NUH tamami

1. NUH BİR GEMİ İNŞA EDİYOR
2. TUFAN
3. YENİ BİR BAŞLANGIÇ
4. NUH’UN ANTLAŞMASI VE NUH’UN GÜNAHI

Print all lessons

? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com


1. NUH BİR GEMİ İNŞA EDİYORYaratılış 6:5-12
ÖN BİLGİLER: Adem’le Nuh arasındaki dönemde insanlık Tanrı’nın yasası olmadan yaşadı. Tek yasaları, “Altın Kural” denen şu kuraldı: Her şeyde, “inşaların size nasıl davranmalarını istiyorsanız siz de onlara öyle davranın” (Matta 7:12).
Nuh’un oğul sahibi olmak için dönemindeki diğer erkeklerden çok daha uzun süre beklemesi gerekti. Üç oğlu doğduğunda Nuh 500 yaşındaydı (5:28-32).

6:5-7 ve 11-12
 • 5,11 ve 12. ayetlerde, dünyadaki gündelik hayatın nasıl tarif edildiğini düşünüyorsunuz?
 • Nuh’un zamanıyla bizim zamanımızı karşılaştırın.
 • 6. ve 7. ayetlerde sizce Tanrı nasıl bir varlık olarak anlatılıyor?
 • Sizce insanlar Tanrı’yı bilmedikleri için mi yoksa başka bir nedenle mi zorbalıkla doluydular?
 • Hristiyanlar günümüzdeki şiddet tufanını (yoğun şiddeti) nasıl azaltmaya / engellemeye çalışmalıdırlar?
 • Neden Tanrı insanların yanı sıra hayvanları bile yok etmeye karar verdi (7,13)?

  6:8-10
  9. ayette Nuh’u tarif eden iki sözcük var: “doğru” (tsaddik) ve “suçsuz” (tamim). Doğruluk, Kutsal Kitap’taki en önemli sözcüklerden biridir. Bir insanın Tanrı’nın gözünde makbul olduğunu (Tanrı’nın onu kabul ettiğini) gösterir.
 • 8. ve 9. Ayetleri dikkatle okuyun ve kendi zihninizde Nuh’un Tanrı’yla ve komşularıyla ilişkisini resmetmeye çalışın. Bu ilişki hakkında neler söyleyebilirsiniz?
 • Acaba Nuh imanı nedeniyle mi yoksa davranışı nedeniyle mi doğru idi? Gerekçelerinizi belirtiniz.
 • Böyle yaygın ahlak bozuklukları içinde bile Nuh imanını sizce nasıl koruyabildi?
 • Nuh’un çağdaşları sizce onun hakkında neler hissediyorlardı?

  6:13-16
  Geminin toplam alanı üç katta 1000 metrekare idi. Günümüzdeki bir petrol tankeri kadar büyüktü. Bunun demir çağından önce olduğuna dikkat edin. Nuh’un zamanında göktaşlarından ara sıra bir miktar demir çıkartılabiliyordu; hepsi bu.

 • Geminin ölçülerini metreye çevirin. Geminin eni, boyu ve derinliği ile ilgili olarak ne emredildi?
 • Normal bir gemiyle Nuh’un gemisi arasındaki farklar nelerdi?

  6:17-22
  Bazı Eski Antlaşma yorumcuları, 5:32, 6:3 ve 7:6 ayetlerinden, Nuh’un gemiyi yüz yıldan uzun bir süreden beri inşa etmekte olduğu sonucunu çıkarmışlardır. Eğer bu çıkarım doğruysa o bu büyük projeye başladığında hiç oğlu yoktu. Babası Lemek henüz hayattaydı; Lemek tufandan beş yıl önce öldü.
 • İnşaat sürecinin farklı aşamaları hakkında düşünün. Nuh acaba spesifik olarak ne gibi zorluklarla karşılaşmıştı?
 • Deniz kıyısı olmayan bir ülkede Nuh büyük bir gemi yaparken, ülke halkı sizce bu durumu nasıl yorumluyordu?
 • Petrus Nuh’u “Doğruluk yolunu bildiren” diye tarif ediyor (2. Petrus 2:5) ve İbranilere Mektup’un yazarı onun “iman aracılığıyla dünyayı yargıladığını” söylüyor ( İbraniler 11:7). Bu, Nuh gemiyi inşa ederken çağdaşı olan insanlara vaaz verdiği anlamına gelir. Yüz yıl boyunca kimsenin tövbe etmemesi nasıl mümkün olabilmiştir?
 • Sizce Nuh’un babası ve kardeşleri onu bir gemi inşa etme projesi hakkında ne düşünüyorlardı (5:28-30)?
 • Ya Nuh’un karısı? Acaba o ne gibi zorluklarla karşı karşıyaydı?
 • Nuh’un oğulları gemi inşa edilirken doğdu. Onların çocukluk yıllarını akranlarının çocukluklarıyla karşılaştırın.
 • Tanrısız ailelerden gelen ama Nuh’un oğullarıyla evlenmeyi kabul eden kızları düşünün. Onların bunu yapmasını ne sağlamıştı? İhtimaller üzerinde düşünün.

  Uygulama:
 • Sizin de Nuh’un gemiyi yapma işinde olduğu kadar imanla çalışmanız gereken ve Tanrı’nın size vermiş olduğu görev nedir?
 • Çevremizdeki dünyanın eleştirilerine cesaretimizi kaybetmeden nasıl dayanabiliriz?
  MÜJDE:
  Nuh Tanrı’nın gözünde doğru idi çünkü Tanrı’nın merhametine iman ediyordu. Gemiyi doğru bir kişi olmak için inşa etmedi, zaten doğru bir kişi olduğu için inşa etti. “İmana dayanan doğruluğun mirasçısı oldu” (İbraniler 11:7).

  ***


  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com

  2. TUFAN  Yaratılış 7

  ÖN BİLGİLER. Şu ayetler Nuh’un yaşamıyla ilgili Yeni Antlaşma’da bulunan bir yorumu içermektedir: “İman sayesinde Nuh henüz olmamış olaylarla ilgili olarak Tanrı tarafından uyarılınca, Tanrı korkusuyla, ev halkının kurtuluşu için bir gemi yaptı. Bununla (bazı çevirilerde “imanla”) dünyayı yargıladı ve imana dayanan doğruluğun mirasçısı oldu” (İbraniler 11:7).
  Ayet 1. Burada bir kez daha Nuh’a ‘doğru’ (tsaddik) deniyor.
 • İbraniler 11:7’ye göre Nuh tam olarak neye iman etmişti?
 • İbraniler’deki bu ayete göre imanla doğruluk birbiriyle ne şekilde ilgilidirler?
 • Nuh’un imanı karısının, oğullarının ve gelinlerinin hayatlarını nasıl etkiledi?
  7:1-5
 • Nuh yüz yıllık sessizliğin ardından tekrar Tanrı’nın sesini duyduğunda sizce neler hissetti (2-4)?
 • Kısa süre sonra dünyada bu boyutta bir felaket olacağını aniden öğrenseniz nasıl tepki verirdiniz (4)?
  7:6-16
  O zamanlarda hayvanlar nispeten evcildiler, çünkü avlanmıyor ve yenmiyorlardı.
 • Sizce Nuh bütün o hayvanları gemiye girmeye sadece bir hafta içinde nasıl ikna etti (2-3, 8-9, 14-16)?
 • Nuh’un komşuları hayvanların tuhaf göçünü gördükleri zaman sizce neler hissettiler?
 • Nuh’un gelinlerinin aileleri ne Tanrı’ya ne de gemiye inanıyorlardı. Sizce bu genç kadınlar gemiye kendi imanlarına dayanarak mı yoksa kayınpederlerinin imanına dayanarak mı bindiler?
 • Rab neden Nuh’un kapıyı kapamasını istemedi (16b)?
  11-12, 17-24. Dünya muhtemelen kalın bir bulut tabakasıyla sarılmıştı ve bulutlar aniden yırtıldı, parçalandı (Yaratılış 2:5-6’nın bazı çevirileri böyle bir izlenim uyandırmaktadır). İsa Nuh’un zamanını dünyanın sonunda olacaklara benzetir: “Nuh'un gemiye bindiği güne dek, tufandan önceki günlerde insanlar yiyip içiyor, evlenip evlendiriliyorlardı. Tufan gelinceye, hepsini süpürüp götürünceye dek başlarına geleceklerden habersizdiler. İnsanoğlu'nun gelişi de öyle olacak.” (Matta 24:38-39).
 • Nuh’un çağdaşlarını ne tür şeyler ilgilendiriyordu? Bizim çağdaşımız olan insanlarla karşılaştırın.
 • Nuh bir felaketin geleceğini yüz yıldır duyurmakta olduğu halde felaket gerçekleştiğinde neden herkes çok şaşırdı?
 • Tufan’ın birinci gününde insanların kendilerini ve çocuklarını ne şekilde kurtarmaya çalıştıkları üzerinde düşününüz (21-23).
 • Nuh’un çağdaşları ölümle yüz yüze geldikleri sırada Nuh’un vermiş olduğu vaazlar hakkında sizce neler düşünmüşlerdir?
 • Çağımızın yeni ateistleri sonunda Hristiyanların haklı çıktıklarını ne zaman kabul etmek zorunda kalırlar?
 • Bütün yeryüzünün yavaş yavaş suyla dolduğu kırk günlük süre boyunca Nuh’un ve ailesinin akıllarından ne tür düşünceler geçmiş olabilir?
 • Sizce Nuh ve ailesi geminin içinde zamanlarını nasıl kullandılar (24)?
  Petrus mektubunda geminin aslında vaftizin ön gölgesi / prototipi olduğunu yazıyor: “O gemide birkaç kişi, daha doğrusu sekiz kişi, suyla kurtuldu. Bu olay, vaftizi simgeliyor. Bedenin kirden arınması değil, Tanrı'ya yönelen temiz bir vicdanın dileği olan vaftiz, İsa Mesih'in dirilişi sayesinde şimdi sizi de kurtarıyor” (1 Petrus 3:20-21).
 • Hristiyan vaftiziyle Nuh’un gemisi arasındaki ortak özellikler nelerdir?
 • Petrus’un sözlerinde vaftizin bizim Tanrı için yaptığımız bir şey değil, Tanrı’nın merhameti nedeniyle bizim için yaptığı bir şey olduğunu hangi ifade gösteriyor?

  ***  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com

  3. YENİ BİR BAŞLANGIÇ  Yaratılış 8
  1-5
  1b (1. ayetin ikinci kısmı), Kutsal Kitap’ın başlangıç ayetlerine benzer. İbranice kelimenin orijinali “rüzgâr” anlamının yanı sıra ruh/Ruh olarak da çevrilebilir. Gemide bir dümen mevcut değildi, geminin manevra yapamamasının ve yönlendirilememesinin nedeni budur. Nuh ve ailesinin gemide bir yıldan fazla zaman geçirmek zorunda kalacağını henüz hiçkimse bilmiyordu.
 • Nuh ve ailesinin, dünyada kendilerinden başka insan kalmadığını bilmeleri onlara neler hissettirmiş olabilir?
 • Gemide geçen bu bir yılı Nuh ve ailesi için zorlu bir iman sınavına dönüştüren faktörler üzerinde düşününüz.
 • Nuh ve ailesi için umut veren şey neydi?
 • Kendi hayatınızdaki ne tür zorlukları Nuh’un gemide karşılaştığı güçlüklerle mukayese edebilirsiniz?
 • (4. ayet) Gemi bir dağın doruğunda durana kadar kaç ay geçmişti (4, 7:11’le karşılaştırın.)?
 • Günümüzde Ararat Dağı Türkiye ve Ermenistan sınırı bölgesinde Kürtlerin yaşamakta olduğu bir yerdir (haritaya bakınız). Burası tarihi boyunca ulaşılması zor olan bir yer olmuştur. Orada, kısmen karla kaplı halde büyük bir gemi iskeletinin görüldüğüne dair söylentiler hakkında ne düşünüyorsunuz?
  6-12
 • Tüm bu detaylar Kutsal Kitap’ta neden yazılmıştır?
 • Nuh’un kuşları gemiden göndermesinin sebebi neydi?
 • Toprağın kurumasına kadar kuzgunun dışarıda kaç ay geçirmesi gerekmekteydi (4,6,14)?
 • Bu üç güvercin Nuh’a yer yüzeyinin ne ölçüde kuruduğuna ilişkin ne gösteriyordu (8-12)?
  -Onlar neden zeytin ağacı yapraklandıktan sonra bile iki ay daha beklemek zorundaydı? Bunun olası nedenleri hakkında düşününüz.
  13-19
 • Gemide yaşarken çatının olması ve olmaması arasındaki farklar neler olabilir (13)?
 • İnsanlar için bir yıl süren hapis hayatından özgür oldukları gün en güzel şey ne olabilir (16-17)?
 • İnsanların ve hayvanların gemiyi terk edişinde ilginç olan şey ne olabilir (18-19)?
 • Gemiyi terk ediş, ne bakımdan dünyanın sonunun ve yeni Yaratılışın başlangıcının bir ön-simgesidir / prototipidir?
  20-22.
  Bu ayetler bize insanlığın Musa’nın yasası verilmeden önce bile temiz (kurban olarak sunulmaya uygun) hayvanlar hakkında kabaca bir fikirleri olduğunu gösteriyor.
 • Nuh gemiye temiz hayvanlardan yedişer çift almıştı (7:2).
 • Nuh neden yeni dünyaya ayak bastıktan sonra ilk iş olarak Tanrı’ya bir sunak yapmayı istemiş olabilir (20)?
 • Tanrı neden vaadini, kurbanın kokusunu koklamadan önce değil de kokladıktan sonra verdi (21)?
 • 21. ayette verilen sözün anlamı ne olabilir? 22. ayetin başlangıcına ve 2. Petrus 3:7 ‘ye de bakınız.
 • 6:5 ve 8:21 ayetlerini mukayese ediniz. Bu ayetler insanlığın düşüş’ten (ilk günahtan / orijinal günah) önceki ve sonraki haliyle ilgili olarak bize neler göstermektedir?
 • İnsanın içine kök salmış olan kötülük günümüzde kendini nasıl gösteriyor?
 • İklim değişikliği ya da nükleer savaş olsa da olmasa da dünyanın sonuna kadar değişmeyecek olan şeyler nelerdir(21-22)?
  Uygulama:
 • Bu öykünün kendi hayatlarımıza etki edebilecek mesajı nedir?
 • Günümüz insanının tarihi bir sel felaketine inanmakta zorlanmasına sebep olabilecek şeyler nelerdir (Gerçi İsa buna inanıyordu)?
 • Bu öykünün tarihte gerçekten de yaşandığını bize gösteren kanıtlar nelerdir? Örneğin jeolojik veya genetik kanıtlar).
  MÜJDE: Tufan, ilk günahı silmemiştir. İnsanın düşünceleri ve planları Tufan’dan sonra dahi bencilce ve kötücüldü ve hâlâ da öyledir. Ancak Nuh’un kurban sunusu İsa’nın ölümünün bir ön görünümüdür (prototipidir). İnsanların günahlarının affedilmesi ve yeni bir başlangıç yapılması için bu kanın akıtılması gerekiyordu.

  ***  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com

  4. NUH’UN ANTLAŞMASI VE NUH’UN GÜNAHI  Yaratılış 9
  1-4
  Tufandan sonra inşalar ve hayvanlar arasındaki ilişki değişti.
 • Rab neden Nuh’un ailesini, aynen Yaratılış’ın 5. ve 6. günlerinde söylediği kutsama sözleriyle kutsadı (1. ve 7. ayetler… Karşılaştırınız Yaratılış 1:22-28).
 • Bu aşamada Tanrı’nın insanlarla hayvanlar arasındaki ilişkiyi neden yeniden düzenlemek istediğini düşünüyorsunuz (2)?
 • İnsanların hayvansal ürünlerini yemesine bugüne kadar izin verilmemiş olsaydı ne olurdu (3)?
 • Bu düşüş-sonrası /ilk günah sonrası dünyada, insanlarla hayvanlar arsında neden bir savaş durumu olmalıdır?
 • Kan yeme yasağı Eski Antlaşma’daki kurbanlarla ve İsa’nın ölümüyle ne bakımdan ilgilidir (4)?

  5-7
  Hatırlayacağımız gibi Tufan’dan önce kötülük yeryüzünde çok yaygındı (6:5). Bu ayetler bu dünyada bir hukuk sisteminin başlangıç noktası olarak değerlendirilirler.
 • Her bireyin doğru olarak kabul ettiği şeyi yapması bir toplum için neden iyi değildir?
 • Herhangi bir hukuk sisteminin ardındaki güç neden Tanrı olmalıdır? İnsan neden yeterli değildir?
 • Tanrı katiller için ölüm cezasının doğruluğunu nasıl açıklıyor?
 • Tanrı ölüm cezasıyla ilgili olarak genel olarak ne düşünüyor? (Romalılar 13:4 ile karşılaştırın).
 • Bu ayetler insanın değeri sorununa ne şekilde ışık tutuyor?
 • Nuh’un ülkesinde geçerli olan yasanın, kötülüğün ve zorbalığın kontrol altına alınması bakımından ne türlü kısıtları / yetersizlikleri var?

  8-17
  Tanrı Nuh’al bir antlaşma yapacağını vaat etmişti (6:18). Şimdi bu antlaşmayı yapıyor.
 • Neden Tanrı’yla Yaratılış arasında tam bu aşamada bir antlaşma yapılması gerekiyordu (8-11)?
 • Tanrı, ilk antlaşmasını neden sadece insanlarla değil, bütün Yaratılış ile yapmayı istedi (10)?
 • Bir antlaşmanın yürürlüğe girdiğini gösteren görünür bir işaretin olması neden önemlidir (12-16)?
 • Bulutlar arasında bir gökkuşağı gördüğünüz zaman Tanrı sizin, örneğin küresel ısınma konusunda ne düşünmenizi istiyor?
  18-23
 • Sizce Nuh şarap içerken ne yaptığını biliyor muydu, bilmiyor muydu (20-21)?
 • Gemiyi inşa eden ve Kelâm’ı vaaz eden Nuh’la, 21. ayette anlatılan Nuh’u kıyaslayın?
  Babalarının çıplak bedeninin görmek Nuh’un oğulları için neden şok edici bir şey oldu (22-23)?
 • Anne babalarını sarhoş halde görmek genellikle çocukları nasıl etkiler?
 • Kutsal Kitap neden kahramanlarının günahları hakkında sessiz kalmıyor?
 • Bir Hristiyan’ın alkolle ilişkisi nasıl olmalıdır? (Alkolizmin yaygın olduğu bir ülkede?)

  24-27 (Zaman sınırlıysa bu kısmı atlayabilirsiniz.)
  Bu sözler ırkçı önyargıları ve baskıları, hatta kölelik ve appartheid gibi uygulamaları savunmak için kullanılmıştır. Bu son derece yanlıştır. Çünkü a) Kutsal Kitap’ın hiçbir yerinde “ırk” sözcüğü geçmez ve b) Kenan’ın torunları arasında siyah insanlar da beyaz insanlar da vardı. Yahudiler ve Arapların Sam’ın soyundan, Avrupalıların ise Yafet’in soyundan oldukları düşünülüyor.

 • Sizce bu lanetleme Kutsal Kitap’ta neden bulunuyor?
 • Avrupa ve Kuzey Amerika Yafet’e vaat edilen kutsamayı neden kaybetti (27a)?
 • Sizce şu dönemde Afrika’da, Ham’ın soyundan geleler arasında Hristiyan Kilisesi neden gelişmektedir?
  MÜJDE: Sam’ın özel şekilde kutsanması (bereketlenmesi) Tanrı Oğlu ve insanlığın kurtarıcısının onun soyundan geleceği anlamına geliyordu. Ama İsa’da bütün dünya Tanrı’nın müjdesi ve bereketinin paydaşları olarak yeniden seçildi. “Bundan sonra gördüm ki, her ulustan, her oymaktan, her halktan ve her dilden oluşan, kimsenin sayamayacağı kadar büyük bir kalabalık tahtın ve Kuzu'nun önünde duruyordu. Hepsi de birer beyaz kaftan giyinmişti ve ellerinde hurma dalları vardı. Yüksek sesle, «Kurtarış, taht üzerinde oturan Tanrımıza ve Kuzu'ya özgüdür» diye bağırıyorlardı” (Vahiy 7:9-10).

  ***

  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com