RUT

1. NAOMI HER ŞEYİNİ KAYBEDIİYOR (Rut 1:1-13)
2. SENIİN TANRIN BENİM TANRIM OLACAK (Rut 1:14-22)
3. HER ŞEYİ DEĞİŞTİREN BİR BULUŞMA (Rut 2:1-23)
4. KORU BENİ (3:1-18)
5. İSA’NIN ANNESİ (Rut 4:1-22)

Print all lessons

? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com


1. NAOMI HER ŞEYİNİ KAYBEDIİYOR (Rut 1:1-13)İLK OLARAK:
Rut kitabının konusu hakimlerin egemenlik sürdüğü zamanlarda (yani M.Ö1380, 1080 arasında) geçer.

Kitaba göre Beytlehem küçük bir köy olduğuu halde iki önemli kralın doğum yeri olmuştur.

Hakimlerin egemenlik sürdüğü günlerde İsrail’de kıtlık başladı ve bundan dolayı Elimelek de ailesiyle birlikte mülteci olarak Moav’a kaçmak zorunda kaldı.
İsrail ile Moav arasındaki ilişkiler iyi değildi. Hakimler kitabına göre (11:17-18) Moav Kralı İsraillilerin kendi topraklarından geçmesine izin vermedi. Ayrıca Moav Kralı bir peygamberi İsraillilere lanet okumaya gönderdi (Çölde Sayım 22).
Yasa‘nın Tekrarı 23:3 ”Ammonlu ya da Moavlı biri RAB‘bin topluluğuuna girmeyecek. Onların soyundan gelenler de onuncu kuşağa dek asla RAB`bin topluluğuna girmeyecek.”
„İsrailliler çölde yürürken, Sittim’de yaşarken erkekleri Moavlı kadınlarla zina etmeye ve Baal-Peor`a bağlanmaya başladılar. Allah‘ın İsrailliler’e gönderdiği hastalıktan dolayı 24.000 kişi öldü“ (Çölde Sayım 25:1-9).
O zamanlarda Kemoş Moavlılar’ın en önemli ve en büyük tanrısıydı. Bu tanrıyı yatıştırmak için çocuklar yakmalık sunu olarak sunuluyordu (2.Krallar 3:27). Onların düşüncelerine göre yalnızca çocuk kurbanı sunmakla kriz zamanlarından kurtulabilirlerdi.
Hem İsrail’de hem de Moav’da eski İbranice konuşulduğundan dolayı dille ilgili bir sorun yoktu.

SORULAR
Elimelek’in ailesinin felaketleri
 • Elimelek ve ailesi Moav’a taşındığında acaba ne tür sorunlarla karşılaştılar (iş, ev, komşular, insan ilişkileri, din... konularında) (ayet 1,2)?
 • Naomi Moav’da yaşarken onun eşi öldü. Size göre Naomi ne düşünüyordu? (Allah hakkında? Kendisi ve oğulların geleceği hakkında?) (Ayet 3)
 • Tek bir ebeveyn, çocukları (özellikle gençleri) büyütürken ne tür sorunlarla karsşılaşabilir?

 • Kayınvalide ve gelinin arasındaki ilişkiler her yerde ve her kültürde neden oldukça zordur (Ayet 4)?
 • Naomi’nin ve kızların ilişkilerinde ne tür zorluklar olmuş olabilir?
 • Naomi’nin ve Moavlı gelinlerin ilişkileri çok iyi ve yakındı. Sizce bu durum Naomi’nin sayesinde mi yoksa kızların sayesinde mi böyle oldu?
 • 5. ayete göre Mahlon ve Kilyon belki aynı yılda ve yaklaşık 20 yaşındayken ölmüş. Bu kadar genç adamlar acaba neden ölmüş olabilir?
 • Mahlon’un ve Kilyon’un cenaze gününde Naomi Allah’a acaba ne söylemiş olabilir?
 • Naomi onun her şeyini kaybetmesinden sonra neye/nelere dayanarak bu durumla başa çıkabildi?
 • Naomi Yahudi’ydi ve gelinler Yahudi değildi. Gelinlerin belki kayınvalidelerinin imanı/dini hakkında merak ettikleri şeyler vardı. Sizce kayınvalıdenin inancıyla ilgili en merak ettikleri şeyler nelerdi? Özellikle oğuullarını kaybettiğinde, Naomi ne düşünüyordu?

  Eve dönüş yolculuğu başlıyor
 • Naomi kızlarıyla beraber yola çıkmak istediği halde bir süre sonra onların geri dönmesini istedi. Neden acaba (Ayet 6-9)?
 • Orpa ve Rut, Naomi’yle onun memleketine gitmeye karar verip anne-babalarından ve arkadaşlarından ayrıldılar. Ne tür sebepleri ya da gerekçeleri olabilirdi (Ayet 10)?
 • Ayetler 11,13’i tekrar okuyun. Bu ayetlere göre Naomi kızlarına ne söylemek istemiş olabilir?
 • Naomi yaşlı bir kadın olduğu halde kızların geri dönmesini ve yola tek başına davet etmeyş istedi. Niye acaba? Yolu ve hayatın nasıl olacağını bilmiyordu. Yaşlı dul kadın memleketine tek başına nasıl gidebilir ve orada yeni bir hayata nasıl başlayabilirdi?
 • Kocasıyla iki ogğlunu yitiren Naomi sizce nasıl bir insandı? Onun huyu nasıldı? Onun kederleri ve üzüntüleri nasıldı? (Ayetler 1-13‘e bakarak cevap verebilirsiniz.)

 • Naomi’nin özelliklerinden hangisini beğeniyorsunuz ya da mümkün olsa onun hangi özelliği sizde olsun isterdiniz?
  SON OLARAK
  Onlar lanetlendiler mi? Elimelek’in Moavlı komşuları belki de onların kötü şeyler yapıp yapmadıklarını merak ediyorlardı. Belki de Tanrı’ya karşı yanlış şeyler yaptıkları için lanetlenmişlerdi? Onlara göre acıların sebebi genellikle bir kişinin hatası ya da kusuruydu. Orpa ve Rut kayınvalidelerinin hayatına baktıklarında onun düşüncelerini ve davranışlarını da öğrenebilirlerdi. Onun görünmeyen Allah’ına yine de iman etmişolduğunu gördüler ve muhtemelen sşaşırdılar. İsrail’in Tanrısının Moavlıların tanrılarından bambaşka olduğunu fark ettiler. Moav’da din insanlara yani imanlılara para, sevgi, sağlık ve başarı sağlamak için vardı. Naomi Allah’a inanmıyor muydu? Bu tür feklaketler bunun için mi oldu? Naomi hiç dua etmezdi mi? Tabii ki o Allah’a inanıyordu ve dua ediyordu. Bunu Kutsal Kitap’ta açıkça görüyoruz.
  Gelecek defa acıları ve bunların nereden geldiklerini konuşacağız.


  ***

  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com

  2. SENIİN TANRIN BENİM TANRIM OLACAK (Rut 1:14-22)


  İLK OLARAK:
  Geçen defa Naomi’nin dönüş yolculuğunun ilk adımlarını incelemiştik. O, kızlarıyla yola çıktıktan sonra vicdanı onu suçlamaya başlamıştı, bu yüzden de onların geri dönmesini istedi. Acaba vicdanı onu neden suçladı? Eğerr kızlar da İsrail’e giderse onların geleceği ve hayatları zor olacaktı. Kızların anne babaları ve evleri Moav’daydı ve orada daha mutlu bir hayat ve evlilik mümkün olabilirdi. İsrail’de ise iyi bir eş bulmak daha zordu. İyi bir İsrailli erkek asla Moavlı bir kadınla evlenmezdi. Bu yüzden Naomi onların Moav’da kalmasını istedi ve bu kararı verdi. Ağlayan kızlarıyla vedalaşmak istedi.
  SORULAR:
  ORPA:
 • Orpa kayınvalidesinden ayrılırken ne gibi şeylerden de vazgeçmek zorunda kaldı? (Mesela Orpa’nın Allah ile olan ilişkisinde nasıl değişiklikler oldu?) (ayet 14-15)
 • Orpa’nın Moav’daki hayatını gözünüzde. Onun hayatı nasıl geçmiş olabilir?
  RUT

 • Rut neden Naomi’yi bu kadar çok seviyordu? Ne gibi sebeplerden dolayı acaba? (ayet 15-16)
 • Naomi kızların hayatı için önemliydi ve onun etkisi büyüktü. Biz de kendi ailemizde nasıl onun gibi davranabiliriz?
 • Rut Allah’a inandı. Onun imanının doğru ve kurtuluş veren bir iman olduğunu nerede görebiliyoruz? (ayet 16-17)
 • Naomi’nin iman ettiği Allah sadece felaketler veren bir Allah gibiydi. Buna rağmen Rut da ona inanmak istedi. Neden acaba? (İsrail’in Tanrısı‘yla Kemoş arasındaki farklar neydi? Allah farklı ya da Kemoş’un verdiklerinden daha önemli şeyler mi verdi?)
 • Rut ’Sen nerede ölürsen ben de orada öleceğim ve orada gömüleceğim’ dedi. Neden o kayınvalidesinin ölümünden sonra bile Moav’a dönmek istemedi ve İsrail’de gömülmeyi diledi (ayet 17)?
 • Ayetler 16-17‘den biz insanların arasındaki sevgi hakkında neler öğrenebiliriz? Ya da İsa’nın sevgisi hakkında?
  NAOMI
 • Naomi Rut’un Moav’a dönmesini istediği halde sonunda üstelemekten vazgeçti. Sizce sebepleri neydi (ayet 18)? Felaketlerini Beytlehemlilere anlatırken Naomi sizce kin duyuyor muydu? Duyuorduysa neden? Duymuyorduysa neden? (ayet 19-21)
 • Naomi ayet 20’de Allah hakkında “Her Şeye Gücü Yeten” ifadesini kullanıyor. Allah’ı neden tam olarak bu niteledi? Naomi felaketlerin Allah tarafından verildiğini düşünüyordu. Böyle düşünmekte haklı mıydı? Yoksa Şeytan mı onu sıkıntıya sokmuştu (ayet 13 ve 20-21)?
 • Ayete 8-9’e göre eşini ve iki oğlunu kaybettikten sonra Naomi Allah’ın iyi olduğuna ve iyilik yaptığına hala güveniyor muydu? Neden güvenebilirdi ya da neden güvenemezdi?
 • Naomi felaketlerin Allah’ın elinden geldğiini düşünüyordu. Eğerr Allah’a inanmak yerine kadere, tesadüfe ya da Şeytan’a inansaydı onun hayatı nasıl olabilirdi?
 • Biz de hem iyi hem de kötü şeylerin Allah’ın istediği şekilde olduğunu ve ”Her Şeye Gücü Yeten” Tanrı’nın elinden geldiğini nasıl bilebiliriz?

  SON OLARAK

  Rut biliyordu ki eğer Naomi tek başına İsrail’e giderse kendisi yalnızca kayınvalidesini değil fakat onun Tanrı’sını da kaybedecekti. Gerçek Tanrı’yla tanışmak için Naomi dışında başka yolları yoktu. Rut Naomi’nin Allah’ında ne gibi iyi şeyler gördü?

  Birinci şey; sevgi. Rut kayınvalidesiyle yaşadığı süre boyunca Naomi’nin hayatından çok şeyler öğrendi ve Allah’ın verdiği ’meyveleri’ de görebildi. Naomi gelinlerini çok seviyordu. O, Rut’un tanıdığı başka kayinvalidelerden çok farklıydı.

  İkinci iyi şey, Naomi’nin dayanma gücüydü. Onun davranışı başkalarından bütünüyle farklıydı. Naomi’nin hayatı gerçekten acılarla ve felaketlerle dolu olmasına rağmen ümidini kaybetmiyor, aksine her sıkıntısında Allah’a dönüyordu. Naomi’nin Allah’ı Kemoş’tan tamamen farklı bir Tanrı‘ydı. Moavlılar Kemoş’u yatıştırmak için ona insanlar hatta çocuklar kurban etmek zorunda kalırlardı. Allah ise böyle şeyleri istemedi. Allah insanları her zaman sever ve sevgisi nedeniyle bazen acılar da verir.
  Rut İsrail’de bütün hayatı boyunca bir yabancı ve konuk olacak olmasına rağmen Naomi’yle birlikte İsrail topraklarına gitmeye karar verdi.

  ***

  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com

  3. HER ŞEYİ DEĞİŞTİREN BİR BULUŞMA (Rut 2:1-23)


  İLK OLARAK:

  Geçen defa konuştuğumuz gibi Rut İsrailli olmamasına rağmen Allah’ın onu da kabul edeceğini umut ediyordu. Halbuki Rut’un Moavlı bir kadın olduğu için RAB’bin topluluğuna girmeye hakkı yoktu. Kutsal Kitap’a göre (Yasa‘nın Tekrarı 23:3) Moavlı biri ve onların soyundan gelenler de onuncu kuşağa dek RAB‘bin topluluğuna giremezdi.

  Her nasılsa iki oldukça yoksul dul kadın Beytlehem’e geldi. Biraz sonra, daha genç olan kadın yardım -yani yemek- bulmaya gitti. Naomi ile Rut’un zamanında hiç sosyal yardım yoktu ama Allah Musa’nın aracılığıyla halkına verdiği buyrukla yoksullara ve yabancılara yardım etmeyi emretmişti.

  ”Ülkenizdeki ekinleri biçerken tarlanızı sınırlarına kadar biçmeyeceksiniz. Artakalan başakları toplamayacaksınız. Bağbozumunda bağınızı tümüyle devşirmeyecek, yere düşen üzümleri toplamayacaksınız. Onları yoksullara ve yabancılara bırakacaksınız. Tanrınız RAB benim” (Mısırdan Çıkış19:9-10)

  İsrail halkı o buyruğu hâlâ yerine getiriyordu. Bu yüzden yoksullar ve yabancılar zenginlerin tarlalarından başaklar devşirmekle yardım temin edebiliyorlardı.

  (Dikkat! ’Yakın akrabalık görevi’ terimini gelecek derste inceleyeceğiz.)

  SORULAR:
  Sosyal yardım
  Bu metnin hangi noktalarında başak devşirenlere baskıları tarafından zarar verildiğini görebilirisiniz?
  Ayet 9’a ve 14’e göre Rut işgünü uzun ve sıcak olmasına rağmen tarlaya ne su ne yemek getirmeden geldi. Neden böyle olmuş olabilir?
  Boaz
  Neden Moavlı dul bir kadın için sosyal yardımla yaşamak zor bir işti? (ayetler 1:22 ve 2:2)
  Sizce başak devşirmek neden o kadar zor ve yorucu bir iştir? Bu işte vücudun en çok hangi kısmı yorulur?
  Ayetlere 1, 4 ve 5 baktığınızda Boaz‘ın nasıl bir insan olduğu görülüyor?
  İlk görüşte aşka inanır mısınız? İnanırsanız, neye dayanarak?
  Rut’un hangi özellikleri için Boaz ona ilgi duymaya başlamış olabilir? (ayet 5-7 ve 11-12) Genç bir kadın, kayınvalidesine sadık olduğu için geleceğini onun için feda etmeye hazır. Nasıl bir kadın bunu yapabilir? Çalışkan bir kadının karakterini ne gösterir? Rut hem Moavlı hem de dul bir kadın olduğu halde Boaz ona karşı ilgi duyuyor - neden?
  Bu günlerde imanlı bir genç erkek genç bir kadına neden ilgi duymaya başlayabilir? Hangi özelliklere dayanarak?
  Boaz niçin Rut’un başak devşirmek için başka bir tarlaya gitmesini istemedi? (ayet 8-9) Boaz Rut’un İsrail’e, özellikle İsrail’in Tanrısı’nın kanatlarının altına sığınmak için geleceğini nasıl bilebildi (ayetler 11-12)?
  Boaz gibi Rut da İsrail’in Tanrısı’na inandı. Sizce Boaz için bu ne anlama gelmiş olabilir?
  Rut Boaz’ı ilk kez gördüğünde ona karşı ne hissetmiş olabilir (ayet 10 ve 13)?
  14-16. ayetleri tekrar okuyun. Boaz neden böyle davrandı ve böyle dedi? Sebepleri ne olabilir?
  Naomi
  Eve döndükten sonra Rut gününün nasıl geçtiğini Naomi’ye anlattı (ayetler 17-20). Naomi’nin inanması için bu konuyla ilgili olarak ne demiş olabilir?
  “RAB sağ̆ kalanlardan da ölmüşlerden de iyiliğini esirgemez” (ayet 20) demekle Naomi ne kastetmiş olabilir?
  Allah’ın yönlendirmesi
  Okuduğumuz bölüm size Allah’ın yönlendirmesiyle ilgili ne anlatıyor (ayet 3)?
  Allah’ın sizi evlilik konusunda mümkün olan en iyi şekilde yönlendirdiğine ya da yönlendireceğine inanmak sızın için kolay mıdır, yoksa zor mudur? Neden?
  Birlikte konuşabilirsiniz: Allah çocuklarına her zaman mümkün olan en iyi hayatı mı verir yoksa bazıları „ikinci en iyi hayatla“ mı idare etmek zorunda kalırlar?

  SON OLARAK:
  Yıllar yılı Naomi Allah’ın sevgisini hiç görmeden ya da hissetmeden ınanmak zorunda idi. Aslında onun hayatındaki her şey, onu ve ailesini seven değil ama onlardan nefret eden bir tanrı varmış gibi gerçekleşmişti. Şu andaki mucize 10 yıldır boyunca gerçekleşen işk mucizeydi! Ani Rut Allah’ın onu doğru tarlaya yönlendirdiğini anladı. Allah Elimelek’i, Mahlon’u ve Kilyon’u da unutmamıştı, fakat onlar vefat etmişlerdi. Kadir Allah’ın kendisi Rut için her şeyi tamamen değiştiren bir buluşmma tasarladı. Onun senin hayatın için de kesinlikle bir planı var!
  Matta’ya göre İsa Mesih Boaz’ın sözlerini kullanmış”Ey Yeruşalim! Peygamberleri öldüren, kendisine gönderilenleri taşlayan Yeruşalim! Tavuğun civcivlerini kanatları altına topladığı gibi ben de kaç kez senin çocuklarını toplamak istedim...” (Matta 23:27)
  Tehlikeli durumlarda anne tavuk civcivlerini kanatlarının altına toplar. Böylece tavuk civcivlerini kendi ölümü pahasına düşmanlardan koruyabilir. Allah senin için böyle bir anaç tavuk gibi öldü. Onun kanatlarının altına giden yolu bulmak senin hayatındaki en önemli yönlendirmendir. Orada hayatındaki bütün eksilerin artıya dönüşür.
  ***

  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com

  4. KORU BENİ (3:1-18)


  İLK OLARAK:

  Boaz Naomi’nin ve Rut’un ”yakın akrabasıdır”. Eski antlaşma zamanında yakın akrabalar bazı durumlarda kendi akrabalarına yardim etmekle görevli sayıldı. Mesela -hem köle durumuna düşen akrabasını kurtarmak hem de başkasının eline geçen bir tarlayı geri satın almak gibi şeyler yapmaları beklenirdi. Bir oymak yok olmak üzereyse bir yakın akraba dul bir kadınla evlenerek o oymağın varlığını sürdürmesini sağlayabilirdi. Moav’dan çıkarken Naomi yakın akrabası olan Boaz’ı belki hatırlamamıştı. Rut yabancı olduğu için belki o Musa’nın yasasının kendisine uygulanmayacağını düşündü ya da Boaz’ın daha önce evlendiğini zannetti.
  Hasat vaktinde, yani Nisan ve Mayıs’ta Rut her gün Boaz’ın tarlasında başak devşirdi. Bütün Beytlehem halkı bu Moavlı kızın davranışlarına dikkatle baktılar. Özellikle onun erkeklere nasıl davrandığını öğrenmek istediler. Sonunda arpa savurma günü geldi, o gün tarlada kutlama da yapıldı. Tarla sahibi genellikle hasadı korumak için harman yığınının dibinde uyurdu.

  SORULAR:
  Boaz harman yerinde Naomi’yi cinsel ilişkiye zorlayabilirdi. Bunu bildiği halde Naomi Boaz’ın terbiyeli bir adam olduğuna neden ve nasıl güvenebildi?
  Neden o durumda cinsel ilişkiye girmek kötü ve zararlı bir şey olurdu (hem Rut hem Boaz için)?
  Boaz ve Rut
  - Sizce kadın erkeğe evlenme teklifi edebilir mi? Bu neden mümkündür veya neden mümkün değildir?
  - Boaz ’Sen gençlerin peşinden gitmedin’ ve ’Bütün kent halkı senin erdemli bir kadın olduğunu biliyor’ dedi. Neden Boaz bu gibi şeylere o kadar önem verdi?
  - Sohbet edin. Günümüzde kadının erkeklerin peşinden gitmemesi ve evlilik öncesi ilişki olmaması önemli midir?
  - Matta 1:5’e göre Kenanlı fahişe Rahav Boaz’ın annesiydi ya da en azından atalarından birisiydi. Sizce bu durum Boaz’ın hayatını ve onun ilişkisini nasıl etkilemiş olabilir?
  - 12-13. ayetleri tekrar okuyun. Boaz’ın sözlerini duyunca Rut hiç bir şey söylemedi, yani cevap vermedi. Sizce neden?
  - Boaz neye dayanarak ayet 13’teki sözleri söylemiş olabilir? Gücü ve yeteneği acaba nereden geldi?
  - Boaz’ın ona o gece dokunmaması Rut’u duygusal açıdan nasıl etkilemiş olabilir?
  O gece Boaz ve Rut aynı örtünün altında sessizce yattılar. Onlar nasıl hissetmiş olabilir? Yüreklerinde ne gibi duygular vardı acaba (ayet 14)?

  Naomi’nin planı

  - Boaz Rut’a ilgi duymaya başladığında hemen evlenme teklifi etmedi. Neden acaba?
  - Neden Naomi Boaz’la konuşmaya gitmeyip Rut’u harman yerine gönderdi?
  - Sizin de bir kızınız varsa, Naomi gibi onu harman yerine gönderebilir misiniz? Bu korkunç bir düşünce mi?

  - Sizce Rut Boaz’ın ayaklarının dibinde yatarken uykuya dalabildi mi (ayetler 5-7)?
  - Ayet 9’da Rut ”kölenle evlen” dedi. İbranice o ayet ”köleni eteğinle ört” anlamına geliyor. Sizce Boaz Rut’tan aslında ne rica etti?

  Yakın akraba
  - Ayet 2:12’e ve 3:9’a bakıp düşünün. Hangi şekilde Boaz, Kurtarıcı olan İsa Mesih’in ön gölgesidir?
  SON OLARAK
  Rut’un hayatındaki en önemli ve her şeyi değiştiren buluşma Boaz’ın tarlasında olan buluşma değildi; İsrail’in Allah’ıyla olan buluşmasıydı. O, kayınvalidesinin sayesinde Israil’in Allah’ını tanımaya başladı. Boaz göksel Kurtarıcımızın yani ’bir yakın akrabamızın’ ön gölgesidir. Rut da Göksel Kurtarıcısını yani İsa Mesih’i imanla kabul etti.
  Boaz Rut’a yakın akrabalık görevini yaptı, yani onu kurtardı. İsa Mesih bizi kutsal kanıyla satın alarak kurtardı. Kardeşim, senin hayatında da böyle her şeyi tamamen değiştiren bir buluşma olmadıysa da İsa Mesih seninledir ve bugün de sana şöyle diyor: “Korkma, çünkü seni kurtardım, Seni adınla çağırdım, sen benimsin” (Yeşaya 43:1).

  ***

  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com

  5. İSA’NIN ANNESİ (Rut 4:1-22)


  İLK OLARAK:
  Gizli buluşmanın ertesi günü Naomi ve Rut için oldukça uzun geçmiş olabilir. Muhtemelen bütün gün dua ederek beklediler. Boaz ise hemen işlerini halletmeye başladı. Kent kapısına gidip oturdu. O zamanlarda kentin kapısı önemli bir yerdi çünkü hukuksal sorunlar orada çözülürdü. Boaz kentin ileri gelenlerinden on adam toplayıp yakın akrabalarından olan bir adamı da yanına çağırdı. Görülüyor ki Boaz her şeyi yasaya göre ve doğru şekilde halletmek istiyordu.
  (Yakın akraba terimi geçen derste anlatılmıştı)
  SORULAR:
  Beytlehem kentinin kapısında
  - Boaz neden söze evlilik konusuyla değil de tarla konusuyla başladı (ayetler 1-4)?
  - Düşünün; Boaz başka bir akrabanın, ”Yakın akrabalık görevini ben yaparım” dediğini duyunca ne düşünmüş olabilir?

  - Diğer akraba neden kararından vazgeçmiş olabilir? (ayet 5-8)
  - Boaz Rut’la evlenmekle nasıl bir fedakârlık yapmak zorunda kaldı (ayetler 9-10)?
  - Beytlehemliler Boaz’ın Moavlı Rut ile evlenmesi hakkında ne düşündüler (ayetler 11-12)? Rut‘u İsrail soyunun anaları Rahel, Lea ve Tamar ile kıyaslamak sizce ne anlama gelir?
  - Matta 1:3-5‘i okuyun. Sizce o sözler ne tür kehanet sözleriydi?

  Küçük Ovet
  - Rut’un ikinci sevgisi ve evliliği ilklerinden ne şekilde farklı olmuş olabilir (ayet 13)?
  - Kadınlar Naomi’nin torunu dünyaya geldiğinde onu tebrik ettiler. Siz onların bu sözleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu sözler sıradan tebrikler miydi? Yoksa bir olağanüstülük mü söz konusuydu (ayet 14-15)?
  - Naomi küçük Ovet’e dadılık yaptı. Ona dadılık yapmak kendi çocuklarına bakmaktan nasıl farklı olmuş olabilir (ayet 16-17)?
  - Kafanızda canlandırın, Naomi’nin hayatının geri kalanı nasıl olmuş olabilir? Sizce o kocası ve oğulları için hayatı boyunca kederlendi mi?
  - Ovet’in doğumundan Kral Davut’un doğuma kadar yaklaşık kaç sene geçti? Zihninizden hesaplayın. Sizce Davut büyük büyükannesini görebildi mi (ayet 18-22)?

  Acıların nedeni
  - Allah Naomi’ye üç büyük acı verdi (Naomi evini, kocasını ve oğullarını kaybetti). Rut Kitabı‘nın sonunu incelediğimizde Allah’ın amacının ne olduğunu söyleyebiliriz?
  - Hangi anda Naomi acılarının nedenini anlayabildi?
  - Sohbet edin: Hayatımızın boyunca çektiğimiz acıların nedenlerini anlayabilir miyiz?
  - İsa’nın soy kaydında neden bir putperest yani İsrailli olmayan biri de bulunuyordu?
  - Rut Kitabı‘nın tamamını düşünün. Sizin için en önemli mesaj ne oldu?

  SON OLARAK:
  Naomi’nin acılarının bir tek nedeni vardı. İsrail’e Moavlı bir kız getirmesi onun görevi idi ve bu yüzden acı da çekmek zorunda kaldı. Aslında Allah başlangıçtan beri kendi Oğlu için Moavlı bir ana istemişti. Öyle yapmakla Allah putperestlerin de Israil’in Tanrısı’nın kanatlarının altına sığınabileceğini gösterdi. Allah sadece İsraillileri değil, bütün halkları korumak ve onlara merhamet göstermek istiyordu.

  Büyük ihtimalle Naomi acılarının sebebini tam olarak anlamadığı halde yine de bir sebebi olduğuna inandı. Her şeye kâdir Allah, çocuğuna boşu boşuna acı vermez. Acılarının sebeplerini bilmesen de buna sen de inanabilirsin.

  ***

  ? 2017 Kutsal Kitap çalışmaları - www.gladtidings-bs.com