir yılı Nuh ve ailesi için zorlu bir iman sınavına dönüştüren faktörler üzerinde düşününüz.
 • Nuh ve ailesi için umut veren şey neydi?
 • Kendi hayatınızdaki ne tür zorlukları Nuh’un gemide karşılaştığı güçlüklerle mukayese edebilirsiniz?
 • (4. ayet) Gemi bir dağın doruğunda durana kadar kaç ay geçmişti (4, 7:11’le karşılaştırın.)?
 • Günümüzde Ararat Dağı Türkiye ve Ermenistan sınırı bölgesinde Kürtlerin yaşamakta olduğu bir yerdir (haritaya bakınız). Burası tarihi boyunca ulaşılması zor olan bir yer olmuştur. Orada, kısmen karla kaplı halde büyük bir gemi iskeletinin görüldüğüne dair söylentiler hakkında ne düşünüyorsunuz?
  6-12
 • Tüm bu detaylar Kutsal Kitap’ta neden yazılmıştır?
 • Nuh’un kuşları gemiden göndermesinin sebebi neydi?
 • Toprağın kurumasına kadar kuzgunun dışarıda kaç ay geçirmesi gerekmekteydi (4,6,14)?
 • Bu üç güvercin Nuh’a yer yüzeyinin ne ölçüde kuruduğuna ilişkin ne gösteriyordu (8-12)?
  -Onlar neden zeytin ağacı yapraklandıktan sonra bile iki ay daha beklemek zorundaydı? Bunun olası nedenleri hakkında düşününüz.
  13-19
 • Gemide yaşarken çatının olması ve olmaması arasındaki farklar neler olabilir (13)?
 • İnsanlar için bir yıl süren hapis hayatından özgür oldukları gün en güzel şey ne olabilir (16-17)?
 • İnsanların ve hayvanların gemiyi terk edişinde ilginç olan şey ne olabilir (18-19)?
 • Gemiyi terk ediş, ne bakımdan dünyanın sonunun ve yeni Yaratılışın başlangıcının bir ön-simgesidir / prototipidir?
  20-22.
  Bu ayetler bize insanlığın Musa’nın yasası verilmeden önce bile temiz (kurban olarak sunulmaya uygun) hayvanlar hakkında kabaca bir fikirleri olduğunu gösteriyor.
 • Nuh gemiye temiz hayvanlardan yedişer çift almıştı (7:2).
 • Nuh neden yeni dünyaya ayak bastıktan sonra ilk iş olarak Tanrı’ya bir sunak yapmayı istemiş olabilir (20)?
 • Tanrı neden vaadini, kurbanın kokusunu koklamadan önce değil de kokladıktan sonra verdi (21)?
 • 21. ayette verilen sözün anlamı ne olabilir? 22. ayetin başlangıcına ve 2. Petrus 3:7 ‘ye de bakınız.
 • 6:5 ve 8:21 ayetlerini mukayese ediniz. Bu ayetler insanlığın düşüş’ten (ilk günahtan / orijinal günah) önceki ve sonraki haliyle ilgili olarak bize neler göstermektedir?
 • İnsanın içine kök salmış olan kötülük günümüzde kendini nasıl gösteriyor?
 • İklim değişikliği ya da nükleer savaş olsa da olmasa da dünyanın sonuna kadar değişmeyecek olan şeyler nelerdir(21-22)?
  Uygulama:
 • Bu öykünün kendi hayatlarımıza etki edebilecek mesajı nedir?
 • Günümüz insanının tarihi bir sel felaketine inanmakta zorlanmasına sebep olabilecek şeyler nelerdir (Gerçi İsa buna inanıyordu)?
 • Bu öykünün tarihte gerçekten de yaşandığını bize gösteren kanıtlar nelerdir? Örneğin jeolojik veya genetik kanıtlar).
  MÜJDE: Tufan, ilk günahı silmemiştir. İnsanın düşünceleri ve planları Tufan’dan sonra dahi bencilce ve kötücüldü ve hâlâ da öyledir. Ancak Nuh’un kurban sunusu İsa’nın ölümünün bir ön görünümüdür (prototipidir). İnsanların günahlarının affedilmesi ve yeni bir başlangıç yapılması için bu kanın akıtılması gerekiyordu.

  ***


  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com