4. İSA VARLIKLI BİR SİYASETÇİYLE KARŞILAŞIYOR Markos 10:17-27GİRİŞ: İsa'nın diğer biyografilerinde bu metinde adı geçen adamın genç ve bu yaşına rağmen Yüksek Kurulu üyesi olduğundan bahsedilir (Matta 19:22 ve Luka 18:18). Bu adam öldükten sonra sonsuz yaşamı veya sonsuz azabı miras alacağını Kutsal Kitap'tan biliyordu. Söz konusu kültürde erkekler koşmaz ve başka bir erkeğin önünde diz çökmezdi.

1. Ne düşünürsünüz: Öldükten sonra kendisine ne olacağını bilmeyen bir insan mutlu olarak yaşayabilir mi?
 • Bu genç milletvekilini İsa'ya koşturan ve O'nun önünde diz çöktüren neydi (17)?
 • Adam İsa'yı Allah olarak mı, yoksa sıra dışı bilge bir adam olarak mı algıladı (17-18)?

  2. Bu adam tüm hayatı boyunca Allah'ın buyruklarını yerine getirmiş olduğu halde, kurtuluşundan neden emin değildi?
 • Öldükten sonra cennete gideceğimize neden her zaman emin olmayabiliriz?
 • Öldükten sonra kesinlikle cennete gideceğine emin olan biri olabilir mi? Gerekçelerinizi söyleyin.

  3. İsa burada hangi buyruklardan yerine getirilmesi en zor olanlar diye bahsediyor (19)?
 • Birçok siyasetçi para ve cinsellik konularında denenip ayartılırlar. Genç adam nasıl bu denenmelerden temiz olarak geçebilmişti (20)?
 • İsa'ya göre, buyrukların sadece işlerle değil sözlerle ve düşüncelerle de yerine getirilmesi gerektiğine dikkat edin. Sizce bu genç adam bunu yapmakta gerçekten başarılı mıydı (19-20)?
 • Adamın 20. ayette söylediklerini dürüstçe kendin için söyleyebilir misiniz?

  4. Genç siyasetçinin sadece bir eksiği vardı. 21. ayeti özetleyerek, bu eksiğin ne olduğunu söyleyebilir misiniz?

  5. İsa 21. ayette gökteki bir hazineden bahsediyor. Gökte nasıl hazine biriktirilir?
 • Yeryüzündeki hazineyle gökteki hazine arasındaki fark nedir?
 • Günümüzde geçlerin en saygın 'hazine' olarak gördüğü şeyler nelerdir?
 • En değerli hazineniz kimdir veya nedir? (Bu soruyu yüreğinizde cevaplayabilirsiniz).

  6. Bu genç adamın muhtemelen bir ailesi ve bakması gereken yaşlı ebeveynleri vardı. Adam İsa'nın 21. ayetteki davetini kabul etmiş olsaydı onlara ne olacaktı?
 • Kendinizi bu genç siyasetçinin yerine koyun. Evinizden ve sahip olduğunuz her şeyden vazgeçtiğinizde, Allah'ın hala ailenizin ihtiyaçlarını karşılayabileceğine inanır mıydınız?
 • Yeryüzündeki hazinenizden vazgeçerek onu göğe gönderebileceğinizi bilseniz bunu yapar mıydınız? (Bu soruyu yüreğinizde cevaplayabilirsiniz).

  7. 21. ayete göre İsa genç siyasetçiyi sevdi mi? Sevdiyse, neden onu kaçırtacak kadar ağır sözler söyledi?

  8. Adam İsa'nın kendinden istediği şeyi yapamayacağını fark ettikten sonra, İsa'yı terk etmekten başka ne yapabilirdi (22)?
 • Adam İsa'ya şöyle demiş olsaydı: 'Parayı senden daha çok sevdiğim için beni bağışla!' Acaba İsa ne cevap verirdi?

  9. Bu noktadan itibaren genç siyasetçinin yaşamını hayal edin: Mutlu muydu? Ölümü hakkında ne düşünüyordu?
 • İsa'nın bu genç siyasetçiye verdiği cevapla, Petrus'a verdiği cevabı karşılaştırın (21. ve 27. ayetler). Cevapları temelde aynı mıdır, yoksa farklı mıdır?
 • Öldükten sonra kim cennete gidebilir?
  10. MÜJDE SORUSU: 'Allah için her şey mümkündür' şu demektir: İsa Mesih gökteki hazinesinden vazgeçip acı çekmek için dünyamıza geldi ve göğe giriş biletine sahip olabilmeniz için öldü. Bu genç adamın büyük hatası İsa'yı terk etmekti. Siz ne yapacaksınız? (Bu soruyu yüreğinizde cevaplayabilirsiniz)

 • (Herkesin cevaplaması için): Bu Kutsal Kitap çalışması sırasında öğrendiğiniz en önemli şey nedir?

  ***


  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com