9. İSA ŞÜPHECİ BİR ÖĞRENCİSİYLE KARŞILAŞIYOR Yuhanna 20:19-29GİRİŞ: Tomas İsa'nın on iki öğrencisinden biriydi. Muhtemelen ikiz bir kardeşi vardı, çünkü adı 'ikiz' anlamına geliyordu.

1. Bedeninin son gün mezardan dirilmeyeceğine inanan bir insan mutlu bir yaşam sürebilir mi?
 • Tomas gibi birinin iyi özellikleri nelerdir? Kötü özellikleri nelerdir?
 • İsa'nın böyle bir adamı öğrencisi olarak seçmesine ne diyorsunuz?

  2. Diriliş gününün erken saatlerinde ve o gün boyunca öğrenciler İsa hakkında ne düşündüler?
 • Öğrenciler İsa'nın dirildiğine neden inanmadılar?
 • Pazar akşam saatlerinde diğer on öğrenciyle birlikte olmadığına göre, Tomas'ın o akşam nerede olabileceğinin değişik açıklamalarını düşünün (24)?
 • Dirilmiş İsa öğrencilerini neden 'Size esenlik olsun' diyerek selamladı (21, 26)?

  3. Diriliş hem Eski Antlaşma peygamberleri, hem de bizzat İsa tarafından bildirilmişti. Şimdi en iyi on arkadaşı Tomas'a İsa'yı kendi gözleriyle gördüklerini söylüyorlardı. Tüm bu tanıklıkları duyduğu halde, Tomas neden İsa'nın dirildiğine inanmadı (25)?
 • Tomas'ın yerinde siz olsaydınız, dirilişe inanır mıydınız? Gerekçelerinizi söyleyin.

  4. Pazarı takip eden haftada, Tomas coşku içinde olan arkadaşlarının arasında kendini nasıl hissetmiş olabilir?
 • Tomas neden kendi yoluna gitmeyip o hafta boyunca arkadaşlarıyla birlikte kaldı?
 • Tomas bu noktada grubu terk etseydi başına ne gelebilirdi?
 • Temel Hristiyan öğretileri konusunda şüphelerimiz olduğunda Hristiyan cemaatimizi terk edersek bizim başımıza ne gelir?

  5. Tomas neden İsa'nın dirildiğine inanmak için önce O'na dokunmak istedi (25)?
 • Tomas kendi sözlerini İsa'nın ağzından duyduğunda nasıl hissetmiş olabilir (25-27)?

  6. İsa'nın hayalet ya da ruh olmadığını bize gösteren ayrıntılar nelerdir (27)?
 • Tomas sizce parmağını gerçekten İsa'nın yarasına ve böğrüne koymuş mudur?

  7. Yeni Antlaşma'da İsa'ya sadece Allah'ın Oğlu değil, ama Allah (Tanrı) diyen ilk kişi Tomas'tır (28).
 • Neden dünyadaki tüm Hristiyanlar İsa'nın Allah olduğuna inanırlar?
  8. 29. ayette İsa kime atıf yapar?
 • Deneyip görmeden Allah'ın yardım edebileceğine inanmak neden bu kadar önemlidir?

  9. Buradaki metne göre, İsa kendisine inanmak isteyip de inanamayanlara nasıl davranır?
 • Size şunu diyen birini nasıl cevaplardınız: 'İsa'ya iman ediyorum, ama O'nun bedence dirildiğine inanmıyorum'?
 • Eğer İsa'nın bedeni mezardan dirilmediyse tüm Hristiyanlık inancı çöker. Neden?

  10. MÜJDE SORUSU: Tomas İsa'ya şöyle dedi: 'Rabbim ve Allah'ım!' Bugün sen de İsa'ya aynı ikrarda bulunabilir misin? (Bu soruyu yüreğinizde cevaplayabilirsiniz).

 • (Herkesin cevaplaması için): Bu Kutsal Kitap çalışmasında öğrendiğiniz en önemli şey nedir?

  ***

  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com