YUHANNA

Note: In the fourth column are the rankings of the questions. The easiest ones are marked with one *, fairly easy ones with ** and somewhat difficult ones with ***.

1. SÖZ TANRI’YDI. (Yuhanna 1:1-18) ***
2. BİZ MESİH’İ BULDUK (Yuhanna 1:43-51) **
3. SU ŞARAP OLUYOR (Yuhanna 2: 1-11) **
4. ELİNDE KAMÇI OLAN İSA (Yuhanna 2: 13-22) **
5. FERİSİ VE TUNÇ YILAN (Yuhanna 3:1-16) **
6. DİRİ SU (Yuhanna 4:5-19) *
7. BELİRTİLER, HARİKALAR VE İMAN (Yuhanna 4:46-54) *
8. HERKES TARAFINDAN TERK EDİLMİŞ OLMAK (Yuhanna 5:1-18) **
9. YAŞAM EKMEĞİ (Yuhanna 6:1-15) **
10. . GİZLİ MESİH (Yuhanna 7:40-52) ***
11. . YARGIÇ OLARAK İSA (Yuhanna 8:1-11) *
12. . DÜNYA’NIN IŞIĞI (Yuhanna 9:1-7, 18-23 ve 35-41) **
13. . İYİ ÇOBAN (Yuhanna 10:1-16) **
14. . DİRİLİŞ VE YAŞAM (Yuhanna 11:1-5 ve 32-46) **
15. . ÖLEN BİR BUĞDAY TOHUMU (Yuhanna 12:20-33) ***
16. . KUL (HİZMETKAR) OLAN EFENDİ (Yuhanna 13:1-17) **
17. . YOL, GERÇEK VE YAŞAM (Yuhanna 14:1-11) ***
18. . GERÇEK ASMA (Yuhanna 15:1-11) ***
19. . KEDER SEVİNCE DÖNÜŞECEK (Yuhanna 16:20-24, 32-33) ***
20. . İSA KENDİSİNE AİT OLANLAR İÇİN DUA EDİYOR (Yuhanna 17:13-21) ***
21. . İSA TUTUKLANIYOR (Yuhanna 18:1-14) **
22. . TAMAMLANDI! (Yuhanna 19:25-30) *
23. . BOŞ MEZARIN DIŞINDA (Yuhanna 20:11-18) *
24. . GÖRMEDEN İNANMAMAK! (Yuhanna 20:19-29) *
25. . BENİ SEVİYOR MUSUN? (Yuhanna 21:15-19) **

Print all lessons

? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com


1. SÖZ TANRI’YDI. (Yuhanna 1:1-18)ÖN BİLGİLER : (A) Çalışma grubunuzda Kutsal Kitap’ı hiç bilmeyen kişiler varsa bu parçayla başlamamanızı öneririz. Yeni başlayanlar için zor bir pasajdır. (B) Parantez içindeki sorular, sadece hiç kimse bir önceki soruyu yanıtlamadıysa sorulsun.

1. Söz (ayetler: 1-3,14)

 • Bu dört ayetin anlamlarını kendi sözcüklerinizle açıklayınız.

 • “Söz” iki kişilik bir paydaşlıkta sizce ne anlam ifade eder?

 • “Söz” neden Hristiyan inancında en önemli şeydir? Neden, örneğin “tecrübe”den daha önemlidir?

 • Eğer elimizde Tanrı sözü olmasaydı Tanrı’yı nasıl bilebilirdik?

 • Neden İsa Tanrı’nın Sözü olarak adlandırılıyor?

  2. Işık (ayetler: 4-10)

 • 4 ve 5. ayetlerin anlamı nedir?

 • Işıkla İsa’nın ortak yanları nelerdir?

 • Işığın karanlığı alt edememesi ne demektir (5. ayet ve ilgili dipnot)?

 • İsa karanlıktaki bir ışık gibi “parlamakta” olduğu halde neden dünya onu tanımadı (ayet 10)?

  3. Vaftizci Yahya (ayetler: 6-8)

 • Bu parçaya göre Vaftizci Yahya’nın rolü neydi?

 • Vaftizci Yahya’nın “kendisi o ışık değildi” ifadesi ne demektir (ayet 8)?

 • Yahya’yı, bizzat “o ışık” olmak için çabalamayacak kadar alçakgönüllü yapan neydi?

 • Tanrı’nın egemenliğinde Yahya’nın rolüyle kendi rolünüzü karşılatırınız?

  4. Söz ve Tanrı’nın Çocukları (ayetler: 9-13)

 • Bu parçaya göre “Dünya” nasıl bir yerdir?

 • Bu parçaya göre bir kişi nasıl Tanrı’nın çocuğu olur? (Neden herhangi bir insan doğal doğum yoluyla Tanrı’nın çocuğu olmaz?)

 • Siz şimdiden Tanrı’nın çocuğu oldunuz mu? Oldunuzsa, nasıl? (Bu soruya içinizden, yüreğinizde de cevap verebilirsiniz.)

  5. Yahya’nın tanıklığı (ayetler: 15-18)

 • Yahya’nın İsa hakkında ne tanıklıkta bulduğunu kendi sözcüklerinizle ifade ediniz.

 • 16. ayetin sizin hayatınızda da geçerli olduğuna tanıklık edebilir misiniz?

 • Yuhanna’ya göre bizim Tanrı’yı tanımayı öğrenmemizi sağlayacak tek araç nedir?

 • Bu parçanın ışığında, Yahudilerin, Müslümanların ve Hristiyanların Tanrısının aynı Tanrı olduğu iddiası hakkında ne düşünüyorsunuz?

  MÜJDE: İsa ve Söz aynı varlıktırlar. Eğer Kutsal Kitap’ın sözünü hayatlarınıza alırsanız İsa’yı hayatınıza almış olursunuz. Eğer Kutsal Kitap’ı reddederseniz İsa’yı reddedersiniz. İsa’nın sözü, sizin karanlığınızda bugün bile parlayan ışıktır. Ancak ve ancak bu sözden, “lütuf üzerine lütuf” alabilirsiniz.


  ***

  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com

  2. BİZ MESİH’İ BULDUK (Yuhanna 1:43-51)  ÖN BİLGİLER:
  Haritadan, Beytanya (1:28), Beytsayda (1:44) ve Nasıra’nın (1:46) nerede olduğuna bakın.

  Eski Antlaşma’da Nasıra’dan Mesih’le ilgili peygamberliklerde söz edilmiyor ama İbranice “dal” anlamına gelen sözcük “Nasıralı” anlamına gelen sözcüğe ses bakımından çok benzer (İşa.11:1, 53:2, Yer.23:5, 33:15).

  (Toplantı yöneticisi, önceden Yakup’un merdiveni ile ilgili öyküyü de okumalıdır [Yar.28:10-22], çünkü son soruda o ayetlerden bahsediliyor.)  1. Filipus İsa’yla daha yeni tanıştığı halde neden hemen arkadaşına ondan söz etmek istedi? (ayetler: 43-45)?

 • İsa’yla ilk tanıştığınız ânı hatırlayın. İnsanlara ondan söz etmek istemiş miydiniz? Eğer öyleyse neden böyle hissettiğinizi açıklayın.

  2. Natanyel’in Filipus’un sözlerinden şüphelenmesinin nedeni neydi?

 • Neden Natanyel yine de İsa’yı görmeye gitti?

  3. İsa Natanyel’i selamlarken kullandığı ifadeyle neyi kastediyordu (ayet 47)?

 • Sizce Natanyel İsa’nın selamını duyunca kendisini nasıl hissetti?

 • Eğer bugün İsa size “İşte kendisinde bir haksızlık olmayan gerçek bir Hristiyan” deseydi ne hissederdiniz?

  4. Natanyel İsa’nın incir ağacının altında olanları bildiğini duyunca gerçekten çok şaşırdı. Natanyel’in orada neler düşündüğü veya hangi konularda dua ettiği hakkında çeşitli ihtimalleri düşünün?

  5. Son zamanlarda, yalnızken neler düşündüğünüzü hatırlayın. İsa’nın da orada olduğunu ve sizin düşüncelerinizi açık bir kitap gibi okuduğunu anladığınızda neler hissedersiniz?

 • Bir insan için, başka bir insanın onun gerçek benliğini görebilmesi ne anlam ifade eder?

  6. İsa’nın 47. ayetteki sözleri Mezmur 32:1-2’den dolaylı bir alıntıdır (Soruları yönelten kişi bu ayetleri okusun). Bu ayetlere göre, bir insan, yüreğinde hiçbir bozukluk olmayacak şekilde doğru olabilir mi?

  7. Natanyel neye dayanarak birden İsa’ya ‘Tanrı’nın Oğlu ve İsrail’in Kralı’ dedi (ayet 49)?

  8. Toplantı yöneticisi Yaratılış 28:10-22’i özetleyebilir. İsa 50-51. ayetlerde neyi kastediyor? Çeşitli ihtimaller üzerinde düşününüz.

 • Yakup’un merdiveniyle İsa’nın çarmıhının ortak özellikleri nelerdir?


  ***

  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com

  3. SU ŞARAP OLUYOR (Yuhanna 2: 1-11)  ÖN BİLGİLER:
  İsa’nın zamanında düğünler önemli olaylardı. Bir düğün genellikle günler sürerdi.

  Nasıra ile Kana arasındaki mesafe kuş uçuşu 12 kilometre kadardı.

  İsa’nın annesi henüz oğlunun ilk mucizesini görmemişti ama bakire doğum mucizesini bizzat yaşamıştı.  1. Bu düğünde şarabın bitmesinin nedeni ne olabilir?

 • Bu durumda sizce ev sahibi ailenin ya da genç çiftin en çok kaygılanacağı konu ne olabilir?

  2. Sizce Meryem düğünde gerçekleşecek olan mucizeye hazırlıklı mıydı? Nedenlerinizi söyleyiniz.

 • 3. ayet Meryem’in İsa’ya duasını içerir. Bunu kendi dualarınızla karşılaştırın ve farklı olabilecek noktaları tespit edin.

  3. İsa onun önerisini reddettiği zaman Meryem neden vazgeçmedi (ayet 4)?

 • Bu noktada Meryem, oğlu hakkında neye inanıyordu?

 • İsa, belki de başta istemediği halde, neden bir mucize yaptı?

  4. Hangi durumlarda Meryem’in imanı gibi bir imana ihtiyaç duyuyoruz?

  5. Sizce hizmetçiler, yoğun bir günün ortasında, yüzlerce litre su taşımak konusunda ne hissettiler?

 • Neden hizmetçiler İsa’nın onlara söylediği şeyi yaptılar?

  6. İyi bir şarap yapmak için kaç yıl gerekir?

 • Günümüzde bu miktarda ve çok iyi kalitede şarap kaç liraya satılır (ayet 6)?

  7. Hizmetçiler suyun şaraba dönüştüğünü gördüklerinde sizce neler hissettiler?

 • Sizce bütün bu hizmetçiler o andan itibaren İsa’ya iman etti mi? Nedenlerinizi söyleyiniz.

  8. Kutsal Kitap’ta “yücelik” kelimesi, Tanrı’nın bizim gözlerimizle gördüğümüz mevcudiyeti anlamına gelir. Tanrı’nın yüceliği ilk önce Buluşma Çadırı’nda ve Tapınak’ta ortaya çıkmıştı. Buna göre, İsa’nın bu belirti aracılığıyla öğrencilerine yüceliğini göstermesi (ayet 11) ne demektir?

 • Yuhanna neden İncil’inde İsa’nın mucizelerine “mucize” yerine “belirti” (“işaret”, “alamet”) demeyi tercih ediyor?

 • Yuhanna daha sonra Tanrı’nın yüceliğinin İsa’nın çektiği acılarda da ortaya çıktığını, göründüğünü söyler. Yuhanna bununla ne kasteder?

  9. Bu belirtiden sonra öğrencileri İsa hakkında neye inandılar?

 • Neden öğrencilerin imanı henüz hazır / yeterli değildi?

  MÜJDE: Eski Antlaşma’da şarap, Yahuda oymağından çıkacak olan kralla ilişkilendirilir: “Sahibi gelinceye kadar krallık asası Yahuda’nın elinden çıkmayacak… (o) giysilerini şarapta, kaftanını üzümün kızıl kanında yıkayacak (Yaratılış 49:10a ve 4911b). Yeni Antlaşma’da şarap, İsa’nın bizim günahlarımız için akıtılan kanına işaret eder.
  ***

  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com

  4. ELİNDE KAMÇI OLAN İSA (Yuhanna 2: 13-22)  ÖN BİLGİLER:
  Tapınak Yahudiler için dünyanın en önemli yeriydi. Kendi evlerinden bile daha önemliydi.

  Birinci tapınağı Kral Süleyman, ikincisini ise Ezra inşa etmişti. İsa’nın dönemindeki tapınak, Büyük Hirodes’in restore ettirip büyüttüğü muhteşem bir yapıydı. İsa çarmıha gerildikten sonra bu yapı sadece 30-40 yıl ayakta kalabildi.  1. 14-16. ayetleri okuyun. İsa’nın davranışında sizi en çok şaşırtan nedir?

 • İpleri birbirine bağlayıp kamçı yapmak biraz zaman alır. Sizce İsa bu işi yaparken nasıl görünüyordu (ayet 15)?

 • 15. ayette anlatılan anlarda tapınağın içinde ne tür gürültüler duyuluyor olabileceğini hayal edin.

  2. İsa masaları devirip elinde bir kamçıyla insanlara bağırdığında neden hiç kimse ona engel olmadı?


 • İsa’yı bu kadar kızdıran şey tam olarak neydi?

  3. Sizce günümüzde Tanrı’nın tapınağı / kilisesi bir pazar yerine çevrilebilir mi? Nedenlerinizi belirtiniz.


 • Tapınakta kurbanlar sunmanın amacı, bunları sunan kişinin günahlarının bağışlanmasıydı. Bu sistemin, Tanrı’nın baştaki tasarısıyla uyuşmayacak şekilde bozulmuş olması nasıl mümkün olmuş olabilir?

  4. Kutsal Kitap’ın Tanrı’sı sadece gösteriş için yapılan törenlerden neden nefret eder?


 • Kendi ayininizi, dualarınızı düşündüğünüzde, bunların ne kadarı sadece gösteriş amaçlıdır?

 • Bugün sizin yüreğiniz İsa tarafından ne gibi şeylerden arındırılmalıdır? (İçinizden cevap verebilirsiniz.)

  5. İsa’nın öfkesiyle bizim öfkemiz arsındaki fark nedir (ayetler 16-17)?

  6. Bu ayetlerde İsa tapınakla kendi bedeni arasında paralellik kuruyor (ayetler 19-21). Tanrı bu dünyada neden bir tapınak daha yapma gereğini duydu? (İsa çarmıha gerilirken tapınağın hangi fonksiyonlarını kendi bedeninde gerçekleştirdi?)

  7. İsa masaları devirip elinde bir kamçıyla insanlara bağırdığında neden hiç kimse ona engel olmadı? Tanrı İsa’nın çarmıha gerilmesinden 30-40 yıl sonra Hirodes’in tapınağını Romalıların yerle bir etmesine sizce neden izin verdi? (Yeruşalim’deki tapınağa artık neden gerek yoktur?)

  8. Tapınak olan İsa’nın bedeni sadece onun çarmıh üzerinde sunduğu kurbanı değil, aynı zamanda onun yeryüzündeki tapınağı olan Hristiyan Kilisesi’ni de temsil eder (1. Korintliler 12:27). Sizce bugün Hristiyan Kilisesi İsa’nın Yeruşalim’deki tapınakta başlattığı türden bir reformasyona / yenilenmeye ihtiyaç duyuyor mu? Nedenlerinizi belirtiniz.


 • Kilise liderleri hangi durumlarda bir “kamçı” hazırlamalıdır?

  ***

  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com

  5. FERİSİ VE TUNÇ YILAN (Yuhanna 3:1-16)  ÖN BİLGİLER:
  Her ne kadar Nikodim dinsel konularda sözde bir uzman olsa da, görülemeyen Tanrı egemenliğine girmiş değildi.

  Nikodim’in dinsel bir konuda konuşmak için İsa’ya gelmesi biraz tuhaf görünüyor çünkü İsa hem ondan daha gençti, hem onun kadar okumuş değildi, hem de onun kadar yüksek bir sosyal sınıftan değildi.

  Nikodim Yahudiye parlamentosu konumundaki Sanhedrin’in bir üyesiydi, yani bir tür parlamenterdi.

  1. Bu metinde gördüklerinize dayanarak, Nikodim’in karakterindeki zayıf ve güçlü yönleri söyler misiniz? (Nikodim’in İsa’nın yanına gündüz değil de gece gelmesi onun hakkında bize ne gösteriyor?)

 • Nikodim İsa’nın yanına ne konuşmak için gelmişti?

  2. Ömrü boyunca Tanrı’ya inanmış olmasına rağmen Nikodim’in kurtuluş hakkında kesin bir güvencesi olmamasının nedeni neydi?

 • Biz hangi nedenlerle kurtuluşumuz konusunda emin olmayabiliriz?

  3. Şimdi ise İsa’nın burada kullandığı “yeniden doğmak” ifadesini ele alalım. Bir insan yeniden doğunca neler değişecektir (ayetler 3-8)?

 • Bir insanın “sudan ve Ruh’tan doğması” ne demek olabilir (ayet 5)?

  4. Nikodim İsa’ya şöyle sorar: “Bu (yeniden doğmak) nasıl olabilir?” (ayet 9). İsa’nın ona verdiği cevabı kendi sözlerinizle açıklayınız (ayetler 10-16).

  5. İsa yeniden doğuşu açıklarken İsrail’in çöldeki yolculuğundan bir örnek veriyor; yani Tanrı’nın, halkının günahlarını cezalandırmak için bir yılan göndermesi olayını. Ama daha sonra Tanrı bu zehir için bir ilaç da vermişti: Musa’nın yukarı kaldırdığı tunç yılana kim bakarsa kurtuluyordu (Çölde Sayım 21:4-9). Bu olayın, İsa’nın çarmıh üzerindeki ölümüyle ortak yönleri nedir? Mümkün olduğunca çok sayıda benzerlik düşünmeye çalışın (ayetler 13-16).

  6. Tunç yılana bakmaya karar veren insanlar neye inanmışlardı?

 • Kutsal Kitap bize o gün çok sayıda insanın öldüğünü söylüyor. Tanrı’nın sağladığı şifaya neden herkes inanmadı?

 • Eski Antlaşma’da geçen bu olayın yeniden doğmakla ilgisi nedir?

  7. Kutsal Kitap’ta yılan hemen hemen her zaman, Tanrı’nın düşmanının yani Şeytan’ın bir simgesidir. Sizce İsa neden bu örnekte yılanla kendisi arasında bir paralellik kurmuştur?

  8. 16. ayet bize yeniden doğmakla ilgili ne öğretiyor?

  9. (Eğer zaman kalırsa) Yeniden doğuşla ilgili olarak sizin ne tür yanlış anlamalarınız oldu? Bunlar hakkında bu metnin ışığında konuşunuz.

  MÜJDE: Tanrı seni o kadar çok sevdi ki biricik Oğlu’nu verdi. Öyle ki eğer Ona iman etmek istersen, mahvolmayacaksın; aksine, sonsuz yaşama kavuşacaksın.
  ***

  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com

  6. DİRİ SU (Yuhanna 4:5-19)
  ÖN BİLGİLER:
  Samiriyeliler karışık ırklardan oluşan bir milletti; bu yüzden Yahudiler onları küçümserlerdi.

  Eğer bu kadının o sırada otuzlarının başlarında olduğunu düşünürsek demek ki her iki yılda bir partner değiştirmişti.  1. Bu kadının, Sihar’da adet olan şekilde akşama doğru (gün batımında) değil de öğlen saatlerinde su çekmeye gitmesinin nedeni sizce nedir? (Acaba bu kadın her gün su çekmeye yalnız başına giderken neler hissediyordu?)

 • Bu kadın kiminle birlikte olabilir?

 • Acaba gelecekle ilgili ne gibi korkular ve umutlar besliyordu?

  2. Hangisi daha zordur: Art arda beş sevgiliyi terk etmek mi yoksa beş kez art arda terk edilmek mi? Nedenlerinizi belirtiniz.

 • Altıncı bir ilişkiye başlamak sizce nasıl bir duygu idi. Üstelik de bu kez evli bir erkekle?

 • Köyün bazı çocuklarının babasını çalmış olmasını acaba nasıl haklı göstermeye çalışıyordu?

  3. Acaba bu kadın a) kendi hakkında; b) genel olarak erkekler hakkında; c) aşk hakkında ne düşünüyor, ne hissediyordu?

  4. Yahudi erkekleri bir kadınla halka açık yerlerde konuşmaktan kaçınırlardı. Hele tek başlarına iken bunu hiç yapmazlardı. Acaba İsa eleştiri, kınama ve dedikodulardan neden korkmadı?

 • Acaba İsa sohbete neden kadından bir iyilik istemekle başladı (ayet 7)?

  5. Kadın, İsa’nın 10. ayetteki sözlerini ne şekilde yanlış anladı?

 • Bu kadının susuzluğu neye yönelikti?

 • Sizin hayattaki en büyük susuzluğunuz neye yöneliktir? (İçinizden cevap verebilirsiniz.)


  6. 14. ayetteki sözleri İsa bizzat size söylüyormuş gibi okuyun. Sizin şimdiki kişisel durumunuzda bu sözler size ne ifade ediyor?

 • Yüreğinde bir diri su kaynağı olan bir insan (bir Hristiyan) nasıl bir kişidir?

  7. İsa, kadının isteğini neden, “Git, kocanı çağır, gel” diyerek cevaplıyor (ayetler 15-16)?

 • Eğer 16-17. ayetlerdeki konuşma olmadan İsa kadına doğrudan 18. ayeti duyursaydı ne olurdu?

 • İsa neden bize diri suyu vermeden önce günahlarımızı bize göstermek istiyor?

  8. Bu kadın, İsa’nın onun bütün hayat hikâyesini bildiğini anlayınca acaba neler hissetti?

  9. Konuşmanın sonraki kısmında İsa, Mesih olduğunu kadına açıklıyor. Bu gerçeği birçok insandan gizlemişti. Sizce neden böyle yaptı? (Neden Mesih olduğunu bu kadına açıkladı?) (Ayetler 25-26.)

  10. 28 ila 30. ayetlere bakın. İsa’dan diri suyu almış olması, bu kadının hayatında ne gibi pratik / somut sonuçlar doğurdu? (Kendi günahlarına yönelik tavrı nasıl değişti? Köylülerle olan ilişkileri nasıl oldu?)

  MÜJDE: İsa çarmıhta “Susadım!” diye haykırdı (Yuhanna 19-28). Diri su kuyusunun sahibi olan kişi, büyük bir bedensel ve ruhsal susuzluk çekiyordu. Bize bugün bile vermekte olduğu diri su için ödemesi gereken bedel buydu.

  ***

  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com

  7. BELİRTİLER, HARİKALAR VE İMAN (Yuhanna 4:46-54)


  ÖN BİLGİLER:
  Bu ayetlerde İsa’yı arayan memur, Hirodes Antipas adına çalışmaktaydı. Vaftizci Yahya’yı tutuklatıp öldürtmüş olan Hirodes Antipas, Beytlehem’de bebekleri öldürtmüş olan Antipas’ın torunuydu.

  Hirodes ailesi yarım Yahudi’ydiler ve Yahudiler tarafından hiç ama hiç sevilmezlerdi.

  Kefernahum ile Kana arasındaki mesafe 38 kilometre idi.


  1. Sizce bu saray görevlisinin, oğlu hastalanmadan önceki hayatının iyi ve kötü yönleri nelerdi?

  2. Sizce neden bu adam İsa’ya yalvarmaya hizmetkârlarından birini göndermedi de kendisi gitti?
  a. Şu anda bulunduğunuz yerden yaklaşık 40 kilometre uzakta olan bir yer düşünün. Bu baba, Kana’ya giden yol boyunca yürürken acaba neler düşünüyordu?

  3. Bu adam için İsa’dan bir iyilik istemek neden son derece zor olmuş olabilir?
  a. Sizin de İsa’ya yaklaşmanızın son derece zor olduğu bir durumu hatırlamaya çalışın? Bunun nedeni neydi?

  4. İsa’nın 48. ayette söylediği sözlerin, olayın geri kalan kısmıyla ilgisi nedir?
  a. İnanmak için belirtiler ve harikalar aramakta yanlış olan nedir?
  b. Sizce, İsa’nın 48. ayetteki sözlerini bu adama uygulamak mümkün müdür? Nedenlerinizi söyleyiniz.

  5. Adam ondan kendisiyle birlikte Kefernahum’a gelmesini istediği halde İsa neden onunla Kefernahum’a gitmedi (ayetler 47 ve 50)?
  a. Adamın imanı İsa’yla karşılaşmakla ne şekilde değişti (ayet 50)?

  6. Tanrı’nın yardımını bizzat görüp tecrübe etmeden önce bile Onun Sözüne inanabilmek neden bu kadar zordur?
  a. Tanrı’nın, tam şu anda tutunmanız gereken vaadi hangisidir?

  7. Çocuğun iyileştiği saat Kutsal Kitap’ta neden özellikle kaydedilmiştir (ayet 52)?
  a. Eğer çocuk tam İsa’nın vaatte bulunduğu anda değil de başka bir saatte iyileşmiş olsaydı, bu, baba açısından fark eder miydi? Ederse bu fark ne olurdu?

  8. Bu parçaya göre, “iman”ın anlamı nedir?
  a. Kendi imanınızla bu babanın imanını karşılaştırınız?

  9. Bu olay bize İsa’nın sözü hakkında ne öğretiyor?
  a. Tanrı sözü olmadan acı çekmekle, acı çekerken Tanrı’nın vaatlerine tutunmak arasında ne fark vardır?

  10. İsa, güçlü sözünü Kendisi ölüme yaklaştığı zaman neden kullanmadı?

  MÜJDE: İsa’nın sözü, O bunun için çok büyük bir bedel ödediği için bu kadar güçlüdür: Saray memurunun oğlu yaşayabildi, ama onun yerine Tanrı’nın Oğlu’nun ölmesi gerekti.  ***

  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com

  8. HERKES TARAFINDAN TERK EDİLMİŞ OLMAK (Yuhanna 5:1-18)  ÖN BİLGİLER:
  Bu parça İsa ile Yahudiler arasında Şabat günüyle ilgili ilk tartışmayı ele alıyor.

  Şabat, Yahudilerin kutsal dinlenme günüydü. İnançlarına göre, bir Şabat günü bütün ulus tarafından tutulmadığı sürece Mesih gelmeyecekti.

  Yeruşalim’de yapılan arkeolojik kazılar, Beytesta havuzunu eyvanlarıyla birlikte ortaya çıkarmıştır.

  1. Bu adamın Beytesta havuzunun eyvanları altında 38 yıl boyunca nasıl bir hayat yaşadığını hayal etmeye çalışın.

 • 5. ayette geçen Grekçe “astheneia” kelimesi “hastalık” anlamına da gelir ama daha çok sadece “zayıflık” anlamındadır. Değişik alternatifler üzerinde düşününüz. Bu adamın derdi neydi acaba?

 • Hastalığının ilk 10 yılı, son 10 yılından muhtemelen ne şekilde farklıydı?

  2. Neden ailesi onunla ilgilenmiyordu (ayet 7)? (Bunda kusur onunsa bu ne olabilirdi? Aynı şekilde bu diğer insanların suçuysa onların suçu acaba ne olabilirdi?)

 • Bu adamın karakteriyle ilgili olarak nasıl bir izlenim ediniyorsunuz? 7. ayetteki sözlere bakınız.

  3. İyileşmeyi bekleyen hasta insanların arasındaki ilişki muhtemelen nasıldı?

 • Diğerleri neden, onlardan daha uzun süredir bekliyor olsa bile, bu zavallı adamın, havuza önce girmesine izin vermiyorlardı?

  4. Bu adamın iman nesnesi aslında neydi (Yardımı nereden bekliyordu?)

 • Günümüzde hasta insanlar ne tür tuhaf “şifalara” bel bağlıyorlar?

 • Bu adamın, İsa’nın 14. ayette söz ettiği günahı neydi?

  5. Sizce İsa, oradaki başka hastalardan birine değil de neden özellikle bu adama yöneldi?

 • İsa adama neden cevabı belli olan bir soru sordu (ayet 6)?

 • Adam neden İsa’nın sorusuna net bir cevap vermedi (ayet 7)?

 • Eğer İsa size, çok büyük bir sorununuzun çözülmesini isteyip istemediğinizi sorsa, ne cevap verirdiniz?

  6. İsa’ya göre, son 38 yıldır çile çekmiş olmaktan daha kötü olan nedir (ayet 14)?

 • İsa’ya göre, sizin şu anda çektiklerinizden daha kötü olan nedir?

  7. Adam iyileştikten sonra sizce hangi amaçla tapınağa gitti (ayet 14)?

 • Bu adam İsa’ya ne zaman iman etti (Eğer ettiyse)?


  8. İyileşen adam 15. ayette yaptığı şeyi neden yaptı? Çeşitli olası açıklamalar üzerinde düşününüz.

 • İsa bu olayın nasıl sonuçlanacağını önceden biliyor olmalıydı. Öyleyse acaba neden bu adamı iyileştirdi?

  MÜJDE: Sonunda İsa metindeki adamla aynı kaderi paylaşmak zorundaydı. Herkes tarafından terkedildi. İsa, otuz sekiz yıl süren bir hastalıktan bile daha zor bir deneyimi yaşamalıydı. Yani, Göksel Baba’sı tarafından terk edilmeyi. İşte bu sayededir ki, terk edilmiş olan herkese İsa şimdi şu sözleri söyleyebiliyor: “Seninle ilgilenen biri var. Ben varım.”


  ***

  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com

  9. YAŞAM EKMEĞİ (Yuhanna 6:1-15)  ÖN BİLGİLER:
  14. ayette sözü edilen peygamber, Musa’nın dünyaya geleceğini önceden bildirdiği peygamberdir. Bu peygamberin Musa gibi olacağı düşünülüyordu (Yasa’nın Tekrarı 15 ve 18. Bölümler).

  Musa’nın zamanında halk çölde man ile beslendiğine göre bu peygamber de mutlaka benzer bir mucize gösterebiliyor olmalıydı.

  O dönemde, beş küçük somun ekmek ve iki balık, bir öğün yemeği oluştururdu.


  1. İsa’nın halk tarafından yoğun ilgi görmesinin sırrı neydi (ayet 2)?

 • İsa’nın popülerliği neden uzun sürmedi?

 • Ünlü insanlar, tanınmışlıkları azalmaya başladığında genellikle ne yaparlar?

  2. İsa neden öğrencilerinin imanını tekrar tekrar denedi (ayetler 5-6)?

 • Sizce öğrenciler bu iman denemelerinin ardından herhangi bir şekilde olgunlaştılar mı?

 • Tanrı sizin imanınızı parasal sıkıntılar aracılığıyla nasıl denedi /deniyor? (İçinizden cevaplayabilirsiniz.)

  3. O dönemde 200 dinar sekiz aylık işçi ücretine denk geliyordu. Bugün bizim ülkemizde sekiz aylık maaşla kaç kişiye yemek ısmarlayabilirsiniz (ayet 7)?

  4. Sizce çocuk yemeğini öğrencilerinden birine teklif ederken ne hissetmiş olabilir (ayet 9)?

 • Sizce Andreas İsa’ya çocuktan bahsederken bir mucize bekliyor muydu? Nedenlerinizi söyleyiniz.

  5. Bazı teologlar yiyeceğin beş bin kat artmasının, yiyeceği olanların olmayan komşularıyla yiyeceklerini paylaşması yoluyla olduğunu iddia ediyorlar. Bu parçadaki hangi ayrıntılar bu yorumun yanlış olduğunu gösteriyor?

 • Bu mucizenin dört Müjde kitabında da kaydedilecek kadar önemli olmasının nedeni nedir?

  6. İnsanlar tarih boyunca nasıl yöneticileri tercih etmişlerdir (ayet 15)?

 • İsa, Davut’un soyundan gelen biri olarak Yahudilerin kralı olmayı iddia etmeye hakkı olduğu halde o aşamada neden kral yapılmak istemedi?

  7. Bugün “kalabalıklar”, İsa’dan her şeyden önce ne almak istiyorlar?

 • Siz ;İsa’dan her şeyden önce ne almak istiyorsunuz?

 • İsa’nın kalabalıkları doyurma mucizesi sizin için kişisel olarak ne ifade ediyor?

  8. İnsanlar bu özel mucizeyi tecrübe ettikten sonra neden hâlâ İsa’dan mucizevi bir belirti görmek istediler (ayet 30)?

  9. İsa bu mucizenin ardından, yaşam ekmeğinin kendisi olduğunu söylerken neyi kastediyordu (ayet 35)?

  MÜJDE: 48. ayetten 51’e kadar okuyunuz. 5000 kişinin doyurulması mucizesi İsa’dan, -onun yaşam ekmeği olmasından- bahsetmektedir. Onun ekmeğini yiyerek sonsuza dek yaşayabilelim diye İsa’nın ölmesi gerekiyordu. Yaşam ekmeği aynı zamanda Kutsal Komünyon ekmeği anlamına da gelir.


  ***

  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com

  10. GİZLİ MESİH (Yuhanna 7:40-52)  ÖN BİLGİLER:
  40. ayette söz edilen peygamber de, gelmesini Yahudilerin bin yıldan uzun zamandır bekledikleri yeni Musa’dır (Yas. 18:15,18).


  1. Bu metinde ne tür farklı insan grupları bulunuyor?

 • Bu grupların İsa’ya karşı ne tür farklı duruşları vardır?

  2. İsa’nın çağdaşlarının onun Mesih olduğunu neye dayanarak anlamaları gerekirdi?

 • İsa neden herkese şu şekilde bir açıklamada bulunmadı: “Ben Nasıra’da büyüdüm ama Bethlehem’de doğdum ve Davut’un soyundanım” (ayet 41-42)?

  3. Sizce İsa’nın Mesih olduğuna inanmak şimdi mi daha kolaydır yoksa o yeryüzündeyken mi daha kolaydı? Gerekçelerinizi belirtiniz.

  4. İsa’nın mesihliği neden gizli tutulmalıydı? (İsa’nın Mesih olduğu gerçeği daha en baştan açıkça bilinseydi ne olurdu?)

  5. Bir tek kişinin bir grup insanın gücü karşısında durabilmesi neden zordur (ayetler 45-48)?

  6. 49. ayet bize Ferisilerin düşünme biçimleri konusunda ne anlatıyor?

  7. 45 ilâ 52. ayetlerde anlatılan din adamları toplantısında yapılması muhtemelen önceden planlanmış olan şey neydi?

 • Tapınak görevlilerini İsa’nın mucizelerinden çok sözleri etkilemiş gibi görünüyor? Bunun nedeni neydi (ayet 46)?

  8. Nikodim sessiz kalsaydı muhtemelen ne olurdu (ayetler 50-51)?

 • Daha önce, Nikodim İsa’nın yanına geceleyin gelmek zorunda kalmıştı. Büyük ihtimalle diğer Ferisilerden korktuğu için böyle yapmıştı. Nikodim şimdi düşüncelerini söyleme cesaretini nereden buldu?

 • Sizin, hiç kimse sizinle aynı görüşte olmasa da, düşüncelerinizi dile getirme cesaretiniz var mıdır?

  9. Sizce Nikodim’in sözleri istenen etkiyi yarattı mı? Eğer öyleyse, bu nasıl oldu?

 • Sonunda insanlar tarafından sert bir biçimde eleştirilen Nikodim sizce söylediklerinden pişmanlık duydu mu (ayet 52)? Nedenlerinizi söyleyiniz.

  10. (Zaman varsa) Çoğunluğun yanlış bir karara varmak üzere olduğu bir durumda, bir birey ne yapmakla yükümlüdür?

 • Sizce Tanrı, İsa’nın Mesih olduğunu neden herkesin görebileceği şekilde açıkça ortaya çıkarmadı?  ***

  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com

  11. YARGIÇ OLARAK İSA (Yuhanna 8:1-11)  ÖN BİLGİLER: Musa’nın yasasına göre, zina ederken yakalanan kadın da erkek de, taşlanarak öldürülmeliydi. (Lev. 20:10). Ama Romalılar, işgal ettikleri İsrail’de kendilerinden başka kimsenin ölüm cezası uygulamasına izin vermiyordu.

  1. Bir insanın zina işlemesine neler yol açar? Çeşitli nedenler düşünün.

 • Bu kadının, kendisine “yeni bir aşk” bulduktan sonraki yaşamını düşünün. Bu ilişki onun yaşamına ne tür mutluluklar ve ne tür acılar getirdi?

  2. Tam zina ederken yakalanmanın en kötü yanı ne olabilir?

 • Birlikte zina suçunu işlediği adam kaçınca acaba kadın onun hakkında ne hissetmiş olabilir?

 • Muhtemelen kendisi de evli olan adam açısından bu durumun en zor yanı sizce ne olabilir?

  3. Bu olaya karışan birçok insan vardı. Şu kişiler zina ve muhtemel ölüm cezası hakkında neler düşünmüş olabilirler: kadının kocası, çocukları, (hayattalarsa) anne-babası? Peki ya sevgilisinin karısı ve çocukları?

 • Bu olay, bu kadınla adamın çocuklarının geleceğini nasıl etkilemiş olabilir?

  4. Bu kadın, sürüklenerek İsa’nın önüne getirildiğinde Onun hakkında neler hissetmiş olabilir (ayetler 3-5)?

 • Kadın kendi işlediği zina suçuyla ilgili olarak sizce o anda neler hissetti?

  5. Yahudiler ölüm cezasının sadece Romalılar tarafından uygulanabildiğini bildikleri halde kadını neden İsa’nın önüne getirdiler?

 • İsa 7. ayette söylediği söz yerine neden sadece, “Bu kadına taş atmaya hiçbirinizin hakkı yok” demedi?

  6. Sizce kadını suçlayanlar neden 9. ayette belirtilen sırayla orayı terk ettiler?

 • İsa, sözlerinin dinleyenler üzerindeki etkisine bakmak yerine neden yere eğilip toprağa bir şey yazmayı tercih etti?

  7. Neden bu kadını ölüme mahkum etme hak ve yetkisi İsa’ya, ve sadece İsa’ya aitti?

 • Bu olayda İsa neden Musa’nın yasasına göre hareket etmedi?

 • Bunca insanın hayatını mahvettikten sonra bu kadının görmesi gereken cezaya ne oldu?

  8. Sizce kadın, İsa toprağa ikinci kez bir şey yazarken, kaçma fırsatı olduğu halde neden kaçmadı (8 ve 9. ayetler)?

 • Sizce kadın, günahlarının bağışlanmış olduğuna ne zaman inanmaya başladı?

  9. Sizce İsa bu kadına 11. ayetteki sözleri neden söylemek istedi?

 • İsa 11. ayetteki sözleri size de söylüyor. Sizin bugünkü durumunuzda bu sözler ne ifade ediyor olabilir?

  MÜJDE: İsa’nın yere ne yazdığı bize söylenmiyor. Belki bir yargıç gibi hareket ederek önce yasanın zina suçu için öngördüğü cezayı yazdı; yani ölüm cezası. Ve ikinci kez eğildiğinde de belki şu sözleri ekledi: “Onun cezasını onun yerine ben çekeceğim.”


  ***

  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com

  12. DÜNYA’NIN IŞIĞI (Yuhanna 9:1-7, 18-23 ve 35-41)  ÖN BİLGİLER: İsa’nın en çok dikkat çeken mucizesi, doğuştan kör olan bir adamın gözlerini açtığı olaydır denebilir (Yuhanna 9:32, 10:21, 11:37).

  Eğer bir insan kör olarak doğarsa, göz bebekleri gelişmez. Bunun yerine diğer duyuları, örneğin işitme duyusu, son derece keskin olur.


  1. Ayetler 1-7

 • Aileye engelli bir çocuk doğduğu zaman anne-babanın yaşamı nasıl değişir?

 • Bu anne-babanın söz konusu durumla başa çıkma biçimleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

 • Kör bir dilenci için sıradan bir günün nasıl olabileceğini hayal etmeye çalışın?

 • Sizce bu adam Tanrı’nın sevgisi konusunda ne düşünüyor olabilirdi?

 • Kör adam, gelen geçenlerin onun engeli hakkında neler konuştuklarını birçok kez işitmişti. Sizce bir insan, öğrencilerin yaptıklarına benzer yorumları (ayet 2) duymaya alışabilir mi?

 • Biz insanlar çevremizdeki acılar için neden her zaman birilerini suçlarız?

 • Sizin ya da ailenizden birinin başına gelmiş trajik bir olayın, bir başkasının suçu olduğunu düşündüğünüz durumlar oldu mu? Ne gibi durumlarda böyle düşündünüz?

 • Dilenci, İsa’nın öğrencilerinin sorusuna verdiği cevabı duyduğunda ne hissetmiş olabilir (ayetler 3-5)?

 • Sizce, Tanrı’nın işleri sizin hayatınızda en iyi şekilde nasıl görülebilir (ayet 3)?

 • Yabancı bir adamın gelip gözlerine bir parça çamur sürmesine bu adam itiraz etmedi? Bu neyi gösteriyor (ayet 6)?

 • İsa neden adamı oracıkta iyileştirmektense Siloam Havuzu’na gönderdi?

  2. Ayetler 18-23. Anne-babanın tepkisi. Sinagog dışı edilmenin toplum dışı edilmek anlamına geldiğine dikkat ediniz (düğünleri, cenazeleri vs. düşününüz).

 • Bu anne-baba, 2. ayettekine benzer yorumlar duyduklarında sizce nasıl tepki gösteriyorlardı?

 • Anne-baba, neden oğullarının şifa bulmasına pek de sevinmiş gibi görünmüyordu?

 • İyileşen adam, anne-babasının aksine, neden sinagogdan atılmaktan pek korkmuşa bezemiyordu (ayet 22)?

 • Anne-babanın yerinde olsaydınız nasıl davranırdınız?

  3. Ayetler 35-43. İyileşen adamın İsa’yla ikinci karşılaşması.

 • Sizce İsa bu adamla neden bir kez daha konuşmak istedi?

 • İsa adama neden, “Bana inanıyor musun?” diye sormadı da, “İnsanoğlu’na inanıyor musun?” diye sordu (ayet 35)?

 • İsa bugün da aynı soruyu sana soruyor. Ona ne cevap veriyorsun?

 • İsa’nın dünyanın ışığı olması ne demektir (ayet 5)?

 • 39. ayet ne anlama gelir?
 • Sizce İsa, dünyanın ışığı olduğu halde, neden cehennem karanlığını tecrübe etmek zorundaydı?

  MÜJDE: Sizin ve sevdiklerinizin çektiği acılar Tanrı’nın işleri sizin yaşamınızda görülsün diye size verildi. İsa’nın 3. ayetteki sözlerini kendinize söylenmiş kabul edin ve bugün giderken yanınızda götürün.  ***

  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com

  13. İYİ ÇOBAN (Yuhanna 10:1-16)  1. Ayetler 1-6. Bu aşamada İsa kendisinden bahsetmekte olduğunu henüz açıklamamıştır. Dolayısıyla Kutsal Kitap çalışmanızdaki konuşmalar, şu an için normal bir çoban ve koyunları hakkında olmalıdır.

 • Bu altı ayete göre bir koyunun karakteristik özellikleri nelerdir?

 • Bu ayetlere göre bir çobanı diğer kişilerden ayıran durum nedir?

 • Bir koyun neden çoban olmadan kendi başının çaresine bakamaz?

 • Bir çobandan başka bir çobana geçmek, çoban değiştirmek neden kolay değildir?

 • Bir çobanla bir hırsız arasındaki farklar nelerdir?

 • Bir koyunun yaşamında, bir gözeticinin rolü nedir?

  2. Ayetler 7-10. Hırsızlar, soyguncular ve kapılar

 • İsa’nın kapı olmasının anlamı nedir? (O nereye açılan bir kapıdır?)

 • İsa 8. ayette kimden söz etmektedir?

 • Bir insan Hristiyan paydaşlığına / cemaatine neden kapıdan değil de “çitin üstünden” girmek ister (1. ayetle de karşılaştırın)?

 • İsa, Hristiyan cemaatinin içinde “çalmak, öldürmek, yok etmek” isteyecek kişilerin de olacağını söylerken ne kastediyor?

 • İsa’nın şu sözleri sizin yaşamınızla da ilgili midir: “Bense onlarda yaşam olsun, bol yaşam olsun diye geldim” (ayet 10)?

  3. Ayetler 11-13: İsa, Eski Antlaşma’da birçok peygamberin söz ettiği İyi Çoban’ın kendisi olduğunu ancak şimdi açıklıyor (Örnekler Hezekyel 34 ve Mezmurlar 23).

 • Bir çobanla ücretli çalışan arasındaki farklar nelerdir? (Ücretli kişi, en başta işi neden kabul eder sizce?)

 • İsa “ücretli işçi” derken kimleri kastetmektedir?

 • İsa’yla iyi bir çoban arasında kurulabilecek mümkün olduğunca çok sayıda benzerlik bulmaya çalışınız.

 • Çocuğunuz köpeği için canını feda etse ne hissederdiniz?

 • Şu ikisinden hangisi size daha anlamlı görünüyor: bir insanın bir hayvan uğruna canını vermesi mi yoksa Tanrı’nın insanlar uğruna ölmesi mi?

 • İsa senin uğruna ölmeye neden razı oldu?

 • Hristiyanlar arasındaki “kurt”lara bir örnek verin.

 • Günümüzdeki çobanlar Hristiyan kardeşliğimize saldıran “kurtlarla” nasıl mücadele etmelidirler?

  4. Ayetler 14-16: İyi Çoban’ı tanımaya başlamak

 • Bir koyunla bir çoban birbirlerini nasıl tanırlar? (İsa bizi nasıl tanır ve biz onu nasıl tanırız?)

 • Bu parça İsa’nın sözleri hakkında bize ne öğretiyor (3,4,5,8,16)?

 • İsa’nın sesini diğer seslerden ayırt etmeyi nasıl öğrenebiliriz?

 • Dünyanın bütün Hristiyanlarının ortak yönü nedir (ayet 16)?

 • İyi Çoban’dan bahsederken neden mutlaka onun ölümünden de bahsetmemiz gereklidir?

  MÜJDE: Okuyucu Mısır’dan Çıkış. 12:7,13 ayetlerine bakabilir. Bu metin koyun imgesiyle kapı imgesini bir araya getiriyor ve İsa’nın bizim yaşamlarımızda nasıl bir kapı olduğunu bize öğretiyor. 3. ayeti, İsa’nın bugün sizin için söylediği bir söz olarak yanınıza alıp evinize götürün.  ***

  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com

  14. DİRİLİŞ VE YAŞAM (Yuhanna 11:1-5 ve 32-46)  ÖN BİLGİLER:
  İsa Lazar’ın hastalığını duyduğunda Beytanya’dan bir günlük yürüme mesafesindeydi.

  Ayetler 1-5
  1. Bu üç kardeş İsa’nın onları sevdiğini nereden biliyorlardı (ayetler 3 ve 5)?

 • İsa’nın sizi ve ailenizi sevdiğini nereden bilirsiniz?

  2. İsa neden Lazar’ı iyileştirmek için hemen yola çıkmadı?

 • İsa 4. ayetteki sözleriyle neyi kastediyordu?

 • İsa’nın 4. ayetteki sözlerini aynı zamanda sizin acılarınız için de söyleyebileceğini düşünüyor musunuz?

  Ayetler 25-26
  3. Bu ayetler ne anlama gelmektedir?

 • İsa’ya iman eden kişinin ölümden korkmasına neden gerek yoktur?

  Ayetler 32-46
  4. Meryem, 32. ayetteki sözleri söylerken İsa hakkında sizce ne hissediyordu? Çeşitli olasılıklar üzerine konuşunuz.

  5. İsa’nın “ruhunu hüzün kaplamasının, yüreğinin sızlamasının” nedeni tam olarak neydi (ayet 33)?

  6. İsa’nın onunla birlikte ağlaması, Meryem için ne ifade etmiş olabilir (ayet 35)?

 • Sizin yaşamınızda çektiğiniz acılar, örneğin bir sevdiğinizden ayrılmak veya buna benzer bir üzüntü nedeniyle İsa’nın sizinle birlikte –siz farkında olmasanız da- ağlaması, sizin için ne ifade ediyor?

  7. İsa’nın mezarın açılmasını istemesini Marta neye bağladı (ayetler 38-39)?

 • Marta İsa’nın, kardeşini ölümden diriltebileceğine inanıyor muydu? Nedenlerinizi belirtiniz.

 • İsa 40. ayetteki sözleriyle neyi kastediyor?

  8. İsa 41-42. ayetlerdeki duasında tam olarak ne istedi?

 • Sizce orada bulunanlar Lazar’ın mezardan dışarı çıktığını gördükleri zaman neler hissettiler ( ayetler 43-44)?

  9. Lazar’ın mezarında gerçekleşen olaylardan sonra Marta ve Meryem’in imanı nasıl değişti?

 • Bu mucize orada bulunan Yahudileri nasıl etkiledi (ayetler 45-46)?

 • Bazı insanların, bunun gibi mucizeler görseler bile imansızlıkta ısrar etmelerinin nedeni nedir?

  10. Hayata geri döndürüldükten sonra sizce Lazar neler hissetti?
 • İsa, daha sonra bu yaptığı için ödeyeceği bedeli bildiği halde neden Lazar’ı ölümden diriltti (ayet 53)?

  MÜJDE: İsa, kendi ücretini almış olan bir adamı ölümden diriltti (çünkü günahın ücreti ölümdür). Bundan kısa bir süre sonra, İsa Lazar’ın günahının kefaretini kendi ölümüyle ödedi. Bu sayede İsa bugün senin için, benim için ve sevdiklerimiz için diriliş ve yaşam olabiliyor.  ***

  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com

  15. ÖLEN BİR BUĞDAY TOHUMU (Yuhanna 12:20-33)  ÖN BİLGİLER:
  O gece Mesih’in yeryüzündeki son gecesiydi. Ertesi gün öldürüleceğini biliyordu. Bu sözleri aracılığıyla Kurtarıcı, ölümünden önce bize yüreğinde yaşadığı şiddetli mücadeleyle ilgili bazı şeyler açıklıyor.

  1. Grekler dileklerini neden doğrudan doğruya Mesih’e yöneltmediler (ayetler 20-21)?

 • Filipus dileğini neden doğrudan doğruya Mesih’e yöneltmedi (ayet 22)?

  2. “Kendi canını sevmek” pratikte ne anlama gelir (ayet 25)?

 • “Bu dünyada kendi canından nefret etmek” pratikte ne anlama gelir (ayet 25)?

 • Biz insanlar kendi canımızla ilgilenmeyi en büyük amacımız haline getirirsek neden mutlu olamayız?

 • Öğrencilerin yaşantısında 26. ayet ne anlama geliyordu?

 • 26. ayeti kendi hayatınızda nasıl uygulayabilirsiniz?

  3. O anda Mesih’in yüreğinde ne gibi mücadeleler gerçekleşiyordu (ayetler 27-28)? (Yani İsa’nın seçenekleri nelerdi?)

 • İsa, daha bu dünyaya gelmeden önce, insanlığın günahları için ölmeyi seçmişti. Buna rağmen neden bu durumdayken derin ıstıraplar çekti?

 • İsa’nın, (toprağa düşüp çok ürün veren) buğday tanesi olmayı seçmesinin nedeni neydi?

  4. Seçme hakkınız olsa şu ikisinden hangisini alırdınız: başka hiçkimseye hiçbir faydası olmayan mutlu bir hayat mı, yoksa başkalarına büyük bereketler getiren, çilelerle dolu bir hayat mı? Nedenlerinizi söyleyiniz.

  5. Kendi çilelerinizle ilgili olarak İsa’nın söylediği şeyi söyleyebilir misiniz: "Ben bu amaç için bu saate geldim" (ayet 27)? Nedenlerinizi belirtiniz.

  6. İsa, hayatının en önemli amacı olarak neyi belirlemişti (ayetler 28-29)?

 • Baba Tanrı’nın adı neden en fazla Oğlu’nun ölümüyle yüceltilir?

  7. 31 ve 32. ayetler ne anlama geliyor?

  8. İsa’nın Filipus ve Andreas’ın isteğine cevabı neydi (ayetler 23-33)?

  MÜJDE: İsa bize olan sevgisinden ötürü kendi canından vazgeçti. Bizim de ona olan sevgimizden ötürü kendi canlarımızdan vazgeçmemiz gerekmez mi!  ***

  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com

  16. KUL (HİZMETKAR) OLAN EFENDİ (Yuhanna 13:1-17)  ÖN BİLGİLER:
  İsa bir oda kiralayarak öğrencilerine Fısıh yemeğini orada hazırlamalarını söyledi. Odada su, bir leğen ve bir havlu da hazır bulunuyordu ama yemekten önce konukların ayaklarını yıkaması gereken bir hizmetkâr yoktu.

  İnsanlar bağdaş kurmuş halde yemek yerlerdi ve yıkanmamış ayaklar yandaki kişinin iştahını kaçırabilirdi.


  1. İsa ertesi gün öleceğini biliyordu. Siz yarın öleceğinizi bilseniz bugün ne yapardınız?

 • 3. ayetin, olayın geri kalan kısmıyla ilgisi nedir?

  2. Neden hiçbir öğrenci bir hizmetkârın (kulun) yapması gereken işi yapmak istememişti? (Neden grubun en genç üyesi bile, diğerlerinin ayaklarını yıkayarak hizmet sunmak istememişti?)

 • Sizce, hiyerarşik sıra biz insanlar için neden önemlidir?

  3. Sizce öğrenciler, Fısıh yemeğinin ayaklar yıkanmadan önce başlamasını nasıl karşıladılar?

 • Sizce İsa neden öğrencilerinin ayaklarını onlar yemeye başladıktan sonra yıkadı (ayet 4)?

  4. Bu eylemle İsa kendisi hakkında neyi açığa çıkarmak istiyordu?

  5. Daha önce sizin yapmayı reddettiğiniz bir işi İsa’nın yaptığını görseniz ne hissederdiniz?

  6. Petrus neden İsa’nın onu yıkamasına karşı çıktı (ayetler 6-8)?

 • 8a’daki (8. ayetin ilk cümlesindeki) sözler Petrus hakkında hangi gerçeği ortaya koyuyor?

 • Sizce eğer bir insan İsa tarafından yıkanmayı reddederse neden onunla paydaşlığı olamaz (ayet 8)?

  7. Sizce neden Petrus birden İsa’nın, yalnızca ayaklarını değil ellerini ve başını da yıkamasını istedi (ayet 9)?

 • İsa Petrus’a 10. ayette verdiği cevapla neyi kastetmektedir? (“yıkanmak” ve “ayakların yıkanması” ifadeleri ile İsa neyi kastetmektedir?)

 • İsa’nın sizin günahlarınızı yıkayıp sizi temizlediğini söyleyebilir misiniz? Eğer söyleyebilirseniz bu nerede ve ne zaman oldu?

  8. İsa neden Yahuda’nın bile ayaklarını yıkamak istedi (ayetler 2, 11)?

 • İsa önünde eğildiği zaman sizce Yahuda ne hissetmiş olabilir?

 • Sizce Yahuda İsa’nın sevgisine inanıyor muydu (ayet 10)?

 • Yahuda’nın yaptığı büyük hata neydi?

  9. Günümüzde Hristiyanlar İsa’nın önlerine koyduğu bu örneği nasıl izleyebilirler (ayetler 12-17)?


 • Kendi ayakları daha önce İsa tarafından yıkanmamış bir Hristiyan’ın başkalarının ayaklarını yıkayabilmesi neden imkânsızdır?

  10. İsa’nın bu özel eylemi neden onun, "sonuna kadar sevdiğini" gösteriyordu (ayet 1)?

  MÜJDE: İsa şu sözleri söylemekle, kendisinin çarmıh üzerindeki ölümünü bir hizmetkâr ya da bir kölenin işiyle özdeşleştiriyordu: “Aranızda büyük olmak isteyen, diğerlerinin hizmetkârı olsun. Aranızda birinci olmak isteyen, hepinizin kulu olsun. Çünkü İnsanoğlu bile hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları uğruna fidye olarak vermeye geldi” (Markos 10:43-45).


  ***

  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com

  17. YOL, GERÇEK VE YAŞAM (Yuhanna 14:1-11)  ÖN BİLGİLER:
  Ertesi gün işkence ile öldürüleceğimizi bilseydik, kaçımız başka insanların yürek sıkıntıları hakkında düşünebilecek zihin bütünlüğüne sahip olabilirdik?


  1. Sizce sıkıntılı bir yürek ve çökkün bir ruh hali, iman eksikliğinin bir göstergesi midir? Nedenlerinizi söyleyiniz (ayet 1).

 • Bu gün sizin yüreğinize sıkıntı veren şey nedir? (İçinizden de cevap verebilirsiniz.)

  2. 1. ayetin anlamı nedir?

 • İnsan kaygılı olduğu zaman Tanrı ve İsa hakkındaki hangi gerçeklere inanmalıdır?

  3. Bu 11 ayette İsa iman hakkında ne diyor? Kutsal Kitap’ta bu konudan bahsedilen başka yerlere de bakınız.

  4. 2 ve 3. ayetlerden cennet hakkında ne öğreniyoruz?

 • Birinci ayetin ikinci ve üçüncü ayetlerle ilgisi nedir?

  5. Hangi koşullarda cennet sizin için önemli bir kavram oldu?

  6. İsa “Yol benim” derken ne demek istiyor (ayet 6)?

 • Bir insanın, “Yol odur “ demesiyle, “Yol benim” demesi arasındaki fark nedir?

 • Neden İsa dışında hiç kimse cennete girmeyi başaramaz?

  7. İsa’nın “gerçek ve yaşam” olması ne demektir (ayet 6)?

  8. 7 ilâ 11. ayetler Tanrı ile İsa arasındaki ilişki hakkında bize ne öğretiyor?

 • Bir insan İsa’nın Tanrı olduğuna iman etmeden neden Hristiyan olamaz?

  9. İsa’nın cesaretlendirme amacıyla bütün bu sözleri söylediği öğrenciler nasıl kişilerdi (Karşılaştırma için bakınız Yuhanna 13:27-38, 14:5,8,9)?

 • Öğrenciler İsa’yla birlikte geçirdikleri 3 yıl boyunca kendileri hakkında da İsa hakkında da neden bu kadar az şey öğrendiler?

  10. İsa öğrencilerine kaygılanmayı yasaklıyordu ama yine de kendisi aynı gece büyük bir keder yaşadı. (Soruları okuyan kişi Matta 26:37-38. ayetlerini de okuyabilir.) İsa’nın sözleriyle bu durum arasındaki görünüşteki farklılığı nasıl açıklayabilirsiniz?

 • Getsemani Bahçesi’nde İsa neden korkuyordu?

  MÜJDE: İsa, Tanrı’nın öfkesinden ve günahın ücretinden (karşılığından) başka hiçbir şeyden korkmadı. O bu şeyleri bizim yerimize taşıdığından, bize, “Yürekleriniz sıkılmasın. Tanrı’ya güvenin. Bana da güvenin” deme hakkı vardı. Bu sözler bugün size İsa’dan gelen özel bir selâmlama olsun.


  ***

  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com

  18. GERÇEK ASMA (Yuhanna 15:1-11)  ÖN BİLGİLER: Daha önceden, İsrail Tanrı’nın asması idi. Ama Tanrı’yı üzdü çünkü ona meyve vermedi (Yeşaya 5:1-7).

  İsa bu metinde kendisinin, Tanrı’yı hoşnut eden gerçek asma olduğu iddiasında bulunuyor.

  Asmalar her kış dıştaki dalları kesilerek budanırlar. Bir asma ne kadar çok budanırsa o kadar güçlü olur.  1. Bir asma ile İsa arasında mümkün olduğunca çok benzerlik bulmaya çalışınız.

 • Hristiyanlarla asma dallarının ortak noktası nedir?

  2. Sizce çok meyve veren bir Hristiyan nasıl bir insandır?

 • İlk dört ayetin ışığında, meyve verme süreci hakkında düşününüz. Dalların (yani bizim), asma gövdesinin (İsa’nın) ve bahçıvanın (Tanrı’nın) bu süreçteki sorumlulukları nelerdir?

  3. Bir asmanın en dikkat çeken ve en güzel yeri yapraklarıdır ama yine de yaprakları kesilip atılmalıdır. Sizin hayatınızda “büyütmek, yetiştirmek” istediğiniz ama Tanrı’nın budayıp, kestiği şeyler neler oldu? (İçinizden de cevaplayabilirsiniz.)

  4. Bir dalın asmadan düşmesinin çeşitli nedenleri üzerinde düşününüz. (Örneğin, özsuyunun dallara ulaşmasını ne engelleyebilir?)

 • Bir Hristiyan hangi sebeplerden dolayı İsa’dan uzak düşebilir?

 • Özellikle sizi, İsa’dan uzak düşme tehlikesine sokan şey nedir? (İçinizden cevap verebilirsiniz.)

  5. İmanlarını bırakan insanlara ne olur? 6. ayet bu bakımdan ne anlama gelmektedir?

  6. Bu parçaya bakarak, meyve vermek için gerekli mümkün olduğunca çok sayıda koşul bulunuz?

 • Bu parçada “kalmak” fiili kaç kez geçmektedir?

 • Bir öğrenci meyve vermek için nerede “kalmalıdır”?

 • İsa’nın sözleri nasıl bizde kalır (ayet 7)? (İsa’nın sözlerinin bizde kalmasının tersi olan durum ne olabilir?)

  7. Eğer bir ilişkide bir taraf diğer tarafın isteklerini dikkate almazsa bu o ilişki hakkında neyin göstergesidir (ayet 10)?

 • Eğer bir Hristiyan İsa’nın emirlerini önemsemiyorsa bu o kişi hakkında neyi gösterir?

 • Eğer İsa’nın emirlerine itaat etmediğinizi fark ederseniz ne yapmanız gerekir?

  8. Biz nasıl başka bir insanın sevgisinde kalabiliriz (ayet 9)?
 • İsa’nın sevgisinde nasıl kalabiliriz (ayet 9)?

  9. Bu Kutsal Kitap çalışmasında alıp eve götüreceğimiz ayet 9. ayettir. Babası’nın onu sevdiği kadar İsa’nın da bizi seviyor olması, sizin için ne anlama geliyor?

  MÜJDE: Hiçbirimiz vermemiz gerektiği kadar çok meyve vermiş değiliz. Meyve vermeyen dallar olan bize yapılması gereken şey, bizim yerimize İsa’ya yapıldı: Her ne kadar o diğer herkesten daha çok meyve verdiyse de, “ateşe atıldı ve yakıldı” (ayet 6).


  ***

  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com

  19. KEDER SEVİNCE DÖNÜŞECEK (Yuhanna 16:20-24, 32-33)  DİKKAT: Burada İsa, ertesi gün gerçekleşecek olan ölümünün, öğrencileri üzerindeki etkilerinden söz ediyor.

  1. Dünya İsa’nın ölümüne neden sevinmiş olabilir (ayet 20)?

  2. İsa, doğum yapan bir kadın benzetmesini kullanmakla bize ne anlatmak istemektedir (ayet 21)?

 • Yeni bir şeyin doğması neden her zaman sancılı olur?

 • Sizin ya da bir sevdiğinizin hayatında, size acı veren, zor gelen bir sonuç sonunda doğan yeni bir şey oldu mu?

 • 21. ayette İsa muhtemelen kendi ölümünden söz ediyor. Burada doğum benzetmesini kullanmakla, bu ölüm hakkında ne anlatmak istiyor?

  3. Keder ve sevincin el ele olmasının nedeni nedir (ayet 22)?

 • Ne gibi şeyler bizden sevincimizi alabilir (ayet 22)?

 • Hiç kimsenin ve hiçbir şeyin bizden alamayacağı sevinç nedir?

  4. İsa’ya göre, duanın işitilmesinin koşulu nedir (ayetler 23,24)?

 • Tanrı’ya dua etmekle Tanrı’ya İsa’nın adıyla dua etmek arasındaki fark nedir?

  5. İsa, ondan her ne istersek vereceğini vaat ederken neyi kastetmektedir (ayetler 23,24)?

 • 23 ve 24. ayetlerdeki vaatlerin sizin için de geçerli olduğunu düşünüyor musunuz? Nedenlerinizi söyleyiniz.

 • Bir Hristiyan olarak hayatınızda duanıza verilmiş en harika cevap ne oldu?

  6. 33. ayette İsa Hristiyanların dünyada oldukları sürece sıkıntıları olacağını söylüyor. İsa “sıkıntı” derken ne tür şeyleri kastediyor?

 • Neden birçok Hristiyan sıkıntısız, sorunsuz bir hayat aramaktadır?

  7. Sıkıntıların ortasındayken bile İsa’da esenliğimizin olması ne demektir?

 • Sizce bir Hristiyan, sıkıntılarının Tanrı’nın elinden çıktığına inanmıyorsa o sıkıntıların içinde esenliği olabilir mi? Nedenlerinizi söyleyiniz.

  8. İsa’nın dünyayı yenmiş olması ne demektir (ayet 33)?

 • İsa 33. ayeti bugün şahsen sana söylemek istiyor. Onun sözleri senin özel koşullarında sana ne ifade ediyor?

  ***

  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com

  20. İSA KENDİSİNE AİT OLANLAR İÇİN DUA EDİYOR (Yuhanna 17:13-21)
  ÖN BİLGİLER:
  Bu, İsa öğrencileriyle birlikteyken onlar için ettiği son duadır. Kısa süre sonra onu terk edeceklerini biliyordu.

  Bu metinde, Yuhanna Müjdesi’nde çok sık kullanılan bir kelime var: “Dünya”. Bu sözcük bu Müjde kitabında toplam 50 kez kullanılıyor.

  (Toplantı yöneticisi aşağıdaki örnekleri de okuyabilir: Yuhanna 1:9-11; 9:5; 15:18-19 ve 16:33.)

  1. Yakında öleceğinizi bilseydiniz sevdikleriniz için nasıl dua ederdiniz; onlar için ne dilerdiniz?

 • İsa bu yeryüzündeki son gecesinde öğrencileri için hangi dilekte bulunuyor?

  2. KORUMA (ayetler 11,12,15)

 • Tanrı’nın sizi ve sevdiklerinizi nelerden korumasını dilerdiniz?

 • İsa kendisine ait olanları ne’den koruyacağı vaadinde bulunuyor? (Niçin İsa Babasından öğrencileri sıkıntılardan korumasını dilemiyor?)

 • İsa bizi neler aracılığıyla koruyacaktır?
  3. DÜNYA (ayetler 13-18)


 • İsa bu son duasında dünya hakkında ne diyor?

 • İsa’nın öğrencileriyle dünya arasındaki en büyük fark nedir?

 • Dünya neden Hristiyanlardan nefret eder (ayet 14)?

 • Bir Hristiyan’ın dünyayla ilişkisi bakımından iki tehlike nelerdir? (İsa neden kendisine ait olanların dünyadan izole olmalarını istemiyor –örneğin neden onları bir manastıra koymuyor?- 18. ayete bakınız.)

 • Sizin dünyayla olan ilişkiniz hakkında düşününüz. Bu ilişki İsa’nın olmasını istediği şekilde midir?

 • Hristiyan kardeşlerinizle olan ilişkinizi bu bakımdan nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu ilişki, İsa’nın son duasında dilediği türden bir ilişki midir?

  4. SEVİNÇ (ayet 13)

 • Bir Hristiyan’ın tam ve gerçek sevinci nereden gelir?

 • İsa, dünya öğrencilerinden nefret eder ve onlara eziyet ederken nasıl onların sevinçli olmalarını isteyebildi?

 • “Sevinç” kelimesini tanımlayınız – İsa bununla neyi kastediyor?

 • Eğer hayatınızda hiç sevinç olmadığını hissediyorsanız bunun sebebi sizce ne olabilir?

  5. TANRI’NIN SÖZÜ (ayetler 14,17,19)

 • Tanrı’nın Sözü’nün yani Kutsal Kitap’ın doğru olduğuna inanmak sizin için zor mudur kolay mı (ayet 17)? Nedenlerinizi söyleyiniz.

 • Eğer bir Hristiyan, Kutsal Kitap’ın bir kısmını, günümüzde artık geçerli olmadığı gerekçesiyle reddederse ne olur?

 • İsa, gerçeğin bizi kutsal kılacağını söylerken neyi kastetmektedir (ayet 17)?

  6. ÖZET

 • İsa’nın duası bize, “ruhsal savaş” denen şeyle ilgili olarak ne öğretiyor? (Eğer bu tabir size yabancı geldiyse bu soruyu atlayabilirsiniz.)

 • Bu duada sizin kalbinizi en derinden etkileyen şey nedir?

  MÜJDE: "İşte, dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı Kuzusu!" (Yuhanna 1:29).
  " Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlunu verdi." (Yuhanna 3:16).


  ***

  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com

  21. İSA TUTUKLANIYOR (Yuhanna 18:1-14)  ÖN BİLGİLER:
  Yeruşalim haritasına bakarak Kidron Vadisi’ni ve Getsemani’yi bulunuz.

  Yahuda’yla ilgili olarak, Yuhanna 12:6’ya bakınız. Bu olaydan birkaç gün sonra Yahuda intihar etti.

  Tutuklama işlemini yapan kişilerin çoğunlukla tapınak bekçileri olduklarına dikkat ediniz (ayet 3).


  1. İsa’nın öğrencileri arasında bulunan Yahuda’nın bu olaydan önceki üç yıl boyunca neler yaşamış olabileceğini hayal ediniz. Ne gibi iyi deneyimler yaşamış olabilir? Ne gibi hayal kırıklıkları olmuş olabilir? Cevaplar bu metnin içinde bulunmamaktadır.

 • Sizce İsa Yahuda’yı da diğer öğrencilerini sevdiği kadar sevdi mi?

 • Yahuda İsa’nın sevgisine inanıyor muydu? İnanıyorduysa neden? İnanmıyorduysa neden?

  2. Sizce neden İsa Yahuda’yı para kesesinin sorumlusu olarak görevlendirmişti (Yahuda 12:6)?

 • Para hırsının insanlar üzerinde nasıl böylesine büyük bir gücü olabilir?

 • Siz hangi koşullarda muhtemelen İsa’ya ve Hristiyan imanınıza ihanet ederdiniz?

  3. Sizce neden İsa gündüz vakti değil de gece tutuklandı?

 • Getsemani bahçesindeki sahneyi gözünüzde canlandırın. Zeytin ağaçlarının arasında; birden karanlığın içinde ayak sesleri duyulmaya başlıyor, sonra meşalelerin ışıkları görülüyor, bağırışlar duyuluyor… Bu sahneden kim korkmuş gibi görünüyor ve kim cesaretiyle sizi etkiliyor (ayetler 3-6)?

  4. İsa neden öne çıkarak, karanlıkta onu soran askerlerin onu rahatça görebilmelerini sağladı (ayet 4)?

 • İsa “Benim” diyerek Tanrı’nın adını söylüyordu. (“Yahveh” = Ben, Ben’im). Onu tutuklayan kişiler bu sözü duydukları zaman neden yere düştüler (ayet 6)?

  5. Tutuklanması sırasında İsa’nın en çok önemsediği konu neydi?

 • 8. ve 9. ayetler “yüce değiş tokuşu” betimlemektedir. İsa günahkarların yerine geçti ve bunu yapmakla günahkarların Tanrı’nın öfkesinden kaçmalarını sağladı. Bu iki ayetteki sözleri İsa’nın sizi ve sevdiklerinizi kastederek Şeytan’a söylediğini gözünüzde canlandırın. Bu sözleri bu şekilde okuduğunuzda size ne ifade ediyorlar?

  6. Petrus, kılıcıyla adama vururken neyi amaçlıyordu (ayet 10)?

 • Diğer Müjde’ler, burada İsa’nın son mucizesi olarak Malkus’un kulağını iyileştirdiğini yazıyorlar. İsa neden böyle yaptı?

 • Sizce Malkus o gece olanlarla ilgili olarak ailesine ne anlattı?

  7. Birkaç dakika önce İsa Babasından dilekte bulunarak bu sıkıntıdan kendisini kurtarmasını istemişti. Şimdi neden bunu özgür ve lütufkâr bir biçimde kabul ediyordu?

 • Bu sıkıntıyı/çileyi İsa’ya veren kimdir (ayet 11)?

 • Siz kendi çektiğiniz sıkıntılardan İsa’nın 11. ayette söz ettiği şekilde söz edebilir misiniz?

 • Acınızı kimin elinden yaşadığınız --yani çektiğiniz sıkıntının Şeytan’dan mı, kötü insanlardan mı, Tanrı’dan mı geldiği-- ne gibi bir fark oluşturur?

  MÜJDE: 11. ayetteki kâse dünyanın bütün günahları ve pislikleriyle doludur: yani gazetelerde her gün çıkan bütün kötülüklerle (karşılaştırınız: Vahiy 17:4). Bu kâseden içmekle İsa, bütün bu pislikleri, kötülükleri kendi içine almış ve onları kendisine mâl etmiş gibidir. Onun, sen dâhil olmak üzere dünyadaki her günahkârın yerine geçmesi bu şekilde olmuştur.  ***

  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com

  22. TAMAMLANDI! (Yuhanna 19:25-30)  ÖN BİLGİLER:
  Çarmıha gerilme, bir insana işkence etmek için icat edilmiş belki de en vahşice yöntemdi. Çarmıha gerilmiş bir kişinin konuşurken acı duymasına yol açan şey, nefes alırken ağırlığını ayaklarındaki çivilere vermek zorunda olmasıydı.

  İsa çarmıhta asılı dururken aslında cehennemdeydi, çünkü Tanrı tarafından terk edilmişti.

  İsa’nın sevdiği öğrenci aslında Yuhanna’nın kendisiydi. (ayet 26)


  1. Ayetler 25-27

 • Sizce neden İsa’nın çarmıhın dibinde toplanmış dostlarının çoğu kadındı? (Sizce, rahata erme ihtimali kalmayan bir acıya tanıklık etmek bakımından, erkeklerle kadınlar arasında bir fark var mıdır?)

 • İsa’nın annesi olan Meryem neden Oğlu’nun çarmıhından uzak kalamadı?

 • Bu durumdayken Meryem’in yaşadığı en büyük zorluk sizce neydi?

 • O durumda Meryem ne olmasını umut ediyordu? Bir mucize gerçekleşmesini mi yoksa Oğlu’nun bir an önce ölmesini mi? Nedenlerinizi söyleyiniz.

 • Meryem İsa’nın aşağılanmasına tanık olurken hâlâ onun Tanrı’nın Oğlu olduğuna inanıyor muydu? Nedenlerinizi belirtiniz?

 • Oğlu’nun son sözleri Meryem için ne ifade ediyordu? İsa’nın ölmek üzereyken annesine hiçbir şey söylemediği bir durumu hayal edin.

 • İsa neden annesini başka birinin değil de Yuhanna’nın sorumluluğuna teslim etti? (İsa’nın ölümünden sonra Meryem kalan dört oğlunun yanına dönseydi ne fark ederdi? Onların henüz İsa’ya iman etmediklerine dikkat ediniz.)

 • Sizce İsa bu olay vasıtasıyla sizin anne babanızla ilişkiniz konusunda nelere dikkat çekmek istemiş olabilir?

  2. Ayetler 28-29

 • Çarmıha gerilen insanların aşırı derecede susamalarının çeşitli nedenlerini düşününüz.

 • İsa çarmıha gerildikten sonra sudan başka neyin susuzluğunu çekti?

 • İsa bir keresinde bir kalabalığın önünde, “Bir kimse susamışsa bana gelsin, içsin” demişti (Yuhanna 7:37). İsa Diri Su’yun sahibi olduğu halde neden şimdi büyük bir susuzluk çekmek zorunda kalıyordu?

  3. Ayet 30

 • Çalışma yöneticisi, Matta 3:15 ayetini okumalıdır; yani İsa’nın vaftiz olmadan hemen önce söylediği sözleri. Bu sözleri ayet 30 ile karşılaştırınız.

 • İsa’nın sizin yerinize doğruluğu Tam olarak yerine getirdiğine (yani Tanrı’nın bütün emirlerine sizin yerinize tam olarak uyduğuna) inanıyor musunuz?

 • “İsa öldü” ifadesiyle “İsa ruhunu verdi” ifadesi arasındaki fark nedir?
  İsa’nın son saatleriyle, ölümüne tanık olduğunuz birinin son saatlerini karşılaştırınız. (İsa’nın davranışını bu denli benzersiz kılan neydi?)  ***

  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com

  23. BOŞ MEZARIN DIŞINDA (Yuhanna 20:11-18)  ÖN BİLGİLER:
  (Çalışma yöneticisi, Mecdelli Meryem’in geçmişiyle ilgili bir bilgi içeren Luka 8:1-3 ayetini okusun.)

  Öğrencilerin aksine Mecdelli Meryem en acı verici sona kadar çarmıhın dibinde durdu, hatta İsa’nın gömülmesine de tanıklık etti (Matta 27:61).

  “Rabbuni” sözü (ayet 16) İncil’de sadece iki yerde geçer. ‘Rabbi’ (öğretmen) sözünden daha güçlü bir anlamı vardır.


  1. İçinde yedi kötü ruh varken sizce Meryem’in yaşamı nasıldı? (Onun her günü nasıl geçiyordu? Kişisel ilişkileri nasıldı? Kötü ruhların yol açtığı “nöbetler” nasıl oluyordu? vs.)

 • İsa ile birlikte ülkeyi dolaştığı yıllarda sizce Mecdelli Meryem’in hali nasıldı?

 • Mecdelli Meryem İsa’yı ne tür bir sevgiyle seviyordu (ayetler 13,16,18)?

  2. Mecdelli Meryem’in acı dolu en son ana kadar çarmıhın dibinde durması, hatta İsa’nın gömülmesini izlemesi bize onun hakkında ne gösteriyor?

 • Sizce Meryem İsa’nın ölümünden sonraki o iki gece bir günü nasıl geçirmiş olabilir?

  3. Meryem, mezar boş olduğu halde neden mezarı terk etmek istemedi (ayet 11)?

 • İsa’nın cansız bedenini görememek ve artık ona dokunamamak Mecdelli Meryem için neden çok zordu?

  4. Meryem mezarın içinde iki melek gördüğünde neden hiç de şaşırmış görünmedi? Farklı açıklamalar üzerinde düşününüz (ayetler 12-13).

  5. Meryem İsa’yı gördüğünde ve onunla konuştuğunda neden onu tanımadı –çeşitli açıklamalar üzerinde düşününüz (ayet 14).

 • Kederli bir anınızda İsa’nın sizin çok yakınınızda olduğu ama sizin onu fark etmediğiniz oldu mu? Eğer olduysa, bu nasıl bir durumdu?

  6. Neden melekler de İsa da Meryem’e neden ağladığını sordular –cevabı zaten biliyor olmalıydılar?

 • İsa, cevabı bildiği halde neden senden gözyaşlarının sebebini söylemeni ister?

 • Sizce Mecdelli Meryem’in gözyaşları boşuna mıydı? Nedenlerinizi söyleyiniz.

 • Gözyaşlarımızın boşuna olup olmadığını nasıl bilebiliriz?

  7. Meryem sonunda İsa’yı nasıl tanıdı (ayetler 15-16)?

  8. İsa, Meryem’in duygularına kapılıp gitmesini neden istemedi (ayet 17)?

 • İsa’nın bir insan olarak bulunduğu bu durumdaki davranışından biz ne öğrenebiliriz?

  9. O dönemde kadınların tanıklığı mahkemelerde kabul edilmezdi. Neden İsa ilk önce bir kadına göründü ve böylece açıkça onu dirilişin ilk tanığı yapmış oldu?

 • İsa, toplumundaki eşitliksiz kurallara; örneğin ayrımcı uygulamalara ya da Şabat günüyle ilgili katı düzenlemelere bağlı değildi. Buna rağmen neden Mecdelli Meryem’i on ikinci öğrencisi yapmadı? Sizce İsa’nın dirilişi Mecdelli Meryem’in yaşamını nasıl değiştirdi?

 • İsa’nın dirilişi sizin yaşamınıza nasıl bir umut getiriyor?

  10. Sizce İsa’nın dirilişi Mecdelli Meryem’in yaşamını nasıl değiştirdi?

 • İsa’nın dirilişi sizin yaşamınızın geri kalanına nasıl bir umut getiriyor?


  ***

  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com

  24. GÖRMEDEN İNANMAMAK! (Yuhanna 20:19-29)  ÖN BİLGİLER:
  Tomas’ın söylediği sözler Yeni Antlaşma metinlerinde sadece üç kez geçmektedir.

  (Çalışma yöneticisi Yuhanna 11:7-8,16 ve 14:5-6 ayetlerini okuyabilir.)

  1. Tomas’ın karakter yapısındaki olumlu özellikler nelerdi? Ve olumsuz olanlar nelerdi?

 • Sizce İsa böyle bir kişiyi neden öğrencisi olarak seçmiş olabilir?

 • Tomas’ın İsa’nın dirildiği pazar gününün akşamında, diğer öğrencilerle birlikte olmamasının olası nedenlerini düşününüz.

  2. Öğrencilerden bazıları boş mezarı ve çözülmüş keten bezlerini görmüşler, Mecdelli Meryem’in tanıklığını duymuşlardı. Bu adamlar o noktada İsa’nın dirildiğine iman etmişler miydi (ayet 19)?

  3. Şu üç şey İsa’nın dirilmesinin gerçekten olduğunu kanıtladığı halde Tomas neden buna inanmamakta ısrar etmişti: 1) Eski Antlaşma peygamberlikleri 2) Bizzat İsa’nın önceden söylediği sözler ve 3) Tomas’ın en iyi on arkadaşının tanıklıkları (ayet 25)?

 • Şunlardan hangisi sizin için daha anlaşılırdır: Tomas’ın bütün bu kanıtlardan dolayı diriliş olayına inanması mı yoksa hâlâ inanamaması mı?

  4. Sizce, görmeden inanılması en güç olan şey nedir? (İçinizden de cevap verebilirsiniz.)

  5. Ertesi hafta boyunca Tomas sevinç dolu öğrenciler arasında, mutlu olmak için bir sebebi olmayan tek kişiydi. Bu sekiz gün boyunca sizce kendisini nasıl hissetmiş olabilir?

 • Tomas yine de neden, ayrılıp gitmek yerine diğer öğrencilerle bir arada kalmaya devam etti?

 • Tomas o noktada arkadaşlarını terk etseydi ona ne olurdu?

 • Hristiyan inancının gerçekliğiyle ilgili bazı şüpheler duyduğumuz zaman Hristiyan cemaatimizi terk edersek bize ne olur?

  6. Tomas bir hafta sonra kendi sözlerini dirilmiş Rab’bin ağzından duyduğunda neler hissetmiş olabilir (ayet 27)?

 • Tomas’ın parmağını İsa’nın yarasına dokundurduğunu gerçekten düşünüyor musunuz? Nedenlerinizi söyleyiniz.

 • Bu olay aracılığıyla Tomas, İsa’nın çarmıhının anlamı hakkında ne gibi yeni şeyler öğrendi?

  7. Tomas bütün Yeni Antlaşma metinlerinde İsa’ya, “Tanrı’nın Oğlu” ifadesinin ötesinde, “Tanrı” diyen ilk kişidir (ayet 28). İsa’nın bizzat Tanrı olduğuna inanmak neden bu kadar önemlidir?

 • Siz de İsa hakkında Tomas’ın yaptığı şekilde iman ikrarında bulunabilir misiniz?

  8. 29. ayet bugün size kişisel olarak ne söylüyor?

 • Tanrı’nın merhametine ve yardımına, bu merhamet ve yardımı henüz tecrübe etmeden önce bile inanmaya sizce neden ihtiyacımız vardır?

  9. Bu metne göre, İsa, ona iman etmek isteyen ama edemeyen birine nasıl davranır?

 • Kuşkularla mücadele eden bir imanla hiç kuşkulanmamış bir iman arasındaki fark nedir?

  MÜJDE: İsa çarmıhta asılı durumdayken, görmeden inanıyordu. O anda Tanrı’nın sadece lanetini tecrübe edebiliyordu ama yine de Tanrı’ya ‘Tanrı’m’ diye hitap etti (Matta 27:46). İşte o, bütün kuşkucu Tomas’ların cezasını bu şekilde çekti ve bu şekilde, bize şimdi bile yardım etmeye gücü vardır.  ***

  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com

  25. BENİ SEVİYOR MUSUN? (Yuhanna 21:15-19)


  ÖN BİLGİLER:
  Dikkat ederseniz, Petrus, daha önce İsa’yı kaç kez inkâr etmişse, şimdi de ona olan sevgisini aynı sayıda ifade ediyor. Ayrıca Matta 26:23’e de bakınız.


  1. Farz edin ki arkadaşınızı aldattınız. Onunla tekrar bir araya geldiğinizde aniden size şöyle bir soru sordu: “Beni, diğerlerinin sevdiğinden daha çok seviyor musun?” Acaba onun size bu soruyu hangi nedenle sorduğunu düşünürdünüz?
 • İsa Petrus’a, onu diğerlerinden daha çok sevip sevmediğini neden soruyor? (ayet 15)?

  2. Orijinal Grekçe metinde Petrus cevabını İsa’nın sorusunda kullandığından başka bir kelimeyle veriyor (İsa “Beni seviyor musun?” diye soruyor, Petrus, “Evet, ben senin dostunum” diye karşılık veriyor.) Petrus neden kelimeyi değiştiriyor? (ayetler 15-16)?
 • Bu üçüncü soruda İsa, kelimeyi değiştirerek Petrus’un baştan beri kullandığı kelimeyi kullanıyor (Benim dostum musun?). Acaba İsa neden böyle yapıyor (ayet 17)?

  3. İsa sorusunu üçüncü defa sorduğunda Petrus neden üzülüyor? Olası açıklamalar üzerinde düşününüz.
 • Petrus Rabbini inkâr etmeden önce ona olan sevgisinden % 100 emindi. Sizce o zaman Petrus’un sevgisi gerçek miydi? Nedenlerinizi söyleyiniz.
 • Petrus’un İsa’ya olan sevgisinin nedeni nedir?

  4. İsa bugün de aynı soruyu sana soruyor: “Beni seviyor musun?” Bu soruya cevap vermek senin için zor mudur yoksa kolay mı? Neden?

  5. İsa neden bu soruyu açıktan, diğer öğrencilerin önünde soruyor?
 • İsa Petrus’u neden üç kez görevlendiriyor?
 • Eğer bu konuşma olmasaydı, Petrus’un geleceği muhtemelen nasıl olurdu?

  6. Bir Hristiyan cemaatinde kuzuları otlatmak, koyunları gütmek ve koyunları otlatmak pratikte ne demektir?
 • Bu olay Petrus’un o günden itibarenki vaazlarını nasıl etkiledi?
 • Bir Hristiyan cemaatinde “çoban” olan ama İsa’yı sevmeyen bir insan hayal etmeye çalışın. Böyle bir kişi, görevini nasıl yapardı?
 • Bu ayetlere göre, İsa’nın bir görev verdiği kişiler nasıl kişilerdir?

  7. Petrus bir ay önce ölüm korkusundan dolayı İsa’yı inkâr etmişti. 18 ve 19. ayetlerde İsa, Petrus’un şehit olacağını önceden bildiriyor. Sizce Petrus bu ilahi bilgiyi nasıl karşıladı ve yaşamının geri kalanını bu bilgiyle nasıl yaşadı?
 • Petrus neden artık ölümden korkmadı?
 • Eğer siz, sadece yaşamınızla değil, ölümünüzle de Tanrı’yı yücelteceğinizi öğrenseydiniz, bunu nasıl karşılardınız (ayet 19)?

  8. Daha önce siz de Petrus gibi İsa’yı inkâr etmiş olabilirsiniz. Öyle bile olsa, İsa, Petrus’a verdiği emrin aynısını bugün de size veriyor: “Beni takip et”. Ona ne cevap vereceksiniz?  ***


  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com